Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Offentlig sektor - National Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 18, 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Offentlig sektor - National Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 18, 2016."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Offentlig sektor - National Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 18, 2016

2 National Assessment Sweden: Offentlig sektor - National Perspective (348) osäkerhet om framtiden (L) 1541(I) arbetslöshet (L) 1401(O) byråkrati (L) 1293(O) yttrandefrihet 1134(O) mångfald 1124(R) kortsiktighet (L) 1101(O) resursslöseri (L) 1033(O) våld och brott (L) 1031(R) utbildningsmöjligheter 1023(O) konflikt/ aggression (L) 1012(R) skyller på varandra (L) 1012(R) arbetstillfällen 1841(O) ansvar för kommande generationer 1607(S) ekonomisk stabilitet 1551(I) välfungerande sjukvård 1331(O) jämlikhet 1204(R) bevarande av naturen 976(S) demokratiska processer 974(R) fred 927(S) långsiktighet 927(S) upprätthållande av lag & ordning 923(O) Values Plot March 18, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 0 CC - DC 0 PV - DC 1 Kulturentropi: Nuvarande kultur 43% familj 2032(R) humor/ glädje 1665(I) ansvar 1344(I) ärlighet 1315(I) tar ansvar 1034(R) hälsa 1021(I) medkänsla 997(R) balans hem/arbete 984(I) vänskap 912(R) ekonomisk stabilitet 901(I) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=6-4-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=0-1-2-0 IROS (L)=1-3-4-0IROS (P)=1-2-3-4 IROS (L)=0-0-0-0

3 National Assessment Sweden: Offentlig sektor - National Perspective (348) Personliga värderingar Values Distribution March 18, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse CTS = 42-20-38CTS = 24-17-59 CTS = 42-22-36 Kulturentropi = 4% Kulturentropi = 43% Kulturentropi = 3%

4 National Assessment Sweden: Offentlig sektor - National Perspective (348) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2016 Barrett Values Centre March 18, 2016

5 National Assessment Sweden: Offentlig sektor - National Perspective (348) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Observera att små procentvariationer inom nivåerna/kategorierna av total kulturell entropi på diagrammen kan ske som resultat till avrundning av siffror till det närmaste hela. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Kulturentropi % 3 byråkrati (129) resursslöseri (103) centralstyrning (44) elitism (43) analfabetism (6) strikt moral/ religiositet (1) 9% av det totala antalet röster 2 konflikt/ aggression (101) skyller på varandra (101) hat (86) etnisk diskriminering (59) könsdiskriminering (48) tradition (38) 12% av det totala antalet röster 1 osäkerhet om framtiden (154) arbetslöshet (140) kortsiktighet (110) våld och brott (103) materialistiskt (98) miljöförstöring (44) fattigdom (39) terrorism (36) korruption (22) 22% av det totala antalet röster Totalt 1505 utav 3460 43% av det totala antalet röster Cultural Entropy Table March 18, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar inhemska problem som kan leda till demonstrationer, våldsamma oroligheter och/eller allvarligt ekonomiskt sönderfall och som indikerar ett behov av politisk förändring och/eller regeringsskifte. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra individuellt och socialt välbefinnande. Kulturentropi rapport

6 National Assessment Sweden: Offentlig sektor - National Perspective (348) Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp arbetstillfällen17184167 ansvar för kommande generationer25160135 ekonomisk stabilitet6315592 välfungerande sjukvård4113392 långsiktighet99283 omsorg om de äldre199071 jämlikhet5412066 upprätthållande av lag & ordning289264 gemensamma värderingar127058 välfungerande statsförvaltning115847 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 18, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre Värderingshopp

7 National Assessment Sweden: Offentlig sektor - National Perspective (348) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values Distribution Copyright 2016 Barrett Values Centre March 18, 2016 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Nivå 4Nivå 5Nivå 6Nivå 7 Önskade kulturella värderingar arbetstillfällen ekonomisk stabilitet välfungerande sjukvård upprätthållande av lag & ordning jämlikhet demokratiska processer bevarande av naturen ansvar för kommande generationer fred långsiktighet Värderingshopp välfungerande statsförvaltning omsorg om de äldre gemensamma värderingar Detta diagram visar andelen positiva värden på olika nivåer. Tabellen visar de mest önskade kulturvärderingarna och värderingsskiftningar på nivåer där mer fokus har begärts. Positiv distribution av värderingar


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Offentlig sektor - National Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 18, 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser