Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Organisations- Region Stor Göteborgsområdet Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Organisations- Region Stor Göteborgsområdet Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Organisations- Region Stor Göteborgsområdet Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012

2 3+. Rädsla är en bakomliggande faktor för hur gruppen fungerar eller leds. NYA VÄRDERINGAR ATT FOKUSERA PÅ Värderingar som visas i blått är viktiga för de individer som arbetar för organisationen och är efterfrågade inom Önskad kultur men syns inte som toppvärderingar för Nuvarande kultur. Hur kan du stödja din personal till att få dessa värderingar och styrkor att fungeras så att de och organisationen kan dra ytterligare fördel av dem?  Värderingar som matchar: 7 Värderingar som matchar: 1 förvirring, kostnadsjakt, hierarki, långa arbetstider 41%+. Krissituation som kräver ledarskapsförändringar för att undvika ett organisatoriskt misslyckande. Entropi: 25% NVA Sweden: Organisations - Region Stor Göteborgsområdet (100) Begränsande värderingar: 4 Summary March 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre Likhet mellan Personlig & Nuvarande kultur 3 eller flera. De anställda kan helt fokusera på sitt arbete. 1-2. De anställda kan någorlunda fokusera på sitt arbete. 0. De anställda kan inte fokusera på sitt arbete. Titta på de blå värderingarna i Önskad kultur för vägledning, om möjligt. Likhet mellan Nuvarande & Önskad kultur 6 eller flera. Utmärkt, stark, hälsosam kultur. 4-5, bra. Gruppen är på rätt väg. 2-3, ok. Gruppen är någorlunda på rätt väg. Mer arbete krävs. 0-1, dålig. Gruppen är missnöjd eller frustrerad, vill ha ändringar eller få en ny inriktning. 0. Den här gruppens arbete är inte baserat på rädslor. 1-2. Det kan finnas en del bakomliggande rädslor som påverkar hur beslut tas eller hur människor leds.          0-10%. Hälsosam funktion. 11%-20%. Vissa problem som behöver noggrann granskning. 21%-30%. Viktiga problem som kräver omedelbar uppmärksamhet. 31%-40%. Allvarlig situation som kräver omedelbart ingripande och förändringar i ledarskapet.      Önskade kulturella värderingar som visas i svart är helt och hållet nya efterfrågningar. De visas inte inom Personlig eller Nuvarande kultur. I vilken utsträckning är dessa värderingar positiva nya efterfrågningar eller kanske en reaktion på något som händer eller som är ohälsosamt i den Nuvarande kulturen? Vilka mönster noterar du gällande dessa nya värderingar? Starta en dialog med de anställda för att få en djupare förståelse.

3 lagarbete 304(R) ansvar 284(I) förvirring (L) 273(O) kostnadsjakt (L) 271(O) anpassningsbarhet 264(I) resultatinriktat 263(O) hierarki (L) 243(O) effektivitet 223(O) engagemang 225(I) anställdas hälsa 211(O) kvalitet 213(O) långa arbetstider (L) 213(O) anställdas hälsa 461(O) humor/ glädje 355(O) erkännande av anställda 342(R) anpassningsbarhet 334(I) engagemang 335(I) ekonomisk stabilitet 311(O) ansvar 284(I) effektivitet 263(O) lagarbete 264(R) gemensamma värderingar 255(O) kvalitet 253(O) Values PlotMarch 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 1 CC - DC 7 PV - DC 2 Hälsoindex (PL) PV-10-0 CC - 8-4 DC - 11-0 humor/ glädje 445(I) familj 392(R) ansvar 344(I) tar ansvar 344(R) ärlighet 315(I) medkänsla 297(R) självständighet 284(I) rättvisa 275(R) vänskap 262(R) omtanke 252(R) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=4-6-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=3-1-4-0 IROS (L)=0-0-4-0IROS (P)=3-2-6-0 IROS (L)=0-0-0-0 NVA Sweden: Organisations - Region Stor Göteborgsområdet (100)

4 CTS = 41-20-39 Entropi = 7% CTS = 26-23-51 Entropi = 25% Personliga värderingar CTS = 42-26-32 Entropi = 1% 1 2 7 6 5 4 3 Values distribution March 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = För gruppens bästa T = Förändring S = Egenintresse NVA Sweden: Organisations - Region Stor Göteborgsområdet (100)

5 Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values distribution Copyright 2012 Barrett Values Centre March 15, 2012 NVA Sweden: Organisations - Region Stor Göteborgsområdet (100)

6 Common Good Transformation Self-Interest Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring För gruppens bästa CTS Copyright 2012 Barrett Values Centre March 15, 2012 NVA Sweden: Organisations - Region Stor Göteborgsområdet (100)

7 Företagets behov Copyright 2012 Barrett Values CentreMarch 15, 2012 Önskade kulturella värderingar Nuvarande kulturella värderingar Finans Fitness Evolution Kundrelationer Kultur Samhällsinsatser Fitness Evolution Nuvarande kulturÖnskad kultur Finans kostnadsjakt (L)ekonomisk stabilitet Fitness förvirring (L) resultatinriktat hierarki (L) effektivitet kvalitet långa arbetstider (L) effektivitet kvalitet Kundrelationer Evolution anpassningsbarhet Kultur lagarbete humor/ glädje erkännande av anställda lagarbete gemensamma värderingar Samhällsinsatser Kundrelationer NVA Sweden: Organisations - Region Stor Göteborgsområdet (100)

8 Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Percent entropi 3 förvirring (27) hierarki (24) långa arbetstider (21) byråkrati (17) makt (15) håller på information (12) silomentalitet (2) 118 out of 260: 12% of total votes 2 intern konkurrens (14) imperiebyggande (10) skyller på varandra (10) manipulation (9) 43 out of 113: 4% of total votes 1 kostnadsjakt (27) kortsiktighet (19) kontroll (14) osäkra anställningar (13) utnyttjande (13) försiktighet (7) 93 out of 142: 9% of total votes Totalt 254 out of 100025% of total votes Entropy TableMarch 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar betydande problem som kräver kulturell och strukturell förändring samt ledarskapsträning. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra prestationen. Entropirapport NVA Sweden: Organisations - Region Stor Göteborgsområdet (100)

9 VÄRDERING Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp anställdas hälsa214625 erkännande av anställda133421 ekonomisk stabilitet133118 långsiktighet62317 humor/ glädje203515 gemensamma värderingar112514 positiv attityd92213 medarbetartillfredsställelse41713 jämlikhet102212 professionell utveckling51712 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre VÄRDERINGSHOPP NVA Sweden: Organisations - Region Stor Göteborgsområdet (100)


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Organisations- Region Stor Göteborgsområdet Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser