Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Organisation- Employment type Offentlig sektor Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Organisation- Employment type Offentlig sektor Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Organisation- Employment type Offentlig sektor Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013

2 National Assessment Sweden: Organisation- Employment type Offentlig sektor (312) 3+. Rädsla är en bakomliggande faktor för hur gruppen fungerar eller leds. NYA VÄRDERINGAR ATT FOKUSERA PÅ Värderingar som visas i blått är viktiga för de individer som arbetar för organisationen och är efterfrågade inom Önskad kultur men syns inte som toppvärderingar för Nuvarande kultur. Hur kan du stödja din personal till att få dessa värderingar och styrkor att fungeras så att de och organisationen kan dra ytterligare fördel av dem?  Värderingar som matchar: 2 Värderingar som matchar: 1 kostnadsjakt, byråkrati, förvirring, hierarki, kortsiktighet 41%+. Krissituation som kräver ledarskapsförändringar för att undvika ett organisatoriskt misslyckande. Entropi: 29% Begränsande värderingar: 5 Summary March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Likhet mellan Personlig & Nuvarande kultur 3 eller flera. De anställda kan helt fokusera på sitt arbete. 1-2. De anställda kan någorlunda fokusera på sitt arbete. 0. De anställda kan inte fokusera på sitt arbete. Titta på de blå värderingarna i Önskad kultur för vägledning, om möjligt. Likhet mellan Nuvarande & Önskad kultur 6 eller flera. Utmärkt, stark, hälsosam kultur. 4-5, bra. Gruppen är på rätt väg. 2-3, ok. Gruppen är någorlunda på rätt väg. Mer arbete krävs. 0-1, dålig. Gruppen är missnöjd eller frustrerad, vill ha ändringar eller få en ny inriktning. 0. Den här gruppens arbete är inte baserat på rädslor. 1-2. Det kan finnas en del bakomliggande rädslor som påverkar hur beslut tas eller hur människor leds.          0-10%. Hälsosam funktion. 11%-20%. Vissa problem som behöver noggrann granskning. 21%-30%. Viktiga problem som kräver omedelbar uppmärksamhet. 31%-40%. Allvarlig situation som kräver omedelbart ingripande och förändringar i ledarskapet.      Önskade kulturella värderingar som visas i svart är helt och hållet nya efterfrågningar. De visas inte inom Personlig eller Nuvarande kultur. I vilken utsträckning är dessa värderingar positiva nya efterfrågningar eller kanske en reaktion på något som händer eller som är ohälsosamt i den Nuvarande kulturen? Vilka mönster noterar du gällande dessa nya värderingar? Starta en dialog med de anställda för att få en djupare förståelse.

3 National Assessment Sweden: Organisation- Employment type Offentlig sektor (312) kostnadsjakt (L) 1121(O) byråkrati (L) 1033(O) lagarbete 894(R) förvirring (L) 853(O) ansvar 844(I) hierarki (L) 783(O) engagemang 735(I) kortsiktighet (L) 721(O) resultatinriktat 693(O) samarbete 625(R) anställdas hälsa 1811(O) humor/ glädje 1125(O) lagarbete 1044(R) balans hem/arbete 1024(O) erkännande av anställda 1022(R) gemensamma värderingar 955(O) medarbetarengagemang 915(O) ansvar 884(I) anpassningsbarhet 874(I) ekonomisk stabilitet 841(O) öppen kommunikation 842(R) Values PlotMarch 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 1 CC - DC 2 PV - DC 3 Hälsoindex (PL) PV-10-0 CC - 5-5 DC - 11-0 familj 1492(R) humor/ glädje 1495(I) ansvar 1234(I) tar ansvar 1034(R) rättvisa 975(R) medkänsla 967(R) ärlighet 925(I) positiv attityd 865(I) anpassningsbarhet 854(I) omtanke 792(R) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=5-5-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=2-2-1-0 IROS (L)=0-0-5-0IROS (P)=2-3-6-0 IROS (L)=0-0-0-0

4 National Assessment Sweden: Organisation- Employment type Offentlig sektor (312) CTS = 42-21-37 Entropi = 6% CTS = 30-22-48 Entropi = 29% Personliga värderingar CTS = 43-26-31 Entropi = 1% Values distribution March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse

5 National Assessment Sweden: Organisation- Employment type Offentlig sektor (312) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values distribution Copyright 2013 Barrett Values Centre March 12, 2013

6 National Assessment Sweden: Organisation- Employment type Offentlig sektor (312) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2013 Barrett Values Centre March 12, 2013

7 National Assessment Sweden: Organisation- Employment type Offentlig sektor (312) Företagets behov Copyright 2013 Barrett Values CentreMarch 12, 2013 Önskade kulturella värderingar Nuvarande kulturella värderingar Finans Fitness Evolution Kundrelationer Kultur Samhällsinsatser Fitness Evolution Nuvarande kulturÖnskad kultur Finans kostnadsjakt (L)ekonomisk stabilitet Fitness byråkrati (L) förvirring (L) hierarki (L) resultatinriktat Kundrelationer Evolution kortsiktighet (L)anpassningsbarhet Kultur lagarbete samarbete humor/ glädje lagarbete balans hem/arbete erkännande av anställda gemensamma värderingar medarbetarengagemang öppen kommunikation Samhällsinsatser Kundrelationer

8 National Assessment Sweden: Organisation- Employment type Offentlig sektor (312) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Percent entropi 3 byråkrati (103) förvirring (85) hierarki (78) långa arbetstider (56) håller på information (52) makt (43) silomentalitet (4) 421 out of 743: 14% of total votes 2 intern konkurrens (51) skyller på varandra (44) manipulation (24) imperiebyggande (11) 130 out of 327: 4% of total votes 1 kostnadsjakt (112) kortsiktighet (72) osäkra anställningar (53) kontroll (48) utnyttjande (33) försiktighet (28) 346 out of 452: 11% of total votes Totalt 897 out of 312029% of total votes Entropy TableMarch 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar betydande problem som kräver kulturell och strukturell förändring samt ledarskapsträning. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra prestationen. Entropirapport

9 National Assessment Sweden: Organisation- Employment type Offentlig sektor (312) värdering Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp anställdas hälsa46181135 erkännande av anställda3310269 balans hem/arbete3510267 ekonomisk stabilitet288456 humor/ glädje5911253 gemensamma värderingar459550 öppen kommunikation358449 långsiktighet166549 anpassningsbarhet428745 positiv attityd367539 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre VÄRDERINGSHOPP


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Organisation- Employment type Offentlig sektor Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser