Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Nation- Region Övriga Sverige Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Nation- Region Övriga Sverige Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Nation- Region Övriga Sverige Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013

2 National Assessment Sweden: Nation- Region Övriga Sverige (393) arbetslöshet (L) 2411(O) byråkrati (L) 1873(O) osäkerhet om framtiden (L) 1711(I) yttrandefrihet 1474(O) resursslöseri (L) 1433(O) fred 1317(S) skyller på varandra (L) 1292(R) materialistiskt (L) 1281(I) kortsiktighet (L) 1171(O) våld och brott (L) 1141(R) arbetstillfällen 2431(O) ekonomisk stabilitet 1851(I) ansvar för kommande generationer 1617(S) välfungerande sjukvård 1371(O) bevarande av naturen 1286(S) omsorg om de äldre 1144(S) demokratiska processer 1124(R) långsiktighet 947(S) miljömedvetenhet 916(S) jämlikhet 894(R) Values PlotMarch 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 0 CC - DC 0 PV - DC 1 Hälsoindex (PL) PV-10-0 CC - 2-8 DC-10-0 humor/ glädje 1865(I) familj 1852(R) ansvar 1594(I) ärlighet 1555(I) tar ansvar 1274(R) positiv attityd 1215(I) rättvisa 1175(R) medkänsla 1157(R) ekonomisk stabilitet 1001(I) anpassningsbarhet 954(I) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=6-4-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=0-0-1-1 IROS (L)=2-2-4-0IROS (P)=1-2-2-5 IROS (L)=0-0-0-0

3 National Assessment Sweden: Nation- Region Övriga Sverige (393) CTS = 43-21-36 Entropi = 5% CTS = 21-16-63 Entropi = 48% Personliga värderingar CTS = 40-25-35 Entropi = 2% Values distribution March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse

4 National Assessment Sweden: Nation- Region Övriga Sverige (393) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values distribution Copyright 2013 Barrett Values Centre March 12, 2013

5 National Assessment Sweden: Nation- Region Övriga Sverige (393) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2013 Barrett Values Centre March 12, 2013

6 National Assessment Sweden: Nation- Region Övriga Sverige (393) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Percent entropi 3 byråkrati (187) resursslöseri (143) centralstyrning (78) elitism (68) analfabetism (16) strikt moral/ religiositet (2) 494 out of 727: 13% of total votes 2 skyller på varandra (129) etnisk diskriminering (64) hat (58) könsdiskriminering (56) konflikt/ aggression (53) tradition (46) 406 out of 506: 10% of total votes 1 arbetslöshet (241) osäkerhet om framtiden (171) materialistiskt (128) kortsiktighet (117) våld och brott (114) fattigdom (83) miljöförstöring (65) korruption (63) terrorism (14) 996 out of 1265: 25% of total votes Totalt 1896 out of 393048% of total votes Entropy TableMarch 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar inhemska problem som kan leda till demonstrationer, våldsamma oroligheter och/eller allvarligt ekonomiskt sönderfall och som indikerar ett behov av politisk förändring och/eller regeringsskifte. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra individuellt och socialt välbefinnande. Entropirapport

7 National Assessment Sweden: Nation- Region Övriga Sverige (393) värdering Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp arbetstillfällen10243233 ansvar för kommande generationer17161144 ekonomisk stabilitet71185114 välfungerande sjukvård3913798 omsorg om de äldre2511489 bevarande av naturen4212886 långsiktighet119483 social rättvisa128169 omsorg om de utsatta188466 socialt ansvarstagande106757 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre VÄRDERINGSHOPP


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Nation- Region Övriga Sverige Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser