Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Organisation- Region Stor Göteborgsområdet Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Organisation- Region Stor Göteborgsområdet Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Organisation- Region Stor Göteborgsområdet Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013

2 National Assessment Sweden: Organisation- Region Stor Göteborgsområdet (119) 3+. Rädsla är en bakomliggande faktor för hur gruppen fungerar eller leds. NYA VÄRDERINGAR ATT FOKUSERA PÅ Värderingar som visas i blått är viktiga för de individer som arbetar för organisationen och är efterfrågade inom Önskad kultur men syns inte som toppvärderingar för Nuvarande kultur. Hur kan du stödja din personal till att få dessa värderingar och styrkor att fungeras så att de och organisationen kan dra ytterligare fördel av dem?  Värderingar som matchar: 4 Värderingar som matchar: 2 kostnadsjakt, kortsiktighet, hierarki, kontroll 41%+. Krissituation som kräver ledarskapsförändringar för att undvika ett organisatoriskt misslyckande. Entropi: 24% Begränsande värderingar: 4 Summary March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Likhet mellan Personlig & Nuvarande kultur 3 eller flera. De anställda kan helt fokusera på sitt arbete. 1-2. De anställda kan någorlunda fokusera på sitt arbete. 0. De anställda kan inte fokusera på sitt arbete. Titta på de blå värderingarna i Önskad kultur för vägledning, om möjligt. Likhet mellan Nuvarande & Önskad kultur 6 eller flera. Utmärkt, stark, hälsosam kultur. 4-5, bra. Gruppen är på rätt väg. 2-3, ok. Gruppen är någorlunda på rätt väg. Mer arbete krävs. 0-1, dålig. Gruppen är missnöjd eller frustrerad, vill ha ändringar eller få en ny inriktning. 0. Den här gruppens arbete är inte baserat på rädslor. 1-2. Det kan finnas en del bakomliggande rädslor som påverkar hur beslut tas eller hur människor leds.          0-10%. Hälsosam funktion. 11%-20%. Vissa problem som behöver noggrann granskning. 21%-30%. Viktiga problem som kräver omedelbar uppmärksamhet. 31%-40%. Allvarlig situation som kräver omedelbart ingripande och förändringar i ledarskapet.      Önskade kulturella värderingar som visas i svart är helt och hållet nya efterfrågningar. De visas inte inom Personlig eller Nuvarande kultur. I vilken utsträckning är dessa värderingar positiva nya efterfrågningar eller kanske en reaktion på något som händer eller som är ohälsosamt i den Nuvarande kulturen? Vilka mönster noterar du gällande dessa nya värderingar? Starta en dialog med de anställda för att få en djupare förståelse.

3 National Assessment Sweden: Organisation- Region Stor Göteborgsområdet (119) kostnadsjakt (L) 391(O) lagarbete 364(R) ansvar 344(I) kortsiktighet (L) 321(O) resultatinriktat 313(O) hierarki (L) 273(O) engagemang 265(I) kvalitet 263(O) varumärke 253(O) humor/ glädje 245(O) kontroll (L) 241(R) anställdas hälsa 611(O) kvalitet 463(O) humor/ glädje 415(O) engagemang 395(I) lagarbete 384(R) ekonomisk stabilitet 371(O) erkännande av anställda 372(R) gemensam vision 325(O) ständiga förbättringar 304(O) balans hem/arbete 284(O) medarbetarengagemang 285(O) Values PlotMarch 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 2 CC - DC 4 PV - DC 1 Hälsoindex (PL) PV-10-0 CC - 7-4 DC - 11-0 humor/ glädje 535(I) familj 412(R) ansvar 374(I) ärlighet 365(I) medkänsla 337(R) rättvisa 325(R) tar ansvar 324(R) anpassningsbarhet 294(I) kreativitet 295(I) ständigt lärande 294(I) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=6-4-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=2-1-4-0 IROS (L)=0-1-3-0IROS (P)=1-2-8-0 IROS (L)=0-0-0-0

4 National Assessment Sweden: Organisation- Region Stor Göteborgsområdet (119) CTS = 45-20-35 Entropi = 6% CTS = 28-23-49 Entropi = 24% Personliga värderingar CTS = 42-26-32 Entropi = 1% Values distribution March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse

5 National Assessment Sweden: Organisation- Region Stor Göteborgsområdet (119) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values distribution Copyright 2013 Barrett Values Centre March 12, 2013

6 National Assessment Sweden: Organisation- Region Stor Göteborgsområdet (119) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2013 Barrett Values Centre March 12, 2013

7 National Assessment Sweden: Organisation- Region Stor Göteborgsområdet (119) Företagets behov Copyright 2013 Barrett Values CentreMarch 12, 2013 Önskade kulturella värderingar Nuvarande kulturella värderingar Finans Fitness Evolution Kundrelationer Kultur Samhällsinsatser Fitness Evolution Nuvarande kulturÖnskad kultur Finans kostnadsjakt (L)ekonomisk stabilitet Fitness resultatinriktat hierarki (L) kvalitet Kundrelationer varumärke Evolution kortsiktighet (L)ständiga förbättringar Kultur lagarbete humor/ glädje kontroll (L) humor/ glädje lagarbete erkännande av anställda gemensam vision balans hem/arbete medarbetarengagemang Samhällsinsatser Kundrelationer

8 National Assessment Sweden: Organisation- Region Stor Göteborgsområdet (119) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Percent entropi 3 hierarki (27) byråkrati (22) förvirring (22) långa arbetstider (15) makt (11) håller på information (10) silomentalitet (4) 111 out of 278: 9% of total votes 2 intern konkurrens (16) skyller på varandra (11) manipulation (9) imperiebyggande (5) 41 out of 113: 4% of total votes 1 kostnadsjakt (39) kortsiktighet (32) kontroll (24) osäkra anställningar (20) utnyttjande (13) försiktighet (4) 132 out of 194: 11% of total votes Totalt 284 out of 119024% of total votes Entropy TableMarch 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar betydande problem som kräver kulturell och strukturell förändring samt ledarskapsträning. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra prestationen. Entropirapport

9 National Assessment Sweden: Organisation- Region Stor Göteborgsområdet (119) värdering Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp anställdas hälsa226139 erkännande av anställda123725 kvalitet264620 ekonomisk stabilitet173720 personlig utveckling82719 humor/ glädje244117 ständiga förbättringar133017 tydlighet42117 kreativitet102616 coaching/ mentorskap82315 medarbetarförverkligande015 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre VÄRDERINGSHOPP


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Organisation- Region Stor Göteborgsområdet Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser