Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Overall Group- Community Prepared by: Barrett Values Centre March 24, 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Overall Group- Community Prepared by: Barrett Values Centre March 24, 2014."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Overall Group- Community Prepared by: Barrett Values Centre March 24, 2014

2 National Assessment Sweden: Overall Group- Community (1025) arbetslöshet (L) 3711(O) kostnadsjakt (L) 3381(O) byråkrati (L) 3203(O) miljömedvetenhet 3066(S) mångfald 3054(R) osäkerhet om framtiden (L) 2931(I) resursslöseri (L) 2853(O) kortsiktighet (L) 2801(O) förvirring (L) 2683(O) stolthet över att verka/ bo/ leva i kommunen/ stadsdelen 2533(I) arbetstillfällen 6351(O) ekonomisk stabilitet 5371(I) ansvar för kommande generationer 4027(S) miljömedvetenhet 3206(S) demokratiska processer 3084(R) långsiktighet 3057(S) bevarande av naturen 3036(S) pålitlig samhällsservice 2693(O) medborgarinflytande (invånare) 2684(O) engagemang 2165(I) Values Plot March 24, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 0 CC - DC 1 PV - DC 1 Kulturentropi: Nuvarande kultur 41% familj 5032(R) humor/ glädje 4725(I) ansvar 3884(I) tar ansvar 3464(R) ärlighet 3295(I) ekonomisk stabilitet 2721(I) medkänsla 2717(R) positiv attityd 2585(I) vänskap 2422(R) hälsa 2411(I) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=6-4-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=1-1-0-1 IROS (L)=1-0-6-0IROS (P)=2-1-3-4 IROS (L)=0-0-0-0

3 National Assessment Sweden: Overall Group- Community (1025) CTS = 40-21-39 Kulturentropi = 5% CTS = 24-18-58 Kulturentropi = 41% Personliga värderingar CTS = 39-24-37 Kulturentropi = 3% Values Distribution March 24, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse

4 National Assessment Sweden: Overall Group- Community (1025) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2014 Barrett Values Centre March 24, 2014

5 National Assessment Sweden: Overall Group- Community (1025) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Kulturentropi % 3 byråkrati (320) resursslöseri (285) förvirring (268) centralstyrning (201) makt (179) hierarki (136) konkurrens (130) håller på information (107) 16% av det totala antalet röster 2 tradition (237) skyller på varandra (230) konflikt/ aggression (90) diskriminering (89) imperiebyggande (42) hat (30) 7% av det totala antalet röster 1 arbetslöshet (371) kostnadsjakt (338) osäkerhet om framtiden (293) kortsiktighet (280) våld och brott (178) försiktighet (108) manipulation (94) korruption (91) miljöförstöring (78) kontroll (56) 18% av det totala antalet röster Totalt 4231 utav 10240 41% av det totala antalet röster Cultural Entropy Table March 24, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar inhemska problem som kan leda till demonstrationer, våldsamma oroligheter och/eller allvarligt ekonomiskt sönderfall och som indikerar ett behov av politisk förändring och/eller regeringsskifte. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra individuellt och socialt välbefinnande. Kulturentropi rapport

6 National Assessment Sweden: Overall Group- Community (1025) Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp arbetstillfällen155635480 ansvar för kommande generationer71402331 ekonomisk stabilitet207537330 långsiktighet83305222 effektivitet43203160 demokratiska processer153308155 medborgarinflytande (invånare)119268149 anpassningsbarhet60204144 lyhördhet22155133 pålitlig samhällsservice138269131 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 24, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Värderingshopp

7 National Assessment Sweden: Overall Group- Community (1025) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values Distribution Copyright 2014 Barrett Values Centre March 24, 2014 Önskade kulturella värderingar arbetstillfällen ekonomisk stabilitet pålitlig samhällsservice demokratiska processer medborgarinflytande (invånare) engagemang miljömedvetenhet bevarande av naturen ansvar för kommande generationer långsiktighet Värderingshopp lyhördheteffektivitetanpassningsbarhet


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Overall Group- Community Prepared by: Barrett Values Centre March 24, 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser