Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sven Andersson2004-11-18 Termo- och fluiddynamik Förbränningsmotorer och miljö Sven Andersson Termo- och Fluiddynamik Chalmers, Göteborg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sven Andersson2004-11-18 Termo- och fluiddynamik Förbränningsmotorer och miljö Sven Andersson Termo- och Fluiddynamik Chalmers, Göteborg."— Presentationens avskrift:

1 Sven Andersson2004-11-18 Termo- och fluiddynamik Förbränningsmotorer och miljö Sven Andersson Termo- och Fluiddynamik Chalmers, Göteborg

2 Sven Andersson2004-11-18 Termo- och fluiddynamik Förbränningsmotorer kan orsaka många miljöproblem: - Emissioner till atmosfären - Läckage/Spill till marken - Avloppsvatten - Buller - Avfallsprodukter Dessutom – rening kan innebära att ett problem överförs till ett annat, t.ex. kan rening av NO x med hjälp av en katalysator leda till utsläpp av N 2 O (lustgas). Miljöproblem = Emissioner/Avgaser?

3 Sven Andersson2004-11-18 Termo- och fluiddynamik Luftföroreningar/Emissioner Föroreningar produceras - som en följd av förbränning, och/eller - som en följd av bränsleegenskaper. Vissa är reglerade, andra inte: Reglerade: CO, HC, partiklar (sot), NO x, SO 2, (aldehyder) Icke reglerade: CO 2, N 2 O, metaller

4 Sven Andersson2004-11-18 Termo- och fluiddynamik Emissioner från förbränning Förbränning: Reaktion mellan bränsle och oxidant som ger produkter och värme. C x H y + (O 2 +3.77N 2 )  CO 2 +H 2 O + ( -1) O 2 + 3.77N 2 ( >1) C x H y O z S s N n + (O 2 +3.77N 2 )  CO 2 + H 2 O + 3.77N 2 + CO + HC + PM/sot + NO x + SO 2 (emissioner!) (Men CO 2 !?!? Emission eller inte?)

5 Sven Andersson2004-11-18 Termo- och fluiddynamik Lokala/Regionala/Globala Skala Avstånd från källa Problem (exempel) Lokal0 - 1 kmPartiklar, sot Regional0 - 100 km Försurning, marknära ozon Global”Hela jorden” Växthuseffekt, ozonhål

6 Sven Andersson2004-11-18 Termo- och fluiddynamik

7 Sven Andersson2004-11-18 Termo- och fluiddynamik Tre-vägs-katalysator ”Tre-vägs”-katalys innebär att man samtidigt eliminerar tre reglerade emissioner: - CO - HC - NO x När luft/bränsle-blandningen som strömmar in cylindern hålls vid stökiometriska förhållanden så kan man använda trevägskatalysatorn för att så gott som fullständigt eliminera alla tre föroreningar. Att rätt blandning upprätthålls styrs med hjälp av ett slutet reglersystem och en syresensor ( -sond) som styr bränsleinsprutningen.

8 Sven Andersson2004-11-18 Termo- och fluiddynamik Förgiftning av katalysatorn Katalysatorer är känsliga för vissa ämnen som kan deaktivera den katalytiska ytan (förgiftning). Ämnen som kan ha denna effekt är bly, svavel och halogener i bränslet och fosfor, kalcium, zink och bor i smörjoljan.

9 Sven Andersson2004-11-18 Termo- och fluiddynamik

10 Sven Andersson2004-11-18 Termo- och fluiddynamik Diesel emission standards

11 Sven Andersson2004-11-18 Termo- och fluiddynamik Nanoparticles

12 Sven Andersson2004-11-18 Termo- och fluiddynamik Diesel engine particle filter

13 Sven Andersson2004-11-18 Termo- och fluiddynamik Framtiden Bensinmotorn ren men dålig verkningsgrad Dieselmotorn bra verkningsgrad men släpper ut en del Utveckling krävs/pågår för att förbättra motorernas egenskaper, bl.a. för att ny teknologi (som hybridfordon, bränsleceller) lovar låga emissioner. Och detta driver lag- stiftning och därmed utveckling.

14 Sven Andersson2004-11-18 Termo- och fluiddynamik ACEA Development


Ladda ner ppt "Sven Andersson2004-11-18 Termo- och fluiddynamik Förbränningsmotorer och miljö Sven Andersson Termo- och Fluiddynamik Chalmers, Göteborg."

Liknande presentationer


Google-annonser