Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Nation- Swedish born Nej Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Nation- Swedish born Nej Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Nation- Swedish born Nej Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013

2 National Assessment Sweden: Nation- Swedish born Nej (61) arbetslöshet (L) 341(O) materialistiskt (L) 221(I) skyller på varandra (L) 222(R) byråkrati (L) 213(O) osäkerhet om framtiden (L) 211(I) utbildningsmöjligheter 203(O) resursslöseri (L) 193(O) yttrandefrihet 184(O) elitism (L) 173(R) etnisk diskriminering (L) 172(R) fred 177(S) mångfald 174(R) ekonomisk stabilitet 321(I) arbetstillfällen 301(O) välfungerande sjukvård 291(O) ansvar för kommande generationer 247(S) miljömedvetenhet 216(S) jämlikhet 194(R) omsorg om de utsatta 174(S) demokratiska processer 164(R) pålitlig samhällsservice 163(O) mänskliga rättigheter 157(S) omsorg om de äldre 154(S) Values PlotMarch 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 0 CC - DC 0 PV - DC 0 Hälsoindex (PL) PV - 11-0 CC - 4-8 DC - 11-0 ansvar 224(I) familj 212(R) humor/ glädje 215(I) ärlighet 215(I) tar ansvar 204(R) ambition 183(I) självständighet 174(I) anpassningsbarhet 164(I) generositet 165(R) respekt 162(R) rättvisa 165(R) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=6-5-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=0-1-2-1 IROS (L)=2-3-3-0IROS (P)=1-2-3-5 IROS (L)=0-0-0-0

3 National Assessment Sweden: Nation- Swedish born Nej (61) CTS = 40-22-38 Entropi = 5% CTS = 23-15-62 Entropi = 47% Personliga värderingar CTS = 40-26-34 Entropi = 2% Values distribution March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse

4 National Assessment Sweden: Nation- Swedish born Nej (61) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values distribution Copyright 2013 Barrett Values Centre March 12, 2013

5 National Assessment Sweden: Nation- Swedish born Nej (61) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2013 Barrett Values Centre March 12, 2013

6 National Assessment Sweden: Nation- Swedish born Nej (61) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Percent entropi 3 byråkrati (21) resursslöseri (19) elitism (17) centralstyrning (10) 67 out of 103: 11% of total votes 2 skyller på varandra (22) etnisk diskriminering (17) konflikt/ aggression (12) könsdiskriminering (11) hat (10) tradition (7) 79 out of 92: 13% of total votes 1 arbetslöshet (34) materialistiskt (22) osäkerhet om framtiden (21) kortsiktighet (16) fattigdom (15) våld och brott (13) korruption (10) miljöförstöring (9) terrorism (3) 143 out of 183: 23% of total votes Totalt 289 out of 61047% of total votes Entropy TableMarch 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar inhemska problem som kan leda till demonstrationer, våldsamma oroligheter och/eller allvarligt ekonomiskt sönderfall och som indikerar ett behov av politisk förändring och/eller regeringsskifte. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra individuellt och socialt välbefinnande. Entropirapport

7 National Assessment Sweden: Nation- Swedish born Nej (61) värdering Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp arbetstillfällen030 välfungerande sjukvård52924 ekonomisk stabilitet103222 ansvar för kommande generationer42420 långsiktighet11413 omsorg om de utsatta51712 pålitlig samhällsservice51611 ta ansvar011 jämlikhet91910 omsorg om de äldre51510 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre VÄRDERINGSHOPP


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Nation- Swedish born Nej Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser