Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Region Stor Göteborgsområdet Prepared by: Barrett Values Centre May 9, 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Region Stor Göteborgsområdet Prepared by: Barrett Values Centre May 9, 2014."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Region Stor Göteborgsområdet Prepared by: Barrett Values Centre May 9, 2014

2 National Assessment Sweden: Region Stor Göteborgsområdet (87) byråkrati (L) 333(O) förvirring (L) 303(O) kostnadsjakt (L) 271(O) resursslöseri (L) 263(O) familj 232(R) miljömedvetenhet 236(S) skyller på varandra (L) 222(R) utbildningsmöjligheter 223(O) kortsiktighet (L) 211(O) makt (L) 213(R) ekonomisk stabilitet 501(I) arbetstillfällen 461(O) ansvar för kommande generationer 337(S) demokratiska processer 304(R) bevarande av naturen 266(S) långsiktighet 267(S) effektivitet 243(O) miljömedvetenhet 246(S) kvalitet 213(O) pålitlig samhällsservice 213(O) öppenhet i samhället 215(O) Values Plot May 9, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 1 CC - DC 1 PV - DC 1 Kulturentropi: Nuvarande kultur 45% familj 382(R) humor/ glädje 375(I) kreativitet 285(I) ansvar 274(I) ekonomisk stabilitet 261(I) omtanke 222(R) tar ansvar 224(R) trygghet 221(I) vänskap 222(R) respekt 212(R) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=5-5-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=0-1-1-1 IROS (L)=0-2-5-0IROS (P)=1-1-5-4 IROS (L)=0-0-0-0

3 National Assessment Sweden: Region Stor Göteborgsområdet (87) CTS = 41-18-41 Kulturentropi = 5% CTS = 23-15-62 Kulturentropi = 45% Personliga värderingar CTS = 40-23-37 Kulturentropi = 1% Values Distribution May 9, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse

4 National Assessment Sweden: Region Stor Göteborgsområdet (87) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2014 Barrett Values Centre May 9, 2014

5 National Assessment Sweden: Region Stor Göteborgsområdet (87) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Kulturentropi % 3 byråkrati (33) förvirring (30) resursslöseri (26) makt (21) centralstyrning (18) hierarki (15) konkurrens (9) håller på information (6) 18% av det totala antalet röster 2 skyller på varandra (22) tradition (19) konflikt/ aggression (10) diskriminering (8) imperiebyggande (5) hat (2) 8% av det totala antalet röster 1 kostnadsjakt (27) kortsiktighet (21) korruption (20) osäkerhet om framtiden (18) våld och brott (17) arbetslöshet (16) manipulation (13) försiktighet (12) kontroll (10) miljöförstöring (9) 19% av det totala antalet röster Totalt 387 utav 870 45% av det totala antalet röster Cultural Entropy Table May 9, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar inhemska problem som kan leda till demonstrationer, våldsamma oroligheter och/eller allvarligt ekonomiskt sönderfall och som indikerar ett behov av politisk förändring och/eller regeringsskifte. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra individuellt och socialt välbefinnande. Kulturentropi rapport

6 National Assessment Sweden: Region Stor Göteborgsområdet (87) Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp arbetstillfällen124634 ekonomisk stabilitet185032 ansvar för kommande generationer43329 långsiktighet42622 demokratiska processer103020 effektivitet42420 kvalitet42117 medborgarinflytande (invånare)52015 rättvisa51611 pålitlig samhällsservice112110 ta ansvar51510 socialt ansvarstagande41410 fördjupad samverkan010 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table May 9, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Värderingshopp

7 National Assessment Sweden: Region Stor Göteborgsområdet (87) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values Distribution Copyright 2014 Barrett Values Centre May 9, 2014 Önskade kulturella värderingar ekonomisk stabilitet arbetstillfällen effektivitet kvalitet pålitlig samhällsservice demokratiska processeröppenhet i samhället bevarande av naturen miljömedvetenhet ansvar för kommande generationer långsiktighet Värderingshopp medborgarinflytande (invånare) ta ansvar socialt ansvarstagande rättvisafördjupad samverkan


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Region Stor Göteborgsområdet Prepared by: Barrett Values Centre May 9, 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser