Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Privat sektor - National Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 18, 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Privat sektor - National Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 18, 2016."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Privat sektor - National Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 18, 2016

2 National Assessment Sweden: Privat sektor - National Perspective (476) osäkerhet om framtiden (L) 2411(I) byråkrati (L) 2023(O) arbetslöshet (L) 1921(O) resursslöseri (L) 1893(O) skyller på varandra (L) 1752(R) kortsiktighet (L) 1711(O) våld och brott (L) 1581(R) yttrandefrihet 1554(O) konflikt/ aggression (L) 1422(R) mångfald 1354(R) arbetstillfällen 2581(O) ekonomisk stabilitet 2471(I) ansvar för kommande generationer 1837(S) välfungerande sjukvård 1801(O) upprätthållande av lag & ordning 1463(O) långsiktighet 1457(S) demokratiska processer 1334(R) jämlikhet 1304(R) bevarande av naturen 1226(S) fred 1167(S) Values Plot March 18, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 0 CC - DC 0 PV - DC 1 Kulturentropi: Nuvarande kultur 49% familj 2272(R) humor/ glädje 2255(I) ärlighet 1785(I) ansvar 1674(I) tar ansvar 1514(R) ekonomisk stabilitet 1471(I) vänskap 1302(R) positiv attityd 1245(I) balans hem/arbete 1184(I) rättvisa 1155(R) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=6-4-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=0-1-1-0 IROS (L)=1-3-4-0IROS (P)=1-2-3-4 IROS (L)=0-0-0-0

3 National Assessment Sweden: Privat sektor - National Perspective (476) Personliga värderingar Values Distribution March 18, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse CTS = 40-21-39CTS = 21-15-64 CTS = 41-23-36 Kulturentropi = 5% Kulturentropi = 49% Kulturentropi = 1%

4 National Assessment Sweden: Privat sektor - National Perspective (476) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2016 Barrett Values Centre March 18, 2016

5 National Assessment Sweden: Privat sektor - National Perspective (476) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Observera att små procentvariationer inom nivåerna/kategorierna av total kulturell entropi på diagrammen kan ske som resultat till avrundning av siffror till det närmaste hela. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Kulturentropi % 3 byråkrati (202) resursslöseri (189) centralstyrning (94) elitism (54) analfabetism (25) strikt moral/ religiositet (6) 12% av det totala antalet röster 2 skyller på varandra (175) konflikt/ aggression (142) hat (123) etnisk diskriminering (76) könsdiskriminering (60) tradition (49) 13% av det totala antalet röster 1 osäkerhet om framtiden (241) arbetslöshet (192) kortsiktighet (171) våld och brott (158) materialistiskt (131) korruption (58) terrorism (58) fattigdom (57) miljöförstöring (57) 24% av det totala antalet röster Totalt 2318 utav 4760 49% av det totala antalet röster Cultural Entropy Table March 18, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar inhemska problem som kan leda till demonstrationer, våldsamma oroligheter och/eller allvarligt ekonomiskt sönderfall och som indikerar ett behov av politisk förändring och/eller regeringsskifte. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra individuellt och socialt välbefinnande. Kulturentropi rapport

6 National Assessment Sweden: Privat sektor - National Perspective (476) Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp arbetstillfällen32258226 ekonomisk stabilitet77247170 ansvar för kommande generationer28183155 välfungerande sjukvård39180141 långsiktighet13145132 upprätthållande av lag & ordning27146119 omsorg om de äldre8112104 pålitlig samhällsservice1310996 gemensamma värderingar158772 bevarande av naturen6212260 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 18, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre Värderingshopp

7 National Assessment Sweden: Privat sektor - National Perspective (476) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values Distribution Copyright 2016 Barrett Values Centre March 18, 2016 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Nivå 4Nivå 5Nivå 6Nivå 7 Önskade kulturella värderingar arbetstillfällen ekonomisk stabilitet välfungerande sjukvård upprätthållande av lag & ordning demokratiska processer jämlikhet bevarande av naturen ansvar för kommande generationer långsiktighet fred Värderingshopp pålitlig samhällsservice omsorg om de äldre gemensamma värderingar Detta diagram visar andelen positiva värden på olika nivåer. Tabellen visar de mest önskade kulturvärderingarna och värderingsskiftningar på nivåer där mer fokus har begärts. Positiv distribution av värderingar


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Privat sektor - National Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 18, 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser