Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Organisation- Age 51 - 60 Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Organisation- Age 51 - 60 Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Organisation- Age 51 - 60 Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013

2 National Assessment Sweden: Organisation- Age 51 - 60 (266) 3+. Rädsla är en bakomliggande faktor för hur gruppen fungerar eller leds. NYA VÄRDERINGAR ATT FOKUSERA PÅ Värderingar som visas i blått är viktiga för de individer som arbetar för organisationen och är efterfrågade inom Önskad kultur men syns inte som toppvärderingar för Nuvarande kultur. Hur kan du stödja din personal till att få dessa värderingar och styrkor att fungeras så att de och organisationen kan dra ytterligare fördel av dem?  Värderingar som matchar: 4 Värderingar som matchar: 2 kostnadsjakt, förvirring, hierarki, byråkrati, kortsiktighet 41%+. Krissituation som kräver ledarskapsförändringar för att undvika ett organisatoriskt misslyckande. Entropi: 27% Begränsande värderingar: 5 Summary March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Likhet mellan Personlig & Nuvarande kultur 3 eller flera. De anställda kan helt fokusera på sitt arbete. 1-2. De anställda kan någorlunda fokusera på sitt arbete. 0. De anställda kan inte fokusera på sitt arbete. Titta på de blå värderingarna i Önskad kultur för vägledning, om möjligt. Likhet mellan Nuvarande & Önskad kultur 6 eller flera. Utmärkt, stark, hälsosam kultur. 4-5, bra. Gruppen är på rätt väg. 2-3, ok. Gruppen är någorlunda på rätt väg. Mer arbete krävs. 0-1, dålig. Gruppen är missnöjd eller frustrerad, vill ha ändringar eller få en ny inriktning. 0. Den här gruppens arbete är inte baserat på rädslor. 1-2. Det kan finnas en del bakomliggande rädslor som påverkar hur beslut tas eller hur människor leds.          0-10%. Hälsosam funktion. 11%-20%. Vissa problem som behöver noggrann granskning. 21%-30%. Viktiga problem som kräver omedelbar uppmärksamhet. 31%-40%. Allvarlig situation som kräver omedelbart ingripande och förändringar i ledarskapet.      Önskade kulturella värderingar som visas i svart är helt och hållet nya efterfrågningar. De visas inte inom Personlig eller Nuvarande kultur. I vilken utsträckning är dessa värderingar positiva nya efterfrågningar eller kanske en reaktion på något som händer eller som är ohälsosamt i den Nuvarande kulturen? Vilka mönster noterar du gällande dessa nya värderingar? Starta en dialog med de anställda för att få en djupare förståelse.

3 National Assessment Sweden: Organisation- Age 51 - 60 (266) kostnadsjakt (L) 921(O) lagarbete 774(R) resultatinriktat 763(O) förvirring (L) 693(O) ansvar 654(I) hierarki (L) 653(O) byråkrati (L) 573(O) kortsiktighet (L) 571(O) anpassningsbarhet 534(I) engagemang 535(I) anställdas hälsa 1481(O) lagarbete 1044(R) humor/ glädje 945(O) ekonomisk stabilitet 911(O) erkännande av anställda 892(R) ansvar 854(I) gemensamma värderingar 765(O) anpassningsbarhet 734(I) medarbetarengagemang 715(O) engagemang 705(I) Values PlotMarch 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 2 CC - DC 4 PV - DC 4 Hälsoindex (PL) PV-10-0 CC - 5-5 DC-10-0 familj 1322(R) humor/ glädje 1305(I) ansvar 1114(I) ärlighet 1105(I) rättvisa 955(R) medkänsla 897(R) tar ansvar 854(R) positiv attityd 845(I) anpassningsbarhet 774(I) ekonomisk stabilitet 691(I) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=6-4-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=3-1-1-0 IROS (L)=0-0-5-0IROS (P)=3-2-5-0 IROS (L)=0-0-0-0

4 National Assessment Sweden: Organisation- Age 51 - 60 (266) CTS = 45-21-34 Entropi = 4% CTS = 26-21-53 Entropi = 27% Personliga värderingar CTS = 41-26-33 Entropi = 1% Values distribution March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse

5 National Assessment Sweden: Organisation- Age 51 - 60 (266) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values distribution Copyright 2013 Barrett Values Centre March 12, 2013

6 National Assessment Sweden: Organisation- Age 51 - 60 (266) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2013 Barrett Values Centre March 12, 2013

7 National Assessment Sweden: Organisation- Age 51 - 60 (266) Företagets behov Copyright 2013 Barrett Values CentreMarch 12, 2013 Önskade kulturella värderingar Nuvarande kulturella värderingar Finans Fitness Evolution Kundrelationer Kultur Samhällsinsatser Fitness Evolution Nuvarande kulturÖnskad kultur Finans kostnadsjakt (L)ekonomisk stabilitet Fitness resultatinriktat förvirring (L) hierarki (L) byråkrati (L) Kundrelationer Evolution kortsiktighet (L) anpassningsbarhet Kultur lagarbete humor/ glädje erkännande av anställda gemensamma värderingar medarbetarengagemang Samhällsinsatser Kundrelationer

8 National Assessment Sweden: Organisation- Age 51 - 60 (266) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Percent entropi 3 förvirring (69) hierarki (65) byråkrati (57) långa arbetstider (47) håller på information (39) makt (37) silomentalitet (7) 321 out of 686: 12% of total votes 2 intern konkurrens (37) skyller på varandra (37) manipulation (24) imperiebyggande (21) 119 out of 281: 4% of total votes 1 kostnadsjakt (92) kortsiktighet (57) kontroll (48) osäkra anställningar (48) utnyttjande (31) försiktighet (12) 288 out of 447: 11% of total votes Totalt 728 out of 266027% of total votes Entropy TableMarch 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar betydande problem som kräver kulturell och strukturell förändring samt ledarskapsträning. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra prestationen. Entropirapport

9 National Assessment Sweden: Organisation- Age 51 - 60 (266) värdering Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp anställdas hälsa5214896 humor/ glädje439451 erkännande av anställda398950 ekonomisk stabilitet449147 långsiktighet135340 positiv attityd296637 öppen kommunikation256136 gemensamma värderingar417635 balans hem/arbete326634 personlig utveckling205030 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre VÄRDERINGSHOPP


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Organisation- Age 51 - 60 Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser