Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Organisation- Swedish born Nej Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Organisation- Swedish born Nej Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Organisation- Swedish born Nej Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013

2 National Assessment Sweden: Organisation- Swedish born Nej (61) 3+. Rädsla är en bakomliggande faktor för hur gruppen fungerar eller leds. NYA VÄRDERINGAR ATT FOKUSERA PÅ Värderingar som visas i blått är viktiga för de individer som arbetar för organisationen och är efterfrågade inom Önskad kultur men syns inte som toppvärderingar för Nuvarande kultur. Hur kan du stödja din personal till att få dessa värderingar och styrkor att fungeras så att de och organisationen kan dra ytterligare fördel av dem?  Värderingar som matchar: 3 Värderingar som matchar: 1 hierarki, förvirring, kostnadsjakt, byråkrati, kortsiktighet, kontroll, osäkra anställningar 41%+. Krissituation som kräver ledarskapsförändringar för att undvika ett organisatoriskt misslyckande. Entropi: 30% Begränsande värderingar: 7 Summary March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Likhet mellan Personlig & Nuvarande kultur 3 eller flera. De anställda kan helt fokusera på sitt arbete. 1-2. De anställda kan någorlunda fokusera på sitt arbete. 0. De anställda kan inte fokusera på sitt arbete. Titta på de blå värderingarna i Önskad kultur för vägledning, om möjligt. Likhet mellan Nuvarande & Önskad kultur 6 eller flera. Utmärkt, stark, hälsosam kultur. 4-5, bra. Gruppen är på rätt väg. 2-3, ok. Gruppen är någorlunda på rätt väg. Mer arbete krävs. 0-1, dålig. Gruppen är missnöjd eller frustrerad, vill ha ändringar eller få en ny inriktning. 0. Den här gruppens arbete är inte baserat på rädslor. 1-2. Det kan finnas en del bakomliggande rädslor som påverkar hur beslut tas eller hur människor leds.          0-10%. Hälsosam funktion. 11%-20%. Vissa problem som behöver noggrann granskning. 21%-30%. Viktiga problem som kräver omedelbar uppmärksamhet. 31%-40%. Allvarlig situation som kräver omedelbart ingripande och förändringar i ledarskapet.      Önskade kulturella värderingar som visas i svart är helt och hållet nya efterfrågningar. De visas inte inom Personlig eller Nuvarande kultur. I vilken utsträckning är dessa värderingar positiva nya efterfrågningar eller kanske en reaktion på något som händer eller som är ohälsosamt i den Nuvarande kulturen? Vilka mönster noterar du gällande dessa nya värderingar? Starta en dialog med de anställda för att få en djupare förståelse.

3 National Assessment Sweden: Organisation- Swedish born Nej (61) hierarki (L) 193(O) förvirring (L) 173(O) kostnadsjakt (L) 171(O) byråkrati (L) 153(O) kortsiktighet (L) 151(O) resultatinriktat 143(O) ansvar 134(I) effektivitet 133(O) engagemang 135(I) kontroll (L) 131(R) lagarbete 134(R) osäkra anställningar (L) 131(O) anställdas hälsa 271(O) kvalitet 233(O) humor/ glädje 215(O) ansvar 184(I) engagemang 175(I) ekonomisk stabilitet 161(O) erkännande av anställda 162(R) professionalism 163(O) anpassningsbarhet 154(I) lagarbete 154(R) positiv attityd 155(I) Values PlotMarch 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 1 CC - DC 3 PV - DC 3 Hälsoindex (PL) PV - 11-0 CC - 5-7 DC - 11-0 ansvar 224(I) familj 212(R) humor/ glädje 215(I) ärlighet 215(I) tar ansvar 204(R) ambition 183(I) självständighet 174(I) anpassningsbarhet 164(I) generositet 165(R) respekt 162(R) rättvisa 165(R) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=6-5-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=2-1-2-0 IROS (L)=0-1-6-0IROS (P)=4-2-5-0 IROS (L)=0-0-0-0

4 National Assessment Sweden: Organisation- Swedish born Nej (61) CTS = 40-22-38 Entropi = 5% CTS = 29-19-52 Entropi = 30% Personliga värderingar CTS = 43-25-32 Entropi = 1% Values distribution March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse

5 National Assessment Sweden: Organisation- Swedish born Nej (61) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values distribution Copyright 2013 Barrett Values Centre March 12, 2013

6 National Assessment Sweden: Organisation- Swedish born Nej (61) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2013 Barrett Values Centre March 12, 2013

7 National Assessment Sweden: Organisation- Swedish born Nej (61) Företagets behov Copyright 2013 Barrett Values CentreMarch 12, 2013 Önskade kulturella värderingar Nuvarande kulturella värderingar Finans Fitness Evolution Kundrelationer Kultur Samhällsinsatser Fitness Evolution Nuvarande kulturÖnskad kultur Finans kostnadsjakt (L)ekonomisk stabilitet Fitness hierarki (L) förvirring (L) byråkrati (L) resultatinriktat effektivitet kvalitet professionalism Kundrelationer Evolution kortsiktighet (L)anpassningsbarhet Kultur kontroll (L) lagarbete humor/ glädje erkännande av anställda lagarbete Samhällsinsatser Kundrelationer

8 National Assessment Sweden: Organisation- Swedish born Nej (61) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Percent entropi 3 hierarki (19) förvirring (17) byråkrati (15) makt (11) håller på information (9) långa arbetstider (6) silomentalitet (2) 79 out of 161: 13% of total votes 2 intern konkurrens (9) manipulation (9) skyller på varandra (9) imperiebyggande (3) 30 out of 58: 5% of total votes 1 kostnadsjakt (17) kortsiktighet (15) kontroll (13) osäkra anställningar (13) utnyttjande (9) försiktighet (5) 72 out of 96: 12% of total votes Totalt 181 out of 61030% of total votes Entropy TableMarch 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar betydande problem som kräver kulturell och strukturell förändring samt ledarskapsträning. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra prestationen. Entropirapport

9 National Assessment Sweden: Organisation- Swedish born Nej (61) värdering Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp anställdas hälsa102717 erkännande av anställda31613 kvalitet122311 ekonomisk stabilitet51611 humor/ glädje112110 öppen kommunikation41410 långsiktighet21210 professionalism7169 informationsspridning5149 respekt6148 medarbetarengagemang5138 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre VÄRDERINGSHOPP


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Organisation- Swedish born Nej Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser