Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Organisations- Swedish born Nej Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Organisations- Swedish born Nej Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Organisations- Swedish born Nej Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012

2 3+. Rädsla är en bakomliggande faktor för hur gruppen fungerar eller leds. NYA VÄRDERINGAR ATT FOKUSERA PÅ Värderingar som visas i blått är viktiga för de individer som arbetar för organisationen och är efterfrågade inom Önskad kultur men syns inte som toppvärderingar för Nuvarande kultur. Hur kan du stödja din personal till att få dessa värderingar och styrkor att fungeras så att de och organisationen kan dra ytterligare fördel av dem?  Värderingar som matchar: 4 byråkrati 41%+. Krissituation som kräver ledarskapsförändringar för att undvika ett organisatoriskt misslyckande. Entropi: 21% National Assessment Sweden: Organisations- Swedish born Nej (63) Begränsande värderingar: 1 Summary March 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre Likhet mellan Personlig & Nuvarande kultur 3 eller flera. De anställda kan helt fokusera på sitt arbete. 1-2. De anställda kan någorlunda fokusera på sitt arbete. 0. De anställda kan inte fokusera på sitt arbete. Titta på de blå värderingarna i Önskad kultur för vägledning, om möjligt. Likhet mellan Nuvarande & Önskad kultur 6 eller flera. Utmärkt, stark, hälsosam kultur. 4-5, bra. Gruppen är på rätt väg. 2-3, ok. Gruppen är någorlunda på rätt väg. Mer arbete krävs. 0-1, dålig. Gruppen är missnöjd eller frustrerad, vill ha ändringar eller få en ny inriktning. 0. Den här gruppens arbete är inte baserat på rädslor. 1-2. Det kan finnas en del bakomliggande rädslor som påverkar hur beslut tas eller hur människor leds.          0-10%. Hälsosam funktion. 11%-20%. Vissa problem som behöver noggrann granskning. 21%-30%. Viktiga problem som kräver omedelbar uppmärksamhet. 31%-40%. Allvarlig situation som kräver omedelbart ingripande och förändringar i ledarskapet.      Önskade kulturella värderingar som visas i svart är helt och hållet nya efterfrågningar. De visas inte inom Personlig eller Nuvarande kultur. I vilken utsträckning är dessa värderingar positiva nya efterfrågningar eller kanske en reaktion på något som händer eller som är ohälsosamt i den Nuvarande kulturen? Vilka mönster noterar du gällande dessa nya värderingar? Starta en dialog med de anställda för att få en djupare förståelse.

3 National Assessment Sweden: Organisations- Swedish born Nej (63) lagarbete 224(R) ansvar 174(I) kvalitet 163(O) byråkrati (L) 153(O) ekonomisk stabilitet 151(O) vinst 151(O) humor/ glädje 145(O) ständigt lärande 144(O) anpassningsbarhet 134(I) respekt 132(R) anställdas hälsa 311(O) ekonomisk stabilitet 201(O) erkännande av anställda 202(R) ansvar 194(I) engagemang 195(I) kvalitet 193(O) lagarbete 194(R) balans hem/arbete 174(O) långsiktighet 177(O) samarbete 175(R) Values PlotMarch 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 4 CC - DC 4 PV - DC 1 Hälsoindex (PL) PV-10-0 CC - 9-1 DC-10-0 humor/ glädje 275(I) ansvar 264(I) familj 262(R) ärlighet 235(I) medkänsla 217(R) tar ansvar 214(R) positiv attityd 205(I) respekt 182(R) rättvisa 185(R) anpassningsbarhet 174(I) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=5-5-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=2-2-5-0 IROS (L)=0-0-1-0IROS (P)=2-3-5-0 IROS (L)=0-0-0-0

4 CTS = 43-22-35 Entropi = 4% CTS = 30-25-45 Entropi = 21% Personliga värderingar CTS = 42-25-33 Entropi = 4% 1 2 7 6 5 4 3 National Assessment Sweden: Organisations- Swedish born Nej (63) Values distribution March 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = För gruppens bästa T = Förändring S = Egenintresse

5 Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar National Assessment Sweden: Organisations- Swedish born Nej (63) Positive Values distribution Copyright 2012 Barrett Values Centre March 15, 2012

6 National Assessment Sweden: Organisations- Swedish born Nej (63) Common Good Transformation Self-Interest Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring För gruppens bästa CTS Copyright 2012 Barrett Values Centre March 15, 2012

7 Företagets behov Copyright 2012 Barrett Values CentreMarch 15, 2012 Önskade kulturella värderingar Nuvarande kulturella värderingar Finans Fitness Evolution Kundrelationer Kultur Samhällsinsatser Fitness Evolution Nuvarande kulturÖnskad kultur Finans ekonomisk stabilitet vinst ekonomisk stabilitet Fitness kvalitet byråkrati (L) kvalitet Kundrelationer Evolution ständigt lärande anpassningsbarhet långsiktighet Kultur lagarbete humor/ glädje respekt erkännande av anställda lagarbete balans hem/arbete samarbete Samhällsinsatser National Assessment Sweden: Organisations- Swedish born Nej (63) Kundrelationer

8 Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. National Assessment Sweden: Organisations- Swedish born Nej (63) Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Percent entropi 3 byråkrati (15) förvirring (12) hierarki (11) makt (10) långa arbetstider (8) håller på information (4) silomentalitet (2) 62 out of 133: 10% of total votes 2 skyller på varandra (8) manipulation (5) intern konkurrens (4) imperiebyggande (3) 20 out of 60: 3% of total votes 1 kostnadsjakt (11) kortsiktighet (10) kontroll (8) utnyttjande (8) osäkra anställningar (6) försiktighet (5) 48 out of 91: 8% of total votes Totalt 130 out of 63021% of total votes Entropy TableMarch 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar betydande problem som kräver kulturell och strukturell förändring samt ledarskapsträning. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra prestationen. Entropirapport

9 National Assessment Sweden: Organisations- Swedish born Nej (63) VÄRDERING Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp anställdas hälsa93122 långsiktighet21715 erkännande av anställda62014 engagemang71912 balans hem/arbete61711 gemensam vision6159 öppen kommunikation4139 tydlighet3129 kreativitet4128 coaching/ mentorskap2108 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre VÄRDERINGSHOPP


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Organisations- Swedish born Nej Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser