Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Region Stor Stockholmsområdet- Organisations Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Region Stor Stockholmsområdet- Organisations Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Region Stor Stockholmsområdet- Organisations Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014

2 National Assessment Sweden: Region Stor Stockholmsområdet- Organisations (238) 3+. Rädsla är en bakomliggande faktor för hur gruppen fungerar eller leds. NYA VÄRDERINGAR ATT FOKUSERA PÅ Värderingar som visas i blått är viktiga för de individer som arbetar för organisationen och är efterfrågade inom Önskad kultur men syns inte som toppvärderingar för Nuvarande kultur. Hur kan du stödja din personal till att få dessa värderingar och styrkor att fungeras så att de och organisationen kan dra ytterligare fördel av dem? Önskade kulturella värderingar som visas i svart är helt och hållet nya efterfrågningar. De visas inte inom Personlig eller Nuvarande kultur. I vilken utsträckning är dessa värderingar positiva nya efterfrågningar eller kanske en reaktion på något som händer eller som är ohälsosamt i den Nuvarande kulturen? Vilka mönster noterar du gällande dessa nya värderingar? Starta en dialog med de anställda för att få en djupare förståelse.  Värderingar som matchar: 5 Värderingar som matchar: 2 kostnadsjakt, hierarki 41%+. Krissituation som kräver ledarskapsförändringar för att undvika ett organisatoriskt misslyckande. Kulturentropi: 20% Begränsande värderingar: 2 Summary March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Likhet mellan Personlig & Nuvarande kultur 3 eller flera. De anställda kan helt fokusera på sitt arbete. 1-2. De anställda kan någorlunda fokusera på sitt arbete. 0. De anställda kan inte fokusera på sitt arbete. Titta på de blå värderingarna i Önskad kultur för vägledning, om möjligt. Likhet mellan Nuvarande & Önskad kultur 6 eller flera. Utmärkt, stark, hälsosam kultur. 4-5, bra. Gruppen är på rätt väg. 2-3, ok. Gruppen är någorlunda på rätt väg. Mer arbete krävs. 0-1, dålig. Gruppen är missnöjd eller frustrerad, vill ha ändringar eller få en ny inriktning. 0. Den här gruppens arbete är inte baserat på rädslor. 1-2. Det kan finnas en del bakomliggande rädslor som påverkar hur beslut tas eller hur människor leds.          0-10%. Hälsosam funktion. 11%-20%. Vissa problem som behöver noggrann granskning. 21%-30%. Viktiga problem som kräver omedelbar uppmärksamhet. 31%-40%. Allvarlig situation som kräver omedelbart ingripande och förändringar i ledarskapet.     

3 National Assessment Sweden: Region Stor Stockholmsområdet- Organisations (238) lagarbete 704(R) kostnadsjakt (L) 601(O) resultatinriktat 603(O) ansvar 564(I) samarbete 545(R) engagemang 535(I) balans hem/arbete 514(O) humor/ glädje 505(O) gemensam vision 475(O) hierarki (L) 473(O) anställdas hälsa 1071(O) balans hem/arbete 904(O) humor/ glädje 865(O) lagarbete 724(R) effektivitet 713(O) erkännande av anställda 712(R) gemensam vision 685(O) kvalitet 683(O) engagemang 675(I) ekonomisk stabilitet 641(O) Values Plot March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 2 CC - DC 5 PV - DC 1 Kulturentropi: Nuvarande kultur 20% humor/ glädje 1005(I) familj 932(R) tar ansvar 824(R) ärlighet 815(I) ansvar 804(I) hälsa 641(I) omtanke 612(R) respekt 602(R) självständighet 594(I) medkänsla 567(R) positiv attityd 565(I) rättvisa 565(R) vänskap 562(R) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=6-7-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=2-2-4-0 IROS (L)=0-0-2-0IROS (P)=1-2-7-0 IROS (L)=0-0-0-0

4 National Assessment Sweden: Region Stor Stockholmsområdet- Organisations (238) CTS = 40-20-40 Kulturentropi = 6% CTS = 30-24-46 Kulturentropi = 20% Personliga värderingar CTS = 42-27-31 Kulturentropi = 1% Values Distribution March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse

5 National Assessment Sweden: Region Stor Stockholmsområdet- Organisations (238) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2014 Barrett Values Centre March 14, 2014

6 National Assessment Sweden: Region Stor Stockholmsområdet- Organisations (238) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Kulturentropi % 3 hierarki (47) byråkrati (40) förvirring (36) långa arbetstider (35) håller på information (30) makt (23) silomentalitet (5) 9% av det totala antalet röster 2 intern konkurrens (27) skyller på varandra (23) manipulation (18) imperiebyggande (9) 3% av det totala antalet röster 1 kostnadsjakt (60) osäkra anställningar (43) kortsiktighet (40) kontroll (31) utnyttjande (16) försiktighet (9) 8% av det totala antalet röster Totalt 492 utav 2380 20% av det totala antalet röster Cultural Entropy Table March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar problem som kräver kulturell eller strukturell justering. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra prestationen. Kulturentropi rapport

7 National Assessment Sweden: Region Stor Stockholmsområdet- Organisations (238) Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp anställdas hälsa4410763 balans hem/arbete519039 erkännande av anställda337138 långsiktighet155237 humor/ glädje508636 coaching/ mentorskap225331 personlig utveckling235027 effektivitet457126 kvalitet456823 ekonomisk stabilitet416423 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Värderingshopp

8 National Assessment Sweden: Region Stor Stockholmsområdet- Organisations (238) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values Distribution Copyright 2014 Barrett Values Centre March 14, 2014 Önskade kulturella värderingar anställdas hälsa ekonomisk stabilitet erkännande av anställda balans hem/arbete lagarbete humor/ glädje gemensam vision engagemang Värderingshopp personlig utvecklingcoaching/ mentorskaplångsiktighet

9 National Assessment Sweden: Region Stor Stockholmsområdet- Organisations (238) Business Needs Scorecard Copyright 2014 Barrett Values Centre March 14, 2014 Nuvarande kulturÖnskad kultur Finans kostnadsjakt (L)ekonomisk stabilitet Hälsotillstånd resultatinriktat effektivitet kvalitet Externa relationer Evolution Kultur Tillit / Engagemang lagarbete ansvar samarbete engagemang lagarbete engagemang Riktning/ Kommunikation humor/ glädje gemensam vision hierarki (L) humor/ glädje gemensam vision Stödjande Miljö balans hem/arbete anställdas hälsa balans hem/arbete erkännande av anställda Bidrag till samhället Önskade kulturella värderingar Nuvarande kulturella värderingar Finans Hälsotillstånd Evolution Externa relationer Tillit / Engagemang Bidrag till samhället Hälsotillstånd Evolution Externa relationer Riktning/ Kommunikation Stödjande Miljö Kultur Bidrag till samhället Finans Tillit / Engagemang Riktning/ Kommunikation Stödjande Miljö Kultur

10 FinansHälsotillståndExterna relationerEvolution Tillit / EngagemangRiktning/ Kommunikation Stödjande Miljö Bidrag till samhället Kultur Business Needs Scorecard- Values Distribution March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre National Assessment Sweden: Region Stor Stockholmsområdet- Organisations (238) Positiva värderingar - Nuvarande kulturPositiva värderingar - Önskad kulturKulturentropi: Nuvarande kultur


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Region Stor Stockholmsområdet- Organisations Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser