Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Employment type- Nation Offentlig sektor Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Employment type- Nation Offentlig sektor Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Employment type- Nation Offentlig sektor Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014

2 National Assessment Sweden: Employment type- Nation Offentlig sektor (307) arbetslöshet (L) 1601(O) materialistiskt (L) 1211(I) osäkerhet om framtiden (L) 1211(I) byråkrati (L) 1203(O) yttrandefrihet 1074(O) fred 1037(S) resursslöseri (L) 1033(O) kortsiktighet (L) 911(O) skyller på varandra (L) 882(R) utbildningsmöjligheter 863(O) arbetstillfällen 1731(O) ekonomisk stabilitet 1441(I) ansvar för kommande generationer 1337(S) välfungerande sjukvård 1051(O) bevarande av naturen 936(S) demokratiska processer 894(R) miljömedvetenhet 896(S) mänskliga rättigheter 877(S) omsorg om de äldre 754(S) fred 727(S) Values Plot March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 0 CC - DC 1 PV - DC 1 Kulturentropi: Nuvarande kultur 44% familj 1522(R) humor/ glädje 1335(I) ansvar 1094(I) tar ansvar 984(R) omtanke 932(R) ärlighet 885(I) medkänsla 867(R) vänskap 792(R) ekonomisk stabilitet 781(I) respekt 762(R) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=4-6-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=0-0-2-1 IROS (L)=2-1-4-0IROS (P)=1-1-2-6 IROS (L)=0-0-0-0

3 National Assessment Sweden: Employment type- Nation Offentlig sektor (307) CTS = 43-19-38 Kulturentropi = 4% CTS = 23-17-60 Kulturentropi = 44% Personliga värderingar CTS = 44-23-33 Kulturentropi = 2% Values Distribution March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse

4 National Assessment Sweden: Employment type- Nation Offentlig sektor (307) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2014 Barrett Values Centre March 14, 2014

5 National Assessment Sweden: Employment type- Nation Offentlig sektor (307) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Kulturentropi % 3 byråkrati (120) resursslöseri (103) centralstyrning (53) elitism (52) analfabetism (8) strikt moral/ religiositet (3) 11% av det totala antalet röster 2 skyller på varandra (88) etnisk diskriminering (51) könsdiskriminering (51) tradition (41) konflikt/ aggression (39) hat (38) 10% av det totala antalet röster 1 arbetslöshet (160) materialistiskt (121) osäkerhet om framtiden (121) kortsiktighet (91) våld och brott (73) miljöförstöring (49) fattigdom (44) korruption (29) terrorism (10) 23% av det totala antalet röster Totalt 1345 utav 3070 44% av det totala antalet röster Cultural Entropy Table March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar inhemska problem som kan leda till demonstrationer, våldsamma oroligheter och/eller allvarligt ekonomiskt sönderfall och som indikerar ett behov av politisk förändring och/eller regeringsskifte. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra individuellt och socialt välbefinnande. Kulturentropi rapport

6 National Assessment Sweden: Employment type- Nation Offentlig sektor (307) Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp arbetstillfällen15173158 ansvar för kommande generationer21133112 ekonomisk stabilitet5214492 välfungerande sjukvård3310572 bevarande av naturen329361 omsorg om de äldre157560 långsiktighet107060 omsorg om de utsatta66054 social rättvisa146147 gemensamma värderingar125745 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Värderingshopp

7 National Assessment Sweden: Employment type- Nation Offentlig sektor (307) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values Distribution Copyright 2014 Barrett Values Centre March 14, 2014 Önskade kulturella värderingar arbetstillfällen ekonomisk stabilitet välfungerande sjukvård demokratiska processer omsorg om de äldre bevarande av naturen miljömedvetenhet ansvar för kommande generationer mänskliga rättigheter fred Värderingshopp omsorg om de utsatta social rättvisa gemensamma värderingar långsiktighet


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Employment type- Nation Offentlig sektor Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser