Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Gender Kvinna- Nation Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Gender Kvinna- Nation Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Gender Kvinna- Nation Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014

2 National Assessment Sweden: Gender Kvinna- Nation (489) arbetslöshet (L) 2551(O) yttrandefrihet 2114(O) osäkerhet om framtiden (L) 1871(I) byråkrati (L) 1753(O) fred 1647(S) materialistiskt (L) 1601(I) utbildningsmöjligheter 1603(O) resursslöseri (L) 1593(O) mångfald 1344(R) skyller på varandra (L) 1332(R) arbetstillfällen 2881(O) ekonomisk stabilitet 2331(I) ansvar för kommande generationer 2237(S) välfungerande sjukvård 1891(O) bevarande av naturen 1696(S) miljömedvetenhet 1566(S) jämlikhet 1554(R) mänskliga rättigheter 1437(S) omsorg om de äldre 1434(S) demokratiska processer 1274(R) Values Plot March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 0 CC - DC 0 PV - DC 0 Kulturentropi: Nuvarande kultur 41% familj 2562(R) humor/ glädje 2125(I) tar ansvar 1824(R) medkänsla 1777(R) ansvar 1694(I) ärlighet 1615(I) omtanke 1592(R) vänskap 1522(R) positiv attityd 1295(I) hälsa 1181(I) rättvisa 1185(R) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) IRS (P)=5-6-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)= IROS (L)= IROS (P)= IROS (L)=

3 National Assessment Sweden: Gender Kvinna- Nation (489) CTS = Kulturentropi = 5% CTS = Kulturentropi = 41% Personliga värderingar CTS = Kulturentropi = 2% Values Distribution March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse

4 National Assessment Sweden: Gender Kvinna- Nation (489) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2014 Barrett Values Centre March 14, 2014

5 National Assessment Sweden: Gender Kvinna- Nation (489) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Kulturentropi % 3 byråkrati (175) resursslöseri (159) elitism (61) centralstyrning (54) analfabetism (7) strikt moral/ religiositet (1) 9% av det totala antalet röster 2 skyller på varandra (133) könsdiskriminering (91) etnisk diskriminering (86) konflikt/ aggression (72) tradition (72) hat (55) 11% av det totala antalet röster 1 arbetslöshet (255) osäkerhet om framtiden (187) materialistiskt (160) kortsiktighet (119) våld och brott (107) fattigdom (73) miljöförstöring (72) korruption (25) terrorism (12) 21% av det totala antalet röster Totalt 1976 utav % av det totala antalet röster Cultural Entropy Table March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar inhemska problem som kan leda till demonstrationer, våldsamma oroligheter och/eller allvarligt ekonomiskt sönderfall och som indikerar ett behov av politisk förändring och/eller regeringsskifte. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra individuellt och socialt välbefinnande. Kulturentropi rapport

6 National Assessment Sweden: Gender Kvinna- Nation (489) Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp arbetstillfällen ansvar för kommande generationer ekonomisk stabilitet välfungerande sjukvård omsorg om de äldre bevarande av naturen omsorg om de utsatta jämlikhet långsiktighet social rättvisa Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Värderingshopp

7 National Assessment Sweden: Gender Kvinna- Nation (489) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values Distribution Copyright 2014 Barrett Values Centre March 14, 2014 Önskade kulturella värderingar arbetstillfällen ekonomisk stabilitet välfungerande sjukvård jämlikhet omsorg om de äldre demokratiska processer bevarande av naturen miljömedvetenhet ansvar för kommande generationer mänskliga rättigheter Värderingshopp omsorg om de utsatta social rättvisa långsiktighet


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Gender Kvinna- Nation Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser