Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Region Stor Göteborgsområdet Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Region Stor Göteborgsområdet Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Region Stor Göteborgsområdet Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012

2 National Assessment Sweden: Region Stor Göteborgsområdet (100) arbetslöshet (L) 501(O) yttrandefrihet 454(O) byråkrati (L) 433(O) osäkerhet om framtiden (L) 391(I) resursslöseri (L) 383(O) kortsiktighet (L) 341(O) utbildningsmöjligheter 323(O) fred 317(S) skyller på varandra (L) 312(R) materialistiskt (L) 301(I) arbetstillfällen 561(O) ekonomisk stabilitet 491(I) ansvar för kommande generationer 387(S) omsorg om de äldre 354(S) miljömedvetenhet 336(S) demokratiska processer 314(R) välfungerande sjukvård 281(O) engagemang 275(I) bevarande av naturen 256(S) hållbar utveckling 256(S) mänskliga rättigheter 257(S) pålitlig samhällsservice 253(O) Values PlotMarch 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 0 CC - DC 0 PV - DC 0 Hälsoindex (PL) PV-10-0 CC - 3-7 DC - 12-0 humor/ glädje 445(I) familj 392(R) ansvar 344(I) tar ansvar 344(R) ärlighet 315(I) medkänsla 297(R) självständighet 284(I) rättvisa 275(R) vänskap 262(R) omtanke 252(R) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=4-6-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=0-0-2-1 IROS (L)=2-1-4-0IROS (P)=2-1-3-6 IROS (L)=0-0-0-0

3 CTS = 41-20-39 Entropi = 7% CTS = 22-17-61 Entropi = 43% Personliga värderingar CTS = 43-25-32 Entropi = 2% 1 2 7 6 5 4 3 National Assessment Sweden: Region Stor Göteborgsområdet (100) Values distribution March 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = För gruppens bästa T = Förändring S = Egenintresse

4 Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar National Assessment Sweden: Region Stor Göteborgsområdet (100) Positive Values distribution Copyright 2012 Barrett Values Centre March 15, 2012

5 National Assessment Sweden: Region Stor Göteborgsområdet (100) Common Good Transformation Self-Interest Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring För gruppens bästa CTS Copyright 2012 Barrett Values Centre March 15, 2012

6 Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. National Assessment Sweden: Region Stor Göteborgsområdet (100) Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Percent entropi 3 byråkrati (43) resursslöseri (38) elitism (23) centralstyrning (16) analfabetism (1) 121 out of 189: 12% of total votes 2 skyller på varandra (31) tradition (16) etnisk diskriminering (14) konflikt/ aggression (11) könsdiskriminering (9) hat (7) 88 out of 117: 9% of total votes 1 arbetslöshet (50) osäkerhet om framtiden (39) kortsiktighet (34) materialistiskt (30) våld och brott (26) korruption (19) fattigdom (11) miljöförstöring (10) terrorism (2) 221 out of 300: 22% of total votes Totalt 430 out of 100043% of total votes Entropy TableMarch 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar inhemska problem som kan leda till demonstrationer, våldsamma oroligheter och/eller allvarligt ekonomiskt sönderfall och som indikerar ett behov av politisk förändring och/eller regeringsskifte. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra individuellt och socialt välbefinnande. Entropirapport

7 National Assessment Sweden: Region Stor Göteborgsområdet (100) VÄRDERING Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp arbetstillfällen115645 ansvar för kommande generationer43834 omsorg om de äldre13534 ekonomisk stabilitet204929 engagemang22725 rättvisa32320 pålitlig samhällsservice62519 hållbar utveckling72518 omsorg om de utsatta62216 minskad fattigdom31916 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre VÄRDERINGSHOPP


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Region Stor Göteborgsområdet Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser