Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Region Övriga Sverige Prepared by: Barrett Values Centre May 9, 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Region Övriga Sverige Prepared by: Barrett Values Centre May 9, 2014."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Region Övriga Sverige Prepared by: Barrett Values Centre May 9, 2014

2 National Assessment Sweden: Region Övriga Sverige (338) arbetslöshet (L) 1511(O) kostnadsjakt (L) 1201(O) byråkrati (L) 1103(O) miljömedvetenhet 1096(S) osäkerhet om framtiden (L) 1021(I) tradition (L) 1002(O) kortsiktighet (L) 961(O) resursslöseri (L) 933(O) bevarande av naturen 926(S) förvirring (L) 893(O) mångfald 894(R) arbetstillfällen 2261(O) ekonomisk stabilitet 1761(I) ansvar för kommande generationer 1377(S) långsiktighet 967(S) bevarande av naturen 936(S) medborgarinflytande (invånare) 934(O) miljömedvetenhet 896(S) pålitlig samhällsservice 853(O) anpassningsbarhet 784(I) demokratiska processer 784(R) Values Plot May 9, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 0 CC - DC 2 PV - DC 1 Kulturentropi: Nuvarande kultur 41% familj 1682(R) humor/ glädje 1555(I) ansvar 1274(I) ärlighet 1165(I) tar ansvar 1144(R) medkänsla 947(R) positiv attityd 935(I) respekt 912(R) ekonomisk stabilitet 841(I) hälsa 841(I) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=6-4-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=0-1-0-2 IROS (L)=1-0-7-0IROS (P)=2-1-3-4 IROS (L)=0-0-0-0

3 National Assessment Sweden: Region Övriga Sverige (338) CTS = 40-21-39 Kulturentropi = 5% CTS = 24-17-59 Kulturentropi = 41% Personliga värderingar CTS = 38-23-39 Kulturentropi = 4% Values Distribution May 9, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse

4 National Assessment Sweden: Region Övriga Sverige (338) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2014 Barrett Values Centre May 9, 2014

5 National Assessment Sweden: Region Övriga Sverige (338) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Kulturentropi % 3 byråkrati (110) resursslöseri (93) förvirring (89) centralstyrning (54) hierarki (48) makt (48) håller på information (36) konkurrens (29) 15% av det totala antalet röster 2 tradition (100) skyller på varandra (74) konflikt/ aggression (24) imperiebyggande (17) diskriminering (16) hat (10) 7% av det totala antalet röster 1 arbetslöshet (151) kostnadsjakt (120) osäkerhet om framtiden (102) kortsiktighet (96) våld och brott (47) försiktighet (33) manipulation (24) korruption (23) miljöförstöring (15) kontroll (13) 19% av det totala antalet röster Totalt 1372 utav 3380 41% av det totala antalet röster Cultural Entropy Table May 9, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar inhemska problem som kan leda till demonstrationer, våldsamma oroligheter och/eller allvarligt ekonomiskt sönderfall och som indikerar ett behov av politisk förändring och/eller regeringsskifte. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra individuellt och socialt välbefinnande. Kulturentropi rapport

6 National Assessment Sweden: Region Övriga Sverige (338) Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp arbetstillfällen39226187 ekonomisk stabilitet62176114 ansvar för kommande generationer28137109 långsiktighet289668 anpassningsbarhet227856 effektivitet187153 öppen kommunikation146652 medborgarinflytande (invånare)459348 engagemang327644 ta ansvar125543 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table May 9, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Värderingshopp

7 National Assessment Sweden: Region Övriga Sverige (338) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values Distribution Copyright 2014 Barrett Values Centre May 9, 2014 Önskade kulturella värderingar arbetstillfällen ekonomisk stabilitet pålitlig samhällsservice medborgarinflytande (invånare) anpassningsbarhet demokratiska processer bevarande av naturen miljömedvetenhet ansvar för kommande generationer långsiktighet Värderingshopp öppen kommunikationeffektivitetta ansvarengagemang


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Region Övriga Sverige Prepared by: Barrett Values Centre May 9, 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser