Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Organisation- Gender Man Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Organisation- Gender Man Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Organisation- Gender Man Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013

2 National Assessment Sweden: Organisation- Gender Man (480) 3+. Rädsla är en bakomliggande faktor för hur gruppen fungerar eller leds. NYA VÄRDERINGAR ATT FOKUSERA PÅ Värderingar som visas i blått är viktiga för de individer som arbetar för organisationen och är efterfrågade inom Önskad kultur men syns inte som toppvärderingar för Nuvarande kultur. Hur kan du stödja din personal till att få dessa värderingar och styrkor att fungeras så att de och organisationen kan dra ytterligare fördel av dem?  Värderingar som matchar: 5 Värderingar som matchar: 3 kostnadsjakt, hierarki, förvirring, kortsiktighet, byråkrati 41%+. Krissituation som kräver ledarskapsförändringar för att undvika ett organisatoriskt misslyckande. Entropi: 29% Begränsande värderingar: 5 Summary March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Likhet mellan Personlig & Nuvarande kultur 3 eller flera. De anställda kan helt fokusera på sitt arbete. 1-2. De anställda kan någorlunda fokusera på sitt arbete. 0. De anställda kan inte fokusera på sitt arbete. Titta på de blå värderingarna i Önskad kultur för vägledning, om möjligt. Likhet mellan Nuvarande & Önskad kultur 6 eller flera. Utmärkt, stark, hälsosam kultur. 4-5, bra. Gruppen är på rätt väg. 2-3, ok. Gruppen är någorlunda på rätt väg. Mer arbete krävs. 0-1, dålig. Gruppen är missnöjd eller frustrerad, vill ha ändringar eller få en ny inriktning. 0. Den här gruppens arbete är inte baserat på rädslor. 1-2. Det kan finnas en del bakomliggande rädslor som påverkar hur beslut tas eller hur människor leds.          0-10%. Hälsosam funktion. 11%-20%. Vissa problem som behöver noggrann granskning. 21%-30%. Viktiga problem som kräver omedelbar uppmärksamhet. 31%-40%. Allvarlig situation som kräver omedelbart ingripande och förändringar i ledarskapet.      Önskade kulturella värderingar som visas i svart är helt och hållet nya efterfrågningar. De visas inte inom Personlig eller Nuvarande kultur. I vilken utsträckning är dessa värderingar positiva nya efterfrågningar eller kanske en reaktion på något som händer eller som är ohälsosamt i den Nuvarande kulturen? Vilka mönster noterar du gällande dessa nya värderingar? Starta en dialog med de anställda för att få en djupare förståelse.

3 National Assessment Sweden: Organisation- Gender Man (480) kostnadsjakt (L) 1591(O) resultatinriktat 1353(O) hierarki (L) 1333(O) förvirring (L) 1303(O) ansvar 1194(I) kortsiktighet (L) 1141(O) byråkrati (L) 1123(O) lagarbete 1124(R) anpassningsbarhet 984(I) engagemang 975(I) humor/ glädje 975(O) vinst 971(O) anställdas hälsa 2391(O) lagarbete 1714(R) anpassningsbarhet 1574(I) kvalitet 1523(O) ekonomisk stabilitet 1511(O) erkännande av anställda 1502(R) humor/ glädje 1475(O) ansvar 1464(I) effektivitet 1403(O) engagemang 1335(I) Values PlotMarch 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 3 CC - DC 5 PV - DC 4 Hälsoindex (PL) PV-10-0 CC - 7-5 DC-10-0 humor/ glädje 2255(I) ansvar 1814(I) ärlighet 1805(I) familj 1492(R) anpassningsbarhet 1324(I) ekonomisk stabilitet 1291(I) positiv attityd 1275(I) rättvisa 1275(R) tar ansvar 1214(R) ständigt lärande 1184(I) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=7-3-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=3-1-3-0 IROS (L)=0-0-5-0IROS (P)=3-2-5-0 IROS (L)=0-0-0-0

4 National Assessment Sweden: Organisation- Gender Man (480) CTS = 42-21-37 Entropi = 6% CTS = 24-21-55 Entropi = 29% Personliga värderingar CTS = 39-27-34 Entropi = 2% Values distribution March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse

5 National Assessment Sweden: Organisation- Gender Man (480) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values distribution Copyright 2013 Barrett Values Centre March 12, 2013

6 National Assessment Sweden: Organisation- Gender Man (480) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2013 Barrett Values Centre March 12, 2013

7 National Assessment Sweden: Organisation- Gender Man (480) Företagets behov Copyright 2013 Barrett Values CentreMarch 12, 2013 Önskade kulturella värderingar Nuvarande kulturella värderingar Finans Fitness Evolution Kundrelationer Kultur Samhällsinsatser Fitness Evolution Nuvarande kulturÖnskad kultur Finans kostnadsjakt (L) vinst ekonomisk stabilitet Fitness resultatinriktat hierarki (L) förvirring (L) byråkrati (L) kvalitet effektivitet Kundrelationer Evolution kortsiktighet (L) anpassningsbarhet Kultur lagarbete humor/ glädje lagarbete erkännande av anställda humor/ glädje Samhällsinsatser Kundrelationer

8 National Assessment Sweden: Organisation- Gender Man (480) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Percent entropi 3 hierarki (133) förvirring (130) byråkrati (112) långa arbetstider (95) håller på information (91) makt (58) silomentalitet (12) 631 out of 1323: 13% of total votes 2 intern konkurrens (80) skyller på varandra (73) manipulation (47) imperiebyggande (34) 234 out of 510: 5% of total votes 1 kostnadsjakt (159) kortsiktighet (114) osäkra anställningar (96) kontroll (87) försiktighet (46) utnyttjande (46) 548 out of 836: 11% of total votes Totalt 1413 out of 480029% of total votes Entropy TableMarch 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar betydande problem som kräver kulturell och strukturell förändring samt ledarskapsträning. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra prestationen. Entropirapport

9 National Assessment Sweden: Organisation- Gender Man (480) värdering Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp anställdas hälsa89239150 erkännande av anställda6415086 långsiktighet2710982 ekonomisk stabilitet7815173 lagarbete11217159 anpassningsbarhet9815759 medarbetarengagemang5811658 kvalitet9615256 balans hem/arbete5511156 coaching/ mentorskap217352 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre VÄRDERINGSHOPP


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Organisation- Gender Man Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser