Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Age < 21- Organisations Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Age < 21- Organisations Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Age < 21- Organisations Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014

2 National Assessment Sweden: Age < 21- Organisations (60) 3+. Rädsla är en bakomliggande faktor för hur gruppen fungerar eller leds. NYA VÄRDERINGAR ATT FOKUSERA PÅ Värderingar som visas i blått är viktiga för de individer som arbetar för organisationen och är efterfrågade inom Önskad kultur men syns inte som toppvärderingar för Nuvarande kultur. Hur kan du stödja din personal till att få dessa värderingar och styrkor att fungeras så att de och organisationen kan dra ytterligare fördel av dem? Önskade kulturella värderingar som visas i svart är helt och hållet nya efterfrågningar. De visas inte inom Personlig eller Nuvarande kultur. I vilken utsträckning är dessa värderingar positiva nya efterfrågningar eller kanske en reaktion på något som händer eller som är ohälsosamt i den Nuvarande kulturen? Vilka mönster noterar du gällande dessa nya värderingar? Starta en dialog med de anställda för att få en djupare förståelse.  Värderingar som matchar: 8 Värderingar som matchar: 3 41%+. Krissituation som kräver ledarskapsförändringar för att undvika ett organisatoriskt misslyckande. Kulturentropi: 11% Begränsande värderingar: 0 Summary March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Likhet mellan Personlig & Nuvarande kultur 3 eller flera. De anställda kan helt fokusera på sitt arbete. 1-2. De anställda kan någorlunda fokusera på sitt arbete. 0. De anställda kan inte fokusera på sitt arbete. Titta på de blå värderingarna i Önskad kultur för vägledning, om möjligt. Likhet mellan Nuvarande & Önskad kultur 6 eller flera. Utmärkt, stark, hälsosam kultur. 4-5, bra. Gruppen är på rätt väg. 2-3, ok. Gruppen är någorlunda på rätt väg. Mer arbete krävs. 0-1, dålig. Gruppen är missnöjd eller frustrerad, vill ha ändringar eller få en ny inriktning. 0. Den här gruppens arbete är inte baserat på rädslor. 1-2. Det kan finnas en del bakomliggande rädslor som påverkar hur beslut tas eller hur människor leds.          0-10%. Hälsosam funktion. 11%-20%. Vissa problem som behöver noggrann granskning. 21%-30%. Viktiga problem som kräver omedelbar uppmärksamhet. 31%-40%. Allvarlig situation som kräver omedelbart ingripande och förändringar i ledarskapet.     

3 National Assessment Sweden: Age < 21- Organisations (60) ansvar 294(I) lagarbete 214(R) humor/ glädje 185(O) engagemang 165(I) jämlikhet 154(O) positiv attityd 155(I) samarbete 155(R) tar ansvar 154(R) effektivitet 143(O) anpassningsbarhet 134(I) anställdas hälsa 271(O) ansvar 244(I) humor/ glädje 245(O) engagemang 205(I) jämlikhet 184(O) kvalitet 183(O) effektivitet 173(O) ekonomisk stabilitet 161(O) positiv attityd 165(I) anpassningsbarhet 154(I) lagarbete 154(R) Values Plot March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 3 CC - DC 8 PV - DC 2 Kulturentropi: Nuvarande kultur 11% humor/ glädje 325(I) ambition 253(I) vänskap 252(R) respekt 222(R) familj 212(R) logik 203(I) ansvar 184(I) tar ansvar 184(R) ärlighet 185(I) hälsa 171(I) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=6-4-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=4-3-3-0 IROS (L)=0-0-0-0IROS (P)=4-1-6-0 IROS (L)=0-0-0-0

4 National Assessment Sweden: Age < 21- Organisations (60) CTS = 40-16-44 Kulturentropi = 7% CTS = 37-29-34 Kulturentropi = 11% Personliga värderingar CTS = 45-26-29 Kulturentropi = 2% Values Distribution March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse

5 National Assessment Sweden: Age < 21- Organisations (60) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2014 Barrett Values Centre March 14, 2014

6 National Assessment Sweden: Age < 21- Organisations (60) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Kulturentropi % 3 långa arbetstider (8) håller på information (7) byråkrati (6) förvirring (6) hierarki (6) silomentalitet (1) 6% av det totala antalet röster 2 imperiebyggande (4) intern konkurrens (4) skyller på varandra (4) manipulation (2) 2% av det totala antalet röster 1 försiktighet (6) kontroll (4) utnyttjande (4) osäkra anställningar (3) kortsiktighet (2) 3% av det totala antalet röster Totalt 67 utav 600 11% av det totala antalet röster Cultural Entropy Table March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar problem som kräver kulturell eller strukturell justering. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra prestationen. Kulturentropi rapport

7 National Assessment Sweden: Age < 21- Organisations (60) Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp anställdas hälsa122715 ärlighet3129 öppen kommunikation6148 kvalitet11187 humor/ glädje18246 ekonomisk stabilitet10166 ständiga förbättringar8146 tydlighet6126 medarbetarengagemang396 erkännande av anställda7125 långsiktighet7125 medkänsla495 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Värderingshopp

8 National Assessment Sweden: Age < 21- Organisations (60) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values Distribution Copyright 2014 Barrett Values Centre March 14, 2014 Önskade kulturella värderingar anställdas hälsa ekonomisk stabilitet humor/ glädje engagemang positiv attityd Värderingshopp öppen kommunikation erkännande av anställda ärlighet tydlighet medarbetarengageman g långsiktighet medkänsla

9 National Assessment Sweden: Age < 21- Organisations (60) Business Needs Scorecard Copyright 2014 Barrett Values Centre March 14, 2014 Nuvarande kulturÖnskad kultur Finans ekonomisk stabilitet Hälsotillstånd effektivitet kvalitet effektivitet Externa relationer Evolution anpassningsbarhet Kultur Tillit / Engagemang ansvar lagarbete engagemang samarbete tar ansvar ansvar engagemang lagarbete Riktning/ Kommunikation humor/ glädje positiv attityd humor/ glädje positiv attityd Stödjande Miljö jämlikhet anställdas hälsa jämlikhet Bidrag till samhället Önskade kulturella värderingar Nuvarande kulturella värderingar Finans Hälsotillstånd Evolution Externa relationer Tillit / Engagemang Bidrag till samhället Hälsotillstånd Evolution Externa relationer Riktning/ Kommunikation Stödjande Miljö Kultur Bidrag till samhället Finans Tillit / Engagemang Riktning/ Kommunikation Stödjande Miljö Kultur

10 FinansHälsotillståndExterna relationerEvolution Tillit / EngagemangRiktning/ Kommunikation Stödjande Miljö Bidrag till samhället Kultur Business Needs Scorecard- Values Distribution March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre National Assessment Sweden: Age < 21- Organisations (60) Positiva värderingar - Nuvarande kulturPositiva värderingar - Önskad kulturKulturentropi: Nuvarande kultur


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Age < 21- Organisations Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser