Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Region Södra Sverige Prepared by: Barrett Values Centre May 9, 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Region Södra Sverige Prepared by: Barrett Values Centre May 9, 2014."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Region Södra Sverige Prepared by: Barrett Values Centre May 9, 2014

2 National Assessment Sweden: Region Södra Sverige (345) arbetslöshet (L) 1291(O) miljömedvetenhet 1186(S) osäkerhet om framtiden (L) 1071(I) kostnadsjakt (L) 1031(O) mångfald 994(R) stolthet över att verka/ bo/ leva i kommunen/ stadsdelen 993(I) byråkrati (L) 983(O) resursslöseri (L) 943(O) bevarande av naturen 906(S) kortsiktighet (L) 881(O) arbetstillfällen 2211(O) ekonomisk stabilitet 1911(I) ansvar för kommande generationer 1317(S) demokratiska processer 1144(R) miljömedvetenhet 1036(S) långsiktighet 1027(S) pålitlig samhällsservice 923(O) bevarande av naturen 916(S) medborgarinflytande (invånare) 844(O) engagemang 765(I) Values Plot May 9, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 0 CC - DC 2 PV - DC 1 Kulturentropi: Nuvarande kultur 40% familj 1832(R) humor/ glädje 1605(I) ansvar 1324(I) tar ansvar 1214(R) ärlighet 1205(I) ekonomisk stabilitet 941(I) medkänsla 907(R) positiv attityd 855(I) vänskap 822(R) hälsa 811(I) trygghet 811(I) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=7-4-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=1-1-0-2 IROS (L)=1-0-5-0IROS (P)=2-1-3-4 IROS (L)=0-0-0-0

3 National Assessment Sweden: Region Södra Sverige (345) CTS = 40-20-40 Kulturentropi = 6% CTS = 25-17-58 Kulturentropi = 40% Personliga värderingar CTS = 39-24-37 Kulturentropi = 2% Values Distribution May 9, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse

4 National Assessment Sweden: Region Södra Sverige (345) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2014 Barrett Values Centre May 9, 2014

5 National Assessment Sweden: Region Södra Sverige (345) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Kulturentropi % 3 byråkrati (98) resursslöseri (94) förvirring (84) centralstyrning (75) makt (62) hierarki (45) konkurrens (39) håller på information (31) 15% av det totala antalet röster 2 tradition (87) skyller på varandra (79) konflikt/ aggression (31) diskriminering (30) imperiebyggande (14) hat (9) 7% av det totala antalet röster 1 arbetslöshet (129) osäkerhet om framtiden (107) kostnadsjakt (103) kortsiktighet (88) våld och brott (58) försiktighet (43) manipulation (28) korruption (25) miljöförstöring (21) kontroll (15) 18% av det totala antalet röster Totalt 1395 utav 3440 40% av det totala antalet röster Cultural Entropy Table May 9, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar olösta problem inom populationen som, om de lämnas utan åtgärd, kan leda till demonstrationer och skapa konflikter som kräver en lösning. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra individuellt och socialt välbefinnande. Kulturentropi rapport

6 National Assessment Sweden: Region Södra Sverige (345) Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp arbetstillfällen39221182 ekonomisk stabilitet63191128 ansvar för kommande generationer22131109 demokratiska processer4411470 långsiktighet3810264 anpassningsbarhet156954 lyhördhet96152 effektivitet85951 medborgarinflytande (invånare)388446 balans hem/arbete176346 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table May 9, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Värderingshopp

7 National Assessment Sweden: Region Södra Sverige (345) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values Distribution Copyright 2014 Barrett Values Centre May 9, 2014 Önskade kulturella värderingar arbetstillfällen ekonomisk stabilitet pålitlig samhällsservice demokratiska processer medborgarinflytande (invånare) engagemang miljömedvetenhet bevarande av naturen ansvar för kommande generationer långsiktighet Värderingshopp lyhördheteffektivitet anpassningsbarhet balans hem/arbete


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Region Södra Sverige Prepared by: Barrett Values Centre May 9, 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser