Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Nation- Gender Kvinna Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Nation- Gender Kvinna Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Nation- Gender Kvinna Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013

2 National Assessment Sweden: Nation- Gender Kvinna (521) arbetslöshet (L) 3321(O) yttrandefrihet 2504(O) osäkerhet om framtiden (L) 2311(I) byråkrati (L) 2233(O) utbildningsmöjligheter 1843(O) materialistiskt (L) 1811(I) resursslöseri (L) 1803(O) fred 1757(S) skyller på varandra (L) 1582(R) kortsiktighet (L) 1551(O) arbetstillfällen 3231(O) ekonomisk stabilitet 2721(I) ansvar för kommande generationer 2247(S) välfungerande sjukvård 1931(O) bevarande av naturen 1916(S) jämlikhet 1584(R) miljömedvetenhet 1556(S) omsorg om de äldre 1514(S) demokratiska processer 1494(R) mänskliga rättigheter 1437(S) Values PlotMarch 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 0 CC - DC 0 PV - DC 0 Hälsoindex (PL) PV-10-0 CC - 3-7 DC-10-0 familj 2732(R) humor/ glädje 2455(I) ansvar 2024(I) tar ansvar 1944(R) medkänsla 1807(R) ärlighet 1775(I) positiv attityd 1575(I) rättvisa 1525(R) självständighet 1444(I) omtanke 1362(R) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=5-5-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=0-0-2-1 IROS (L)=2-1-4-0IROS (P)=1-2-2-5 IROS (L)=0-0-0-0

3 National Assessment Sweden: Nation- Gender Kvinna (521) CTS = 43-21-36 Entropi = 7% CTS = 21-17-62 Entropi = 46% Personliga värderingar CTS = 42-25-33 Entropi = 1% Values distribution March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse

4 National Assessment Sweden: Nation- Gender Kvinna (521) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values distribution Copyright 2013 Barrett Values Centre March 12, 2013

5 National Assessment Sweden: Nation- Gender Kvinna (521) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2013 Barrett Values Centre March 12, 2013

6 National Assessment Sweden: Nation- Gender Kvinna (521) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Percent entropi 3 byråkrati (223) resursslöseri (180) elitism (85) centralstyrning (76) analfabetism (11) strikt moral/ religiositet (3) 578 out of 936: 11% of total votes 2 skyller på varandra (158) könsdiskriminering (96) etnisk diskriminering (93) tradition (68) konflikt/ aggression (60) hat (58) 533 out of 668: 10% of total votes 1 arbetslöshet (332) osäkerhet om framtiden (231) materialistiskt (181) kortsiktighet (155) våld och brott (152) fattigdom (110) miljöförstöring (101) korruption (39) terrorism (10) 1311 out of 1645: 25% of total votes Totalt 2422 out of 521046% of total votes Entropy TableMarch 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar inhemska problem som kan leda till demonstrationer, våldsamma oroligheter och/eller allvarligt ekonomiskt sönderfall och som indikerar ett behov av politisk förändring och/eller regeringsskifte. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra individuellt och socialt välbefinnande. Entropirapport

7 National Assessment Sweden: Nation- Gender Kvinna (521) värdering Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp arbetstillfällen15323308 ansvar för kommande generationer23224201 ekonomisk stabilitet75272197 välfungerande sjukvård52193141 bevarande av naturen60191131 omsorg om de äldre22151129 engagemang10122112 långsiktighet16124108 omsorg om de utsatta2111998 social rättvisa69286 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre VÄRDERINGSHOPP


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Nation- Gender Kvinna Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser