Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen på seminarium! Upplands Väsby rustar för framtidens krav - effektiviteten kom på köpet. www.qlikview.com www.stratsys.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen på seminarium! Upplands Väsby rustar för framtidens krav - effektiviteten kom på köpet. www.qlikview.com www.stratsys.se."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen på seminarium! Upplands Väsby rustar för framtidens krav - effektiviteten kom på köpet.

2 Christine Feuk, Sektionen för demokrati och styrning Tel: , E-post: Allting förändras och utvecklas! KOMMEK 2012

3 Demografins krav – hur finansiera? En ny babyboom? Ålder Antal Fler äldre-äldre år0-5 år80 < år Vi som ”betalar”

4 Medborgare som vill vara delaktiga Hälften av alla 3-åringar använder Internet Den demokratiska energin söker sig nya vägar och kanaler som de etablerade systemen har svårt att förstå och hantera.

5 Resurser – Aktiviteter – Prestationer - Effekter Räcker pengarna? Vad får vi för pengarna?

6 Kommunens kontrollrum Struktur Kultur

7 IMPLEMENTERING ” En organisatorisk vision implementeras inte, den införlivas varje dag i språk och beteende.”

8 Vilka värderingar präglar våra arbetsplatser idag? RÅDANDE VÄRDERINGAR Byråkrati Lagarbete Kostnadsjakt Ansvar Förvirring Ständigt lärande Hierarki Humor/Glädje Resultatinriktat Långa arbetstider ÖNSKADE VÄRDERINGAR Anställdas hälsa Erkännande av anställda Lagarbete Humor/glädje Engagemang Anpassningsbarhet Balans hem/arbete Medarbetarengagemang Ekonomisk stabilititet Samarbete

9 Vilka värderingar präglar samhället idag? RÅDANDE VÄRDERINGAR Arbetslöshet Byråkrati Yttrandefrihet Osäkerhet om framtiden Materialistiskt Resursslöseri Skyller på varandra Fred Våld och brott Utbildningsmöjligheter ÖNSKADE VÄRDERINGAR Arbetstillfällen Ekonomisk stabilitet Ansvar för kommande generationer Välfungerande sjukvård Demokratiska processer Omsorg om de äldre Bevarande av naturen Miljömedvetenhet Hållbar utveckling Omsorg om de utsatta

10 Förändringstakten stabiliserar sig på en jämn och hög nivå Krav på ständig och äkta förändringsförmåga blir uppenbar. Förändringstakt Nu?! Bry dig inte! Bry dig! Episodisk förändringStändig förändring Källa: A sense of urgency John P. Kotter, Tolkning av Preera 2012

11 Är din organisation förändringsförmögen? 1.Fokus inåt i organisationen, nöjdhet med status quo grundad upplevd stabilitet, och/eller tidigare framgångar? 2.Fullt av aktivitet och stress som verkar vara driven av ångest och rädsla att förlora? 3.En inneboende nyfikenhet, handlingskraft och ständig vilja att bjuda ”in störningar” för att fånga nya möjligheter och undvika faror? Vilka beteenden/kultur dominerar din organisations vardag? SJÄLVBELÅTENHET FALSK FÖRÄNDRINGSFÖRMÅGA ÄKTA FÖRÄNDRINGSFÖRMÅGA

12 Personlig dialog Arbetsplatsdialog Samhällsdialog Individuell reflektion Feedback Team dialog Verksamhetsdialog Medborgardialog Brukardialog Dialog för verksamhetsutveckling

13 ”Du ser ut som en kille som vägrar ha skjortan instoppad i byxorna.” Han svarar: ” Nej, jag är en kille som har blus.”

14 ” Life is like a box of chocolates, You never know what you´re gonna get!” ”Forrest Gump”

15 Vi möter framtidens krav redan idag

16

17 Uppdraget från politiken: Skapa mångfald, valfrihet och konkurrens för hela den traditionella kommunala verksamheten Varför? Kundstyrd service Från förvaltning till kundstyrd service

18 Perspektiv 2006

19 en lokal marknad

20 Årsarbetare per 1000 invånare

21 Egen personal – köp av tjänst

22 Utmaningen i nya uppdraget! Från att direkt leda medarbetare & chefer till att samverka med privata företag

23 Något om ledarskapet… • Trygg politisk ledning med känsla för riktning och tempo • Struktur som ger stöd • Kommunikation i alla former • Mod att pröva … (ist. för ”väck inte den björn som sover”)

24 Vi ser möjligheterna !

25 Det sägs att tiden förändrar saker, men man måste faktiskt ändra dem själv! -Andy Warhol-

26 Tre steg • Anpassa organisationen • Utveckla ett ledningssystem som säkrar kvaliteten • Ta fram ett digitalt verktyg som tydliggör resultaten, skapar delaktighet och transparens

27 Ny organisation

28 Våra spelregler • Kommunfullmäktiges övergripande mål • Sammanhållen målstyrning • Många leverantörer av välfärdstjänster • Konkurrensneutralitet • God hushållning (kvalitet/effektivitet) • Öppenhet och transparens i resultat redovisning och beslut Alla uppdrag definierade i flerårsplan

29 ?

30 Från verksamhetsperspektiv Kundperspektiv Till kundperspektiv

31 Kundstyrd service – hur då? • Kvalitetskriterier som är kundstyrda • Uppföljning och dialog med utförarna • Ersättningsmodeller med långsiktig finansiering och tydliga mål

32 Vårt ledningssystem • Tydliga förväntningar och mål • Fokus på resultat • Klara spelregler

33 De fyra perspektiven

34

35 IT-baserat ledningssystem

36 Väsby Jämföraren Öppenhet, tillgänglighet, transparens

37 Utvecklande dialog

38 Kultur och förhållningssätt

39 Kunds kund

40 Systematiskt kvalitetsarbete

41 Vägen framåt - några exempel • Val av metod upp till respektive utförare • Kvalitetsutmärkelse & Innovationspris • Kommunkompassen • Kvalitetsrevisioner • Mål att nomineras till årets kvalitetskommun

42 Ledningsfokus förflyttas • Från kommunal produktion • Från privat regi • Till professionella utförare oavsett regi Det viktiga i ett kundperspektiv är leveransen av god kvalitet!

43 Utmaningar • Kommunen som en ny samhällsaktör - nya roller och ansvar • Samarbete och kommunikation • Våga ompröva och ständigt utveckla • Behålla nöjda kunder där prioriteringar i tjänsteutbud måste ske.

44 Kommunen i andras ögon • Effektivast i Sverige - Dagens Samhälle • Delad andra plats i Stockholms län i NKI 2011 • Topprankad 3 år i rad SHK e-förvaltningsindex • Topp 10 av Näringslivsrankning i Sverige • Bästa årsredovisning bland kommuner och landsting i Sverige • Sveriges IT-kommun • Topp 10 som miljökommun i Sverige

45 Frukter av vårt arbete

46 Allt nöjdare medarbetare! • NMI ökat från 63 till 70 ( ) • God kunskap om mål och uppdrag • Fler nöjda med sin närmaste chef • Frisknärvaro har ökat • Högt bemötandeindex hos medarbetare och kund

47 Sveriges IT-kommun Upplands Väsby är Sveriges vassaste IT-kommun. Ur juryns motivering: ” Med hjälp av IT skapas den röda tråden som går genom all styrning – från omvärldsanalys till verksamhet, från kommunledningens mål till uppnådda resultat.” Utmärkelsen gavs i konkurrens med Stockholm och Ale

48 Fem tips! • Lyssna, mät och använd resultaten • Ledningens engagemang • Medarbetarens engagemang • Kundens engagemang • Var uthållig – låt kulturen växa fram

49 Kunden i fokus. Tydliga och fokuserade mål. Klara spelregler. …men utan ordning och reda i ekonomin skapas inget handlingsutrymme.

50 •QlikView stödjer idag ca 70 kommuner •Stora effektiviseringar genom att enhetschefer själva får fram den info de behöver •Transparens – ger mer än resultat – möjlighet att direkt se orsaker och avvikelser på detaljnivå •Kostnadsdeffektivt –färdiga lösningar från en mängd system – datalager behövs inte •Lösningar för ALLA – medborgare, politiker, ledning, chefer, controllers, handläggare mm

51 Rubrik i Arial 40 p Löptext i Nivå ett= 27 p Nivå två = 25 p Nivå tre = 22 p Nivå fyra= 20 p Nivå fem = 16 p Plats för kundlogotype, om lämpligt Löptext i Nivå ett= 27 p Nivå två = 2 Nivå tre = 22 p Nivå fyra= 2 Nivå fem = 1 Den röda tråden

52 Rubrik i Arial 40 p Löptext i Nivå ett= 27 p Nivå två = 25 p Nivå tre = 22 p Nivå fyra= 20 p Nivå fem = 16 p Plats för kundlogotype, om lämpligt Löptext i Nivå ett= 27 p Nivå två = 2 Nivå tre = 22 p Nivå fyra= 2 Nivå fem = 1 Löpande uppföljning av resultaten

53 Rubrik i Arial 40 p Löptext i Nivå ett= 27 p Nivå två = 25 p Nivå tre = 22 p Nivå fyra= 20 p Nivå fem = 16 p Plats för kundlogotype, om lämpligt Löptext i Nivå ett= 27 p Nivå två = 2 Nivå tre = 22 p Nivå fyra= 2 Nivå fem = 1 En komplett rapporteringsprocess

54 Rubrik i Arial 40 p Löptext i Nivå ett= 27 p Nivå två = 25 p Nivå tre = 22 p Nivå fyra= 20 p Nivå fem = 16 p Plats för kundlogotype, om lämpligt Löptext i Nivå ett= 27 p Nivå två = 2 Nivå tre = 22 p Nivå fyra= 2 Nivå fem = 1 Parallella planer - Internkontroll

55 Rubrik i Arial 40 p Löptext i Nivå ett= 27 p Nivå två = 25 p Nivå tre = 22 p Nivå fyra= 20 p Nivå fem = 16 p Plats för kundlogotype, om lämpligt Löptext i Nivå ett= 27 p Nivå två = 2 Nivå tre = 22 p Nivå fyra= 2 Nivå fem = 1 Parallella planer - Miljöledning

56 Kom och besök oss i våra montrar! Monter Monter H10 Kontaktuppgifter: Kenneth Jildell Tel: 070 – Monter H23 Kontaktuppgifter: Andreas Brandin Tel: 070 –


Ladda ner ppt "Välkommen på seminarium! Upplands Väsby rustar för framtidens krav - effektiviteten kom på köpet. www.qlikview.com www.stratsys.se."

Liknande presentationer


Google-annonser