Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Gender Man- Nation Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Gender Man- Nation Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Gender Man- Nation Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014

2 National Assessment Sweden: Gender Man- Nation (512) arbetslöshet (L) 2521(O) byråkrati (L) 2323(O) materialistiskt (L) 1971(I) osäkerhet om framtiden (L) 1911(I) resursslöseri (L) 1693(O) yttrandefrihet 1684(O) fred 1677(S) skyller på varandra (L) 1642(R) kortsiktighet (L) 1621(O) våld och brott (L) 1351(R) arbetstillfällen 2841(O) ekonomisk stabilitet 2391(I) ansvar för kommande generationer 1827(S) välfungerande sjukvård 1601(O) demokratiska processer 1484(R) fred 1477(S) omsorg om de äldre 1224(S) miljömedvetenhet 1216(S) långsiktighet 1207(S) bevarande av naturen 1196(S) Values Plot March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 0 CC - DC 1 PV - DC 1 Kulturentropi: Nuvarande kultur 45% humor/ glädje 2375(I) familj 2022(R) ansvar 1654(I) ärlighet 1575(I) ekonomisk stabilitet 1471(I) tar ansvar 1384(R) logik 1363(I) positiv attityd 1305(I) rättvisa 1265(R) anpassningsbarhet 1224(I) respekt 1222(R) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=7-4-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=0-0-1-1 IROS (L)=2-2-4-0IROS (P)=1-1-2-6 IROS (L)=0-0-0-0

3 National Assessment Sweden: Gender Man- Nation (512) CTS = 40-19-41 Kulturentropi = 6% CTS = 22-17-61 Kulturentropi = 45% Personliga värderingar CTS = 41-24-35 Kulturentropi = 3% Values Distribution March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse

4 National Assessment Sweden: Gender Man- Nation (512) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2014 Barrett Values Centre March 14, 2014

5 National Assessment Sweden: Gender Man- Nation (512) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Kulturentropi % 3 byråkrati (232) resursslöseri (169) centralstyrning (100) elitism (95) analfabetism (22) strikt moral/ religiositet (10) 12% av det totala antalet röster 2 skyller på varandra (164) konflikt/ aggression (80) hat (66) etnisk diskriminering (64) könsdiskriminering (63) tradition (60) 10% av det totala antalet röster 1 arbetslöshet (252) materialistiskt (197) osäkerhet om framtiden (191) kortsiktighet (162) våld och brott (135) korruption (73) fattigdom (67) miljöförstöring (64) terrorism (20) 23% av det totala antalet röster Totalt 2286 utav 5120 45% av det totala antalet röster Cultural Entropy Table March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar inhemska problem som kan leda till demonstrationer, våldsamma oroligheter och/eller allvarligt ekonomiskt sönderfall och som indikerar ett behov av politisk förändring och/eller regeringsskifte. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra individuellt och socialt välbefinnande. Kulturentropi rapport

6 National Assessment Sweden: Gender Man- Nation (512) Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp arbetstillfällen30284254 ansvar för kommande generationer32182150 välfungerande sjukvård38160122 ekonomisk stabilitet128239111 omsorg om de äldre21122101 långsiktighet2212098 engagemang128876 omsorg om de utsatta169175 upprätthållande av lag & ordning309969 social rättvisa218362 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Värderingshopp

7 National Assessment Sweden: Gender Man- Nation (512) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values Distribution Copyright 2014 Barrett Values Centre March 14, 2014 Önskade kulturella värderingar arbetstillfällen ekonomisk stabilitet välfungerande sjukvård demokratiska processer omsorg om de äldre miljömedvetenhet bevarande av naturen ansvar för kommande generationer fred långsiktighet Värderingshopp upprätthållande av lag & ordning omsorg om de utsatta social rättvisa engagemang


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Gender Man- Nation Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser