Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Storgöteborgsområdet - National Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 18, 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Storgöteborgsområdet - National Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 18, 2016."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Storgöteborgsområdet - National Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 18, 2016

2 National Assessment Sweden: Storgöteborgsområdet - National Perspective (96) osäkerhet om framtiden (L) 441(I) byråkrati (L) 413(O) konflikt/ aggression (L) 372(R) kortsiktighet (L) 371(O) resursslöseri (L) 323(O) yttrandefrihet 304(O) skyller på varandra (L) 292(R) arbetslöshet (L) 281(O) mångfald 274(R) utbildningsmöjligheter 273(O) ekonomisk stabilitet 451(I) ansvar för kommande generationer 397(S) välfungerande sjukvård 391(O) arbetstillfällen 371(O) jämlikhet 354(R) demokratiska processer 324(R) upprätthållande av lag & ordning 303(O) långsiktighet 277(S) gemensamma värderingar 245(O) bevarande av naturen 236(S) Values Plot March 18, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 0 CC - DC 0 PV - DC 1 Kulturentropi: Nuvarande kultur 45% familj 562(R) humor/ glädje 515(I) ärlighet 325(I) ansvar 294(I) effektivitet 263(I) vänskap 262(R) ekonomisk stabilitet 251(I) generositet 255(R) rättvisa 245(R) tar ansvar 244(R) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=5-5-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=0-1-2-0 IROS (L)=1-2-4-0IROS (P)=1-2-4-3 IROS (L)=0-0-0-0

3 National Assessment Sweden: Storgöteborgsområdet - National Perspective (96) Personliga värderingar Values Distribution March 18, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse CTS = 41-19-40CTS = 24-16-60 CTS = 41-26-33 Kulturentropi = 4% Kulturentropi = 45% Kulturentropi = 2%

4 National Assessment Sweden: Storgöteborgsområdet - National Perspective (96) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2016 Barrett Values Centre March 18, 2016

5 National Assessment Sweden: Storgöteborgsområdet - National Perspective (96) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Observera att små procentvariationer inom nivåerna/kategorierna av total kulturell entropi på diagrammen kan ske som resultat till avrundning av siffror till det närmaste hela. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Kulturentropi % 3 byråkrati (41) resursslöseri (32) centralstyrning (21) elitism (10) analfabetism (4) strikt moral/ religiositet (1) 11% av det totala antalet röster 2 konflikt/ aggression (37) skyller på varandra (29) hat (20) etnisk diskriminering (18) könsdiskriminering (14) tradition (9) 13% av det totala antalet röster 1 osäkerhet om framtiden (44) kortsiktighet (37) arbetslöshet (28) materialistiskt (26) våld och brott (26) fattigdom (12) miljöförstöring (12) terrorism (10) korruption (9) 21% av det totala antalet röster Totalt 440 utav 960 45% av det totala antalet röster Cultural Entropy Table March 18, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar inhemska problem som kan leda till demonstrationer, våldsamma oroligheter och/eller allvarligt ekonomiskt sönderfall och som indikerar ett behov av politisk förändring och/eller regeringsskifte. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra individuellt och socialt välbefinnande. Kulturentropi rapport

6 National Assessment Sweden: Storgöteborgsområdet - National Perspective (96) Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp välfungerande sjukvård43935 ansvar för kommande generationer63933 arbetstillfällen43733 ekonomisk stabilitet164529 upprätthållande av lag & ordning83022 långsiktighet52722 gemensamma värderingar52419 omsorg om de äldre019 jämlikhet193516 demokratiska processer183214 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 18, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre Värderingshopp

7 National Assessment Sweden: Storgöteborgsområdet - National Perspective (96) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values Distribution Copyright 2016 Barrett Values Centre March 18, 2016 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Nivå 4Nivå 5Nivå 6Nivå 7 Önskade kulturella värderingar ekonomisk stabilitet välfungerande sjukvård arbetstillfällen upprätthållande av lag & ordning jämlikhet demokratiska processer gemensamma värderingar ansvar för kommande generationer långsiktighet Värderingshoppomsorg om de äldre Detta diagram visar andelen positiva värden på olika nivåer. Tabellen visar de mest önskade kulturvärderingarna och värderingsskiftningar på nivåer där mer fokus har begärts. Positiv distribution av värderingar


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Storgöteborgsområdet - National Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 18, 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser