Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Age 61 - 70- Nation Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Age 61 - 70- Nation Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Age 61 - 70- Nation Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014

2 National Assessment Sweden: Age 61 - 70- Nation (90) arbetslöshet (L) 461(O) byråkrati (L) 413(O) resursslöseri (L) 403(O) yttrandefrihet 384(O) osäkerhet om framtiden (L) 371(I) materialistiskt (L) 321(I) kortsiktighet (L) 301(O) ekonomisk stabilitet 271(I) fred 267(S) utbildningsmöjligheter 263(O) arbetstillfällen 581(O) ekonomisk stabilitet 561(I) ansvar för kommande generationer 477(S) demokratiska processer 344(R) omsorg om de äldre 344(S) välfungerande sjukvård 331(O) bevarande av naturen 306(S) miljömedvetenhet 286(S) mänskliga rättigheter 287(S) fred 277(S) Values Plot March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 1 CC - DC 2 PV - DC 2 Kulturentropi: Nuvarande kultur 42% familj 412(R) ärlighet 415(I) tar ansvar 384(R) ansvar 374(I) ekonomisk stabilitet 351(I) humor/ glädje 355(I) rättvisa 315(R) miljömedvetenhet 276(S) positiv attityd 265(I) anpassningsbarhet 224(I) omtanke 222(R) självständighet 224(I) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=7-4-1 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=1-0-2-1 IROS (L)=2-0-4-0IROS (P)=1-1-2-6 IROS (L)=0-0-0-0

3 National Assessment Sweden: Age 61 - 70- Nation (90) CTS = 43-21-36 Kulturentropi = 5% CTS = 22-16-62 Kulturentropi = 42% Personliga värderingar CTS = 38-27-35 Kulturentropi = 2% Values Distribution March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse

4 National Assessment Sweden: Age 61 - 70- Nation (90) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2014 Barrett Values Centre March 14, 2014

5 National Assessment Sweden: Age 61 - 70- Nation (90) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Kulturentropi % 3 byråkrati (41) resursslöseri (40) centralstyrning (15) elitism (14) strikt moral/ religiositet (1) 12% av det totala antalet röster 2 skyller på varandra (19) könsdiskriminering (16) etnisk diskriminering (10) tradition (9) konflikt/ aggression (6) hat (5) 7% av det totala antalet röster 1 arbetslöshet (46) osäkerhet om framtiden (37) materialistiskt (32) kortsiktighet (30) miljöförstöring (20) våld och brott (14) fattigdom (10) korruption (9) terrorism (4) 23% av det totala antalet röster Totalt 378 utav 900 42% av det totala antalet röster Cultural Entropy Table March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar inhemska problem som kan leda till demonstrationer, våldsamma oroligheter och/eller allvarligt ekonomiskt sönderfall och som indikerar ett behov av politisk förändring och/eller regeringsskifte. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra individuellt och socialt välbefinnande. Kulturentropi rapport

6 National Assessment Sweden: Age 61 - 70- Nation (90) Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp arbetstillfällen65852 ansvar för kommande generationer44743 ekonomisk stabilitet275629 omsorg om de äldre73427 demokratiska processer133421 välfungerande sjukvård133320 omsorg om de utsatta018 bevarande av naturen143016 jämlikhet102616 upprätthållande av lag & ordning102313 social rättvisa41713 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Värderingshopp

7 National Assessment Sweden: Age 61 - 70- Nation (90) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values Distribution Copyright 2014 Barrett Values Centre March 14, 2014 Önskade kulturella värderingar arbetstillfällen ekonomisk stabilitet välfungerande sjukvård demokratiska processer omsorg om de äldre bevarande av naturen miljömedvetenhet ansvar för kommande generationer mänskliga rättigheter fred Värderingshopp upprätthållande av lag & ordning omsorg om de utsatta jämlikhet social rättvisa


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Age 61 - 70- Nation Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser