Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Swedish born Nej- Nation Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Swedish born Nej- Nation Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Swedish born Nej- Nation Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014

2 National Assessment Sweden: Swedish born Nej- Nation (74) byråkrati (L) 363(O) fred 327(S) arbetslöshet (L) 301(O) yttrandefrihet 274(O) resursslöseri (L) 243(O) osäkerhet om framtiden (L) 221(I) utbildningsmöjligheter 213(O) ekonomisk stabilitet 201(I) materialistiskt (L) 201(I) mänskliga rättigheter 207(S) arbetstillfällen 361(O) ekonomisk stabilitet 361(I) välfungerande sjukvård 321(O) ansvar för kommande generationer 257(S) jämlikhet 214(R) demokratiska processer 184(R) familj 172(R) globalt tänkande 177(S) omsorg om de utsatta 174(S) fred 167(S) hjälpsamhet 162(R) långsiktighet 167(S) Values Plot March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 1 CC - DC 2 PV - DC 2 Kulturentropi: Nuvarande kultur 36% familj 332(R) humor/ glädje 315(I) ansvar 294(I) respekt 292(R) ärlighet 245(I) generositet 235(R) anpassningsbarhet 224(I) effektivitet 203(I) tar ansvar 204(R) ekonomisk stabilitet 191(I) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=6-4-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=1-0-2-2 IROS (L)=2-0-3-0IROS (P)=1-4-2-5 IROS (L)=0-0-0-0

3 National Assessment Sweden: Swedish born Nej- Nation (74) CTS = 40-20-40 Kulturentropi = 5% CTS = 28-19-53 Kulturentropi = 36% Personliga värderingar CTS = 38-25-37 Kulturentropi = 4% Values Distribution March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse

4 National Assessment Sweden: Swedish born Nej- Nation (74) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2014 Barrett Values Centre March 14, 2014

5 National Assessment Sweden: Swedish born Nej- Nation (74) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Kulturentropi % 3 byråkrati (36) resursslöseri (24) elitism (12) centralstyrning (6) analfabetism (4) 11% av det totala antalet röster 2 skyller på varandra (17) etnisk diskriminering (13) könsdiskriminering (10) tradition (10) hat (7) konflikt/ aggression (6) 8% av det totala antalet röster 1 arbetslöshet (30) osäkerhet om framtiden (22) materialistiskt (20) kortsiktighet (15) våld och brott (13) fattigdom (11) korruption (8) miljöförstöring (5) terrorism (1) 17% av det totala antalet röster Totalt 270 utav 740 36% av det totala antalet röster Cultural Entropy Table March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar olösta problem inom populationen som, om de lämnas utan åtgärd, kan leda till demonstrationer och skapa konflikter som kräver en lösning. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra individuellt och socialt välbefinnande. Kulturentropi rapport

6 National Assessment Sweden: Swedish born Nej- Nation (74) Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp arbetstillfällen43632 välfungerande sjukvård33229 ansvar för kommande generationer32522 ekonomisk stabilitet203616 omsorg om de utsatta41713 socialt ansvarstagande21513 pålitlig samhällsservice41511 social rättvisa21311 hjälpsamhet7169 hållbarhet6159 omsorg om de äldre6159 integritet2119 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Värderingshopp

7 National Assessment Sweden: Swedish born Nej- Nation (74) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values Distribution Copyright 2014 Barrett Values Centre March 14, 2014 Önskade kulturella värderingar arbetstillfällen ekonomisk stabilitet välfungerande sjukvård familj hjälpsamhet jämlikhet demokratiska processer omsorg om de utsatta ansvar för kommande generationer globalt tänkande fred långsiktighet Värderingshopp pålitlig samhällsservice socialt ansvarstagande social rättvisa omsorg om de äldre integritethållbarhet


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Swedish born Nej- Nation Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser