Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Region Övriga Sverige Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Region Övriga Sverige Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Region Övriga Sverige Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012

2 National Assessment Sweden: Region Övriga Sverige (353) arbetslöshet (L) 2091(O) osäkerhet om framtiden (L) 1581(I) byråkrati (L) 1533(O) yttrandefrihet 1414(O) skyller på varandra (L) 1232(R) materialistiskt (L) 1171(I) resursslöseri (L) 1163(O) våld och brott (L) 1121(R) kortsiktighet (L) 1041(O) fred 1007(S) arbetstillfällen 2401(O) ekonomisk stabilitet 1641(I) ansvar för kommande generationer 1407(S) välfungerande sjukvård 1241(O) omsorg om de utsatta 954(S) omsorg om de äldre 934(S) demokratiska processer 924(R) fred 917(S) miljömedvetenhet 916(S) hållbar utveckling 856(S) Values PlotMarch 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 0 CC - DC 1 PV - DC 0 Hälsoindex (PL) PV-10-0 CC - 2-8 DC-10-0 humor/ glädje 1655(I) familj 1642(R) tar ansvar 1344(R) ansvar 1254(I) medkänsla 1127(R) ärlighet 1095(I) positiv attityd 1035(I) rättvisa 915(R) ständigt lärande 904(I) kreativitet 845(I) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=6-4-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=0-0-1-1 IROS (L)=2-2-4-0IROS (P)=1-1-2-6 IROS (L)=0-0-0-0

3 CTS = 41-21-38 Entropi = 6% CTS = 22-15-63 Entropi = 47% Personliga värderingar CTS = 41-25-34 Entropi = 2% 1 2 7 6 5 4 3 National Assessment Sweden: Region Övriga Sverige (353) Values distribution March 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = För gruppens bästa T = Förändring S = Egenintresse

4 Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar National Assessment Sweden: Region Övriga Sverige (353) Positive Values distribution Copyright 2012 Barrett Values Centre March 15, 2012

5 National Assessment Sweden: Region Övriga Sverige (353) Common Good Transformation Self-Interest Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring För gruppens bästa CTS Copyright 2012 Barrett Values Centre March 15, 2012

6 Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. National Assessment Sweden: Region Övriga Sverige (353) Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Percent entropi 3 byråkrati (153) resursslöseri (116) centralstyrning (71) elitism (71) analfabetism (7) strikt moral/ religiositet (3) 421 out of 617: 12% of total votes 2 skyller på varandra (123) könsdiskriminering (57) tradition (50) etnisk diskriminering (45) konflikt/ aggression (42) hat (33) 350 out of 439: 10% of total votes 1 arbetslöshet (209) osäkerhet om framtiden (158) materialistiskt (117) våld och brott (112) kortsiktighet (104) fattigdom (74) miljöförstöring (57) korruption (46) terrorism (18) 895 out of 1157: 25% of total votes Totalt 1666 out of 353047% of total votes Entropy TableMarch 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar inhemska problem som kan leda till demonstrationer, våldsamma oroligheter och/eller allvarligt ekonomiskt sönderfall och som indikerar ett behov av politisk förändring och/eller regeringsskifte. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra individuellt och socialt välbefinnande. Entropirapport

7 National Assessment Sweden: Region Övriga Sverige (353) VÄRDERING Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp arbetstillfällen20240220 ansvar för kommande generationer20140120 ekonomisk stabilitet64164100 välfungerande sjukvård3612488 omsorg om de utsatta149581 omsorg om de äldre189375 engagemang87163 hållbar utveckling248561 socialt ansvarstagande137158 långsiktighet126957 social rättvisa106757 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre VÄRDERINGSHOPP


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Region Övriga Sverige Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser