Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kursplan trpt ledn 2 HT 2009. 2014-12-13Trpt ledn 2 – 30 sept 09/B Sigvald2 Hemuppgift: Läs igenom Kvalitet – Vad är det? Grundläggande miljökurs Målet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kursplan trpt ledn 2 HT 2009. 2014-12-13Trpt ledn 2 – 30 sept 09/B Sigvald2 Hemuppgift: Läs igenom Kvalitet – Vad är det? Grundläggande miljökurs Målet."— Presentationens avskrift:

1 Kursplan trpt ledn 2 HT 2009

2 2014-12-13Trpt ledn 2 – 30 sept 09/B Sigvald2 Hemuppgift: Läs igenom Kvalitet – Vad är det? Grundläggande miljökurs Målet idag: förstå vad hur transporter kan påverka den yttre miljön och vad är kvalitet Transportledning/Transportorganisation ( trpt ledn 2) Plan för 7 oktober 2009

3

4

5 5 min-övning Kvalitet – Vad är det? Skriv ner tre egenskaper på god kvalitet!

6 Resultatet från 5 min-övning Kvalitet – Vad är det? Skriv ner tre egenskaper på god kvalitet! Hög standard Konkurrenskraftigt pris Uppföljning/garanti Bra bemötande Pålitlighet Väl utfört arbete Kundtillfredställelse/ förväntningar God egenskap God hållfastighet Kompetens Hög servicegrad Få fel Utvecklingsbenägen Ursprungsproblem Ständiga förbättringar Överträffa kundernas förväntningar Bättre hantering Kostnadseffektivitet Flexibilitet Servicevänlighet Estetik, etik Nöjd kund/personal Säkerhet Arbetsmiljö

7 Kvalitet – Vad är det? Ur användarsynpunkt Ur tillverkningssynpunkt Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredställa kundernas behov eller förväntningar För en varaFör en tjänst prestandaomgivning driftsäkerhetpålitlighet underhållsmässighettillgänglighet säkerhettjänstvillighet artighet kommunikationsförmåga

8 Kvalitetsarbetets utveckling TQM Offensiv kvalitetsutveckling = ständiga förbättringar Kvalitetssäkring Kvalitetsstyrning Kvalitetskontroll EFTERÅT NUFÖRESTÄNDIGT Tid Kvalitetsutveckling = verksamhetsutveckling idag!?

9 Kvalitet och lönsamhet jämför med övningsuppgiften Effekter av förbättrad kvalitet Nöjdare kunder Nöjdare personal (minskad sjukfrånvaro) Bättre marknadsposition Kortare ledtider Minskade räntekostnader (kapitalbindning) Minskade kassationer och omarbetning Högre produktivitet

10 Rätt från början Att inte göra rätt från början ökar kostnaderna ca 10 ggr per utvecklingsfas 1 10 100 1000 IdéPrototyp Serie- produktion Hos kund

11

12 Nöjd personal ger nöjdare kunder 2009-09-30 Såväl kunder som leverantörer gör hellre affärer med företag som har nöjda anställda. Det visar en undersökning beställd av Ingenjörsvetenskapsakademien, Iva. När de anställda trivs med arbetet, så lockas även kunder. Det kan verka självklart, men sambandet är ändå underskattat i näringslivet. Undersökningen visar en tydlig koppling mellan personalens välmående och styrkan hos företagets varumärke. Det visade sig att personalarbetet var den sjätte viktigaste faktorn efter sådant som service, kundorientering och ledarskap. – Om man har företaget som leverantör upplever man kanske att det är tryggt att göra affärer med ett företag där personalen trivs och mår bra. Företaget uppfattas som en god samhällsmedborgare, säger Frans Melin.

13 Långsiktig framgång F ö r att n å l å ngsiktig framg å ng i ett f ö retag kr ä vs att man beaktar ett antal olika aspekter: Kunderna - f ö r ä ndrar sina behov och f ö rv ä ntningar det g ä ller att ” snappa ” upp dessa i tid Ä garna - vill att v ä rdet i ä gandet ska v ä xa ger ä ven stabilitet f ö r jobben Medarbetare - st ä ller krav p å social gemenskap, god arbetsmilj ö och sj ä lvf ö rverkligande Samh ä llet - st ä ller krav som st ä ndigt f ö r ä ndras vilket ä r viktigt att bevaka och tillgodose Visioner och m å l skapar f ö ruts ä ttningarna och anger riktningen Viktigt att utv ä rdera och agera. Det skapar engagemang och motivation Vilken grupp saknas?

14 Modell för processbaserat ledningssystem för kvalitet ISO 9001:2000 Kunder Krav Kunder Tillfreds- ställelse Produkt- framtagning Hantering av resurser Mätning, analys och förbättring Ledningens ansvar Ständig förbättring av kvalitetsledningssystemet InsatsUtfall Produkt Medarbetare, samhälle, ägare, kunder och leverantörer ska tillfredsställas

15 Struktur SS EN ISO 9001:2000 0. Introduktion 1.Omfattning 2.Bindande referens 3.Termer och definitioner 4.Kvalitetsledningssystem (4.2, 4,5, 4,16) 5.Ledningens ansvar (4.1) 6.Resursstyrning (4.1, 4.9, 4,18) 7.Produktförverkligande (4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.15, 4.19) 8.Mätning, analys och förbättring (4.10, 4.13, 4.14, 4.17, 4.20)

16 ArbetsmiljöKvalite Yttre miljö

17

18 5 min övning Reflektera över denna bild och ge Dina synpunkter på människans miljöpåverkan och resursfördelningen på jorden.

19

20 2014-12-13 : 20

21 2014-12-13 : 21 Förbrukning och användning av resurser Bild: www.gobartimes.org

22 2014-12-13 : 22

23 2014-12-13 : 23 Källa, delvis: Naturvårdsverket

24 Varmt jordklot Växthuseffekten Koldioxid (CO2) antas ge den sk

25 1 liter diesel ger 2,61 kg CO 2 (1,35 m3) 1 liter diesel ger 2,61 kg CO 2 (1,35 m3) Koldioxiden kan inte – till skillnad från andra motorutsläpp – renas bort genom teknik. Den uppstår oavsett hur förbränningen sker!

26 VäxthuseffektenVäxthuseffekten Ju tjockare glasväggar CO 2 (CO 2 ) desto varmare i växthuset (atmosfären) !

27 2014-12-13 : 27

28 Vanliga kemiska begrepp i miljö/trpt-sammanhang... Kväveoxider (NO x ) Kolväten ( HC ) Kolmonoxid (CO) Koldioxid (CO 2 ) Partiklar / sot (PM) Växthuseffekten Försurande Hälsoproblem Hälsoproblem Hälsoproblem, nedsmutsning

29 ” Två sorters koldioxid (CO 2 )...” Fossila bränslen Fossila bränslen ( diesel,bensin, kol, naturgas ) ( diesel,bensin, kol, naturgas ) CO 2 bunden i miljontals år frigörs.Ger nettotillskott till atmosfären ( växthuseffekten) Biobaserade bränslen Biobaserade bränslen ( etanol,metanol, RME,etc) ( etanol,metanol, RME,etc) ”Det korta kretsloppet” ”Det korta kretsloppet” Samma mängd CO 2 som Samma mängd CO 2 som frigörs binds snabbt igen frigörs binds snabbt igen ( fotosyntesen)


Ladda ner ppt "Kursplan trpt ledn 2 HT 2009. 2014-12-13Trpt ledn 2 – 30 sept 09/B Sigvald2 Hemuppgift: Läs igenom Kvalitet – Vad är det? Grundläggande miljökurs Målet."

Liknande presentationer


Google-annonser