Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Nation- Region Södra Sverige Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Nation- Region Södra Sverige Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Nation- Region Södra Sverige Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013

2 National Assessment Sweden: Nation- Region Södra Sverige (365) arbetslöshet (L) 2291(O) byråkrati (L) 1633(O) osäkerhet om framtiden (L) 1591(I) yttrandefrihet 1464(O) materialistiskt (L) 1261(I) resursslöseri (L) 1253(O) fred 1227(S) skyller på varandra (L) 1212(R) kortsiktighet (L) 1201(O) utbildningsmöjligheter 1103(O) arbetstillfällen 2251(O) ekonomisk stabilitet 1831(I) ansvar för kommande generationer 1457(S) bevarande av naturen 1206(S) välfungerande sjukvård 1171(O) miljömedvetenhet 966(S) långsiktighet 947(S) fred 917(S) omsorg om de äldre 904(S) engagemang 895(I) jämlikhet 894(R) Values PlotMarch 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 0 CC - DC 1 PV - DC 0 Hälsoindex (PL) PV-10-0 CC - 3-7 DC - 11-0 humor/ glädje 1665(I) familj 1452(R) ansvar 1434(I) ärlighet 1235(I) tar ansvar 1124(R) positiv attityd 1035(I) rättvisa 1035(R) anpassningsbarhet 1024(I) medkänsla 1017(R) självständighet 934(I) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=6-4-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=0-0-2-1 IROS (L)=2-1-4-0IROS (P)=2-1-2-6 IROS (L)=0-0-0-0

3 National Assessment Sweden: Nation- Region Södra Sverige (365) CTS = 42-21-37 Entropi = 7% CTS = 22-16-62 Entropi = 47% Personliga värderingar CTS = 41-24-35 Entropi = 2% Values distribution March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse

4 National Assessment Sweden: Nation- Region Södra Sverige (365) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values distribution Copyright 2013 Barrett Values Centre March 12, 2013

5 National Assessment Sweden: Nation- Region Södra Sverige (365) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2013 Barrett Values Centre March 12, 2013

6 National Assessment Sweden: Nation- Region Södra Sverige (365) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Percent entropi 3 byråkrati (163) resursslöseri (125) centralstyrning (71) elitism (62) analfabetism (11) strikt moral/ religiositet (6) 438 out of 654: 12% of total votes 2 skyller på varandra (121) etnisk diskriminering (61) könsdiskriminering (55) konflikt/ aggression (54) hat (40) tradition (39) 370 out of 457: 10% of total votes 1 arbetslöshet (229) osäkerhet om framtiden (159) materialistiskt (126) kortsiktighet (120) våld och brott (103) miljöförstöring (60) fattigdom (49) korruption (43) terrorism (9) 898 out of 1166: 25% of total votes Totalt 1706 out of 365047% of total votes Entropy TableMarch 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar inhemska problem som kan leda till demonstrationer, våldsamma oroligheter och/eller allvarligt ekonomiskt sönderfall och som indikerar ett behov av politisk förändring och/eller regeringsskifte. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra individuellt och socialt välbefinnande. Entropirapport

7 National Assessment Sweden: Nation- Region Södra Sverige (365) värdering Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp arbetstillfällen15225210 ansvar för kommande generationer22145123 ekonomisk stabilitet75183108 välfungerande sjukvård3811779 långsiktighet159479 bevarande av naturen4212078 engagemang118978 omsorg om de äldre159075 omsorg om de utsatta136653 upprätthållande av lag & ordning267549 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre VÄRDERINGSHOPP


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Nation- Region Södra Sverige Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser