Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Nation- Employment type Arbetar inte Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Nation- Employment type Arbetar inte Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Nation- Employment type Arbetar inte Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013

2 National Assessment Sweden: Nation- Employment type Arbetar inte (211) arbetslöshet (L) 1331(O) osäkerhet om framtiden (L) 931(I) byråkrati (L) 863(O) yttrandefrihet 804(O) skyller på varandra (L) 772(R) fred 707(S) resursslöseri (L) 703(O) materialistiskt (L) 691(I) utbildningsmöjligheter 663(O) våld och brott (L) 631(R) arbetstillfällen 1321(O) ekonomisk stabilitet 971(I) ansvar för kommande generationer 717(S) välfungerande sjukvård 681(O) demokratiska processer 604(R) bevarande av naturen 596(S) fred 577(S) långsiktighet 577(S) omsorg om de äldre 574(S) yttrandefrihet 554(O) Values PlotMarch 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 0 CC - DC 2 PV - DC 0 Hälsoindex (PL) PV-10-0 CC - 3-7 DC-10-0 humor/ glädje 955(I) ärlighet 905(I) ansvar 774(I) familj 752(R) tar ansvar 684(R) medkänsla 627(R) positiv attityd 585(I) vänskap 542(R) generositet 535(R) rättvisa 525(R) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=4-6-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=0-0-2-1 IROS (L)=2-2-3-0IROS (P)=1-1-3-5 IROS (L)=0-0-0-0

3 National Assessment Sweden: Nation- Employment type Arbetar inte (211) CTS = 44-19-37 Entropi = 7% CTS = 21-15-64 Entropi = 48% Personliga värderingar CTS = 40-26-34 Entropi = 2% Values distribution March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse

4 National Assessment Sweden: Nation- Employment type Arbetar inte (211) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values distribution Copyright 2013 Barrett Values Centre March 12, 2013

5 National Assessment Sweden: Nation- Employment type Arbetar inte (211) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2013 Barrett Values Centre March 12, 2013

6 National Assessment Sweden: Nation- Employment type Arbetar inte (211) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Percent entropi 3 byråkrati (86) resursslöseri (70) elitism (46) centralstyrning (33) analfabetism (3) strikt moral/ religiositet (3) 241 out of 366: 11% of total votes 2 skyller på varandra (77) etnisk diskriminering (38) konflikt/ aggression (38) hat (32) könsdiskriminering (32) tradition (19) 236 out of 291: 11% of total votes 1 arbetslöshet (133) osäkerhet om framtiden (93) materialistiskt (69) våld och brott (63) kortsiktighet (56) fattigdom (46) korruption (43) miljöförstöring (34) terrorism (6) 543 out of 689: 26% of total votes Totalt 1020 out of 211048% of total votes Entropy TableMarch 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar inhemska problem som kan leda till demonstrationer, våldsamma oroligheter och/eller allvarligt ekonomiskt sönderfall och som indikerar ett behov av politisk förändring och/eller regeringsskifte. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra individuellt och socialt välbefinnande. Entropirapport

7 National Assessment Sweden: Nation- Employment type Arbetar inte (211) värdering Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp arbetstillfällen6132126 ansvar för kommande generationer117160 ekonomisk stabilitet429755 långsiktighet95748 välfungerande sjukvård216847 social rättvisa34643 omsorg om de äldre155742 engagemang34239 bevarande av naturen215938 omsorg om de utsatta104636 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre VÄRDERINGSHOPP


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Nation- Employment type Arbetar inte Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser