Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Region Södra Sverige- Nation Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Region Södra Sverige- Nation Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Region Södra Sverige- Nation Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014

2 National Assessment Sweden: Region Södra Sverige- Nation (324) arbetslöshet (L) 1761(O) byråkrati (L) 1243(O) yttrandefrihet 1224(O) osäkerhet om framtiden (L) 1161(I) resursslöseri (L) 1083(O) materialistiskt (L) 1071(I) fred 1007(S) skyller på varandra (L) 982(R) kortsiktighet (L) 921(O) våld och brott (L) 811(R) arbetstillfällen 1751(O) ekonomisk stabilitet 1621(I) ansvar för kommande generationer 1397(S) välfungerande sjukvård 1091(O) fred 917(S) bevarande av naturen 886(S) demokratiska processer 854(R) omsorg om de äldre 844(S) miljömedvetenhet 786(S) jämlikhet 744(R) yttrandefrihet 744(O) Values Plot March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 0 CC - DC 2 PV - DC 1 Kulturentropi: Nuvarande kultur 43% familj 1512(R) humor/ glädje 1425(I) ansvar 1244(I) tar ansvar 984(R) ärlighet 985(I) vänskap 952(R) positiv attityd 915(I) ekonomisk stabilitet 891(I) medkänsla 897(R) anpassningsbarhet 854(I) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=6-4-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=0-0-1-1 IROS (L)=2-2-4-0IROS (P)=1-2-3-5 IROS (L)=0-0-0-0

3 National Assessment Sweden: Region Södra Sverige- Nation (324) CTS = 40-20-40 Kulturentropi = 6% CTS = 22-18-60 Kulturentropi = 43% Personliga värderingar CTS = 42-24-34 Kulturentropi = 2% Values Distribution March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse

4 National Assessment Sweden: Region Södra Sverige- Nation (324) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2014 Barrett Values Centre March 14, 2014

5 National Assessment Sweden: Region Södra Sverige- Nation (324) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Kulturentropi % 3 byråkrati (124) resursslöseri (108) centralstyrning (52) elitism (48) analfabetism (12) strikt moral/ religiositet (4) 11% av det totala antalet röster 2 skyller på varandra (98) könsdiskriminering (52) konflikt/ aggression (51) hat (45) tradition (45) etnisk diskriminering (41) 10% av det totala antalet röster 1 arbetslöshet (176) osäkerhet om framtiden (116) materialistiskt (107) kortsiktighet (92) våld och brott (81) fattigdom (48) miljöförstöring (39) korruption (35) terrorism (11) 22% av det totala antalet röster Totalt 1385 utav 3240 43% av det totala antalet röster Cultural Entropy Table March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar inhemska problem som kan leda till demonstrationer, våldsamma oroligheter och/eller allvarligt ekonomiskt sönderfall och som indikerar ett behov av politisk förändring och/eller regeringsskifte. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra individuellt och socialt välbefinnande. Kulturentropi rapport

6 National Assessment Sweden: Region Södra Sverige- Nation (324) Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp arbetstillfällen20175155 ansvar för kommande generationer17139122 ekonomisk stabilitet7516287 välfungerande sjukvård3010979 omsorg om de äldre248460 omsorg om de utsatta157156 social rättvisa136350 bevarande av naturen408848 engagemang136047 gemensamma värderingar55045 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Värderingshopp

7 National Assessment Sweden: Region Södra Sverige- Nation (324) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values Distribution Copyright 2014 Barrett Values Centre March 14, 2014 Önskade kulturella värderingar arbetstillfällen ekonomisk stabilitet välfungerande sjukvård demokratiska processer omsorg om de äldre jämlikhet yttrandefrihet bevarande av naturen miljömedvetenhet ansvar för kommande generationer fred Värderingshopp omsorg om de utsatta social rättvisa engagemang gemensamma värderingar


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Region Södra Sverige- Nation Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser