Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kursplan trpt ledn 2 HT 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kursplan trpt ledn 2 HT 2009."— Presentationens avskrift:

1 Kursplan trpt ledn 2 HT 2009

2 Trpt ledn 2 – 30 sept 09/B Sigvald
Transportledning/Transportorganisation ( trpt ledn 2) Plan för 7 oktober 2009 Hemuppgift: Läs igenom Kvalitet – Vad är det? Grundläggande miljökurs Målet idag: förstå vad hur transporter kan påverka den yttre miljön och vad är kvalitet Trpt ledn 2 – 30 sept 09/B Sigvald

3

4

5 Skriv ner tre egenskaper på god kvalitet!
5 min-övning Kvalitet – Vad är det? Skriv ner tre egenskaper på god kvalitet!

6 Resultatet från 5 min-övning Kvalitet – Vad är det
Resultatet från 5 min-övning Kvalitet – Vad är det? Skriv ner tre egenskaper på god kvalitet! Hög standard Konkurrenskraftigt pris Uppföljning/garanti Bra bemötande Pålitlighet Väl utfört arbete Kundtillfredställelse/ förväntningar God egenskap God hållfastighet Kompetens Hög servicegrad Få fel Utvecklingsbenägen Ursprungsproblem Ständiga förbättringar Överträffa kundernas förväntningar Bättre hantering Kostnadseffektivitet Flexibilitet Servicevänlighet Estetik, etik Nöjd kund/personal Säkerhet Arbetsmiljö

7 Kvalitet – Vad är det? Ur användarsynpunkt Ur tillverkningssynpunkt
Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredställa kundernas behov eller förväntningar För en vara För en tjänst prestanda omgivning driftsäkerhet pålitlighet underhållsmässighet tillgänglighet säkerhet tjänstvillighet artighet kommunikationsförmåga

8 Kvalitetsarbetets utveckling
TQM Offensiv kvalitetsutveckling = ständiga förbättringar Kvalitetssäkring Kvalitetsstyrning Kvalitetskontroll EFTERÅT NU FÖRE STÄNDIGT Tid Kvalitetsutveckling = verksamhetsutveckling idag!?

9 Kvalitet och lönsamhet jämför med övningsuppgiften
Effekter av förbättrad kvalitet Nöjdare kunder Nöjdare personal (minskad sjukfrånvaro) Bättre marknadsposition Kortare ledtider Minskade räntekostnader (kapitalbindning) Minskade kassationer och omarbetning Högre produktivitet

10 Rätt från början 1 10 100 1000 Idé Prototyp Serie- produktion Hos kund Att inte göra rätt från början ökar kostnaderna ca 10 ggr per utvecklingsfas

11

12 Nöjd personal ger nöjdare kunder
Såväl kunder som leverantörer gör hellre affärer med företag som har nöjda anställda. Det visar en undersökning beställd av Ingenjörsvetenskapsakademien, Iva. När de anställda trivs med arbetet, så lockas även kunder. Det kan verka självklart, men sambandet är ändå underskattat i näringslivet. Undersökningen visar en tydlig koppling mellan personalens välmående och styrkan hos företagets varumärke. Det visade sig att personalarbetet var den sjätte viktigaste faktorn efter sådant som service, kundorientering och ledarskap. – Om man har företaget som leverantör upplever man kanske att det är tryggt att göra affärer med ett företag där personalen trivs och mår bra. Företaget uppfattas som en god samhällsmedborgare, säger Frans Melin.

13 Långsiktig framgång Vilken grupp saknas?
För att nå långsiktig framgång i ett företag krävs att man beaktar ett antal olika aspekter: Kunderna - förändrar sina behov och förväntningar det gäller att ”snappa” upp dessa i tid Ägarna - vill att värdet i ägandet ska växa ger även stabilitet för jobben Medarbetare - ställer krav på social gemenskap, god arbetsmiljö och självförverkligande Samhället - ställer krav som ständigt förändras vilket är viktigt att bevaka och tillgodose Visioner och mål skapar förutsättningarna och anger riktningen Viktigt att utvärdera och agera. Det skapar engagemang och motivation Vilken grupp saknas?

14 Modell för processbaserat ledningssystem för kvalitet ISO 9001:2000
Ständig förbättring av kvalitetsledningssystemet Kunder Kunder Ledningens ansvar Hantering av resurser Mätning, analys och förbättring Krav Tillfreds- ställelse Produkt- framtagning Insats Utfall Produkt Medarbetare, samhälle, ägare, kunder och leverantörer ska tillfredsställas

15 Struktur SS EN ISO 9001:2000 0. Introduktion Omfattning
Bindande referens Termer och definitioner Kvalitetsledningssystem (4.2, 4,5, 4,16) Ledningens ansvar (4.1) Resursstyrning (4.1, 4.9, 4,18) Produktförverkligande (4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.15, 4.19) Mätning, analys och förbättring (4.10, 4.13, 4.14, 4.17, 4.20)

16 Arbetsmiljö Kvalite Yttre miljö

17

18 5 min övning Reflektera över denna bild och ge Dina synpunkter på människans miljöpåverkan och resursfördelningen på jorden.

19 19

20 : 20 20

21 Förbrukning och användning av resurser
: 21 Bild: 21

22 : 22 22

23 : 23 Källa, delvis: Naturvårdsverket 23

24 Koldioxid (CO2) antas ge den sk
Växthuseffekten Varmt jordklot 24

25 (1,35 m3) 1 liter diesel ger 2,61 kg CO2
Koldioxiden kan inte – till skillnad från andra motorutsläpp – renas bort genom teknik. Den uppstår oavsett hur förbränningen sker! 25

26 Växthuseffekten Ju tjockare glasväggar (CO2 ) desto varmare
i växthuset (atmosfären) ! 26

27 : 27 27

28 Vanliga kemiska begrepp i miljö/trpt-sammanhang...
Koldioxid (CO2) Växthuseffekten Kväveoxider (NOx) Försurande Kolväten (HC) Hälsoproblem Kolmonoxid (CO) Hälsoproblem Partiklar / sot (PM) Hälsoproblem , nedsmutsning 28

29 ” Två sorters koldioxid (CO2)...”
Fossila bränslen ( diesel,bensin, kol , naturgas ) CO2 bunden i miljontals år frigörs .Ger nettotillskott till atmosfären ( växthuseffekten) Biobaserade bränslen ( etanol,metanol, RME,etc) ”Det korta kretsloppet” Samma mängd CO2 som frigörs binds snabbt igen ( fotosyntesen) 29


Ladda ner ppt "Kursplan trpt ledn 2 HT 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser