Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Synliggör våra värderingar -

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Synliggör våra värderingar -"— Presentationens avskrift:

1 Synliggör våra värderingar - www.sverigestudien.sewww.sverigestudien.se #sverigestudien @sverigestudien

2 Syftet med Sverigestudien Att synliggöra värderingarna hos Sveriges befolkning. Människor med kunskap om sina egna och sin omgivnings värderingar fattar mer medvetna, och därmed klokare beslut. 2 Detta är våra tolkningar av resultaten, välkommen att göra dina på sverigestudien.se

3 Kort om mätningen Under 3-22 mars 2014 genomfördes två mätningar om 1000 personer. Säkrat statistiskt representativt underlag (Nordstat) Frågor: 1.Beskriv vem du är genom att välja ut tio för dig viktiga värderingar/ egenskaper/beteenden. Välj inte ord som beskriver vem du skulle vilja vara. 2.Välj ut tio av följande värderingar/egenskaper/beteenden som bäst beskriver det Sverige* du lever i idag. 3.Välj ut tio av följande värderingar/egenskaper/beteenden som du anser vara centrala för att Sverige* skall kunna fungera som bäst. Från en lista med totalt c:a 100 väljs 10 ord. Antalet respondenter som valt de olika orden räknas och rangordnas därefter. 3 För 6:e året i rad * och för… Arbetsplats Kommun

4 Kort om mätningen Individuella Relationsbaserade Organisatoriska Samhällsorienterade Positiva Potentiellt Begränsande (PB) Entropi (Energiläckage) Grad av obalans, rädsla, oproduktiv energi i ett system. Totalt antal valda PB uttryckt i %. 4 Orden kategoriseras och grupperas

5 Trender - Personliga värderingar ärlighet humor/glädje familj ansvar tar ansvar medkänsla positiv attityd vänskap självständighet rättvisa respekt ödmjukhet anpassningsbarhet ständigt lärande omtanke logik lyhördhet engagemang samarbete ambition ärlighet familj humor/glädje ansvar medkänsla tar ansvar självständighet positiv attityd rättvisa respekt vänskap ödmjukhet omtanke lyhördhet engagemang ständigt lärande ekonomisk stabilitet ambition anpassningsbarhet kreativitet familj humor/glädje ansvar tar ansvar ärlighet positiv attityd medkänsla rättvisa anpassningsbarhet omtanke självständighet vänskap ständigt lärande engagemang lyhördhet respekt ekonomisk stabilitet generositet kreativitet miljömedvetenhet 200920102011 = 9= 8 2012 = 9 humor/glädje familj ansvar tar ansvar ärlighet medkänsla positiv attityd rättvisa ständigt lärande omtanke vänskap anpassningsbarhet självständighet lyhördhet kreativitet respekt ekonomisk stabilitet ödmjukhet miljömedvetenhet generositet 2013 = 8 humor/ glädje familj ansvar ärlighet tar ansvar medkänsla positiv attityd rättvisa anpassningsbarhet självständighet ekonomisk stabilitet omtanke generositet ständigt lärande vänskap engagemang respekt kreativitet miljömedvetenhet effektivitet familj humor/ glädje ansvar tar ansvar ärlighet medkänsla ekonomisk stabilitet positiv attityd vänskap omtanke respekt rättvisa hälsa anpassningsbarhet självständighet trygghet balans hem/arbete ödmjukhet generositet miljömedvetenhet 2014 = 7 Negativ Trend Positiv Trend Neutral Trend Begränsande ”Bubblare” i år

6 Personligt perspektiv 6 Topp tio av personliga värderingar varierar fortfarande ytterst lite från år till år

7 Personligt perspektiv 7 Vi ser olika på ansvar. Män och kvinnor fortsatt olika

8 Organisatoriskt perspektiv 8 Likt på övergripande nivå, skillnader i skärningarna Fokus: Lägre energiläckage och mer externt fokus Förvirring faller från femte till nionde plats Tydliga skillnader mellan privat och offentlig sektor Utmaning: Offentlig sektor präglas fortfarande av byråkrati, kortsiktighet och förvirring Kunden är fortfarande försvunnen Positivt: Göra skillnad/något betydelsefullt ny som nuvarande värdering i offentlig sektor

9 9 Organisatoriskt perspektiv De regionala skillnaderna är tydliga Fokus: Den positiva utvecklingen drivs av Storstockholm, Storgöteborg går åt motsatt håll Skillnaderna stämmer med andra nyligen genomförda undersökningar Utmaning: Vad krävs för att förändra organisationskulturen i Göteborg? Positivt: Storstockholm visar en oväntad kombination mellan ord som resultatinriktat och balans hem/arbete

10 Nationellt perspektiv 10 Fokus: Arbetslöshet, byråkrati och yttrandefrihet vanligaste orden för att beskriva Sverige i dag Arbetstillfällen, ekonomisk stabilitet och ansvar för kommande generationer efterfrågas mest Utmaning: Energiläckaget sjunker i hela Sverige förutom i Storgöteborg Positivt: Mänskliga rättigheter, jämlikhet och demokratiska processer ökar Sverige ser ljusare på samhället

11 Nationellt perspektiv 11 Frustrationen är en kraft att ta vara på Önskelista på nationell nivå: Önskelistan består, små förändringar sedan 2013 Arbetstillfällen dominerar önskade värderingar för alla regioner och grupper

12 Kommunalt perspektiv 12 Små men tydliga förändringar Fokus: Arbetslöshet klättrar förbi kostnadsjakt och miljömedvetenhet med kommunen i åtanke (nationen 50 %) Samma 20 ord väljs mest: utbildningsmöjligheter och ekonomisk stabilitet faller, förvirring ökar. Positivt: Stolthet över att leva/bo/verka i kommunen/stadsdelen ökar och tar plats bland de tio mest valda orden Utmaning: Ta till vara på medborgarnas vilja att ha in- flytande och vara med och påverka där man bor Sju av tio ord är potentiellt begränsande övergripande entropi kvar på 41% Nuvarande Värderingar Kommun

13 Kommunalt perspektiv Makt och skyller på varandra bara i Storgöteborg Stockholm är ensamma om ekonomisk stabilitet och arbetstillfällen Skillnader och likheter mellan regionerna – Göteborg och Stockholm utmärker sig Resursslöseri, kostnadsjakt, byråkrati och kortsiktighet i alla regioner Göteborgarna skiljer sig också genom att välja familj och utbildningsmöjligheter men inte mångfald

14 Kommunperspektivet Det vi mest vill ha mer av i kommunen tyder på en önskan om; mer trygghet och hållbarhet delaktighet och en vilja att påverka 14 Arbetstillfällen är vad vi mest önskar mer av

15 Antidepressiva mediciner 2013 (dygnsdoser per tusen invånare) Vilka samband syns och vad lär vi oss av dem? Värt att prata om… Företagsklimat i Sveriges Kommuner 2013 www.foretagsklimat.se

16 Nivåer Faser Beroende Oberoende Ömsesidigt beroende Vårt fokus förflyttas Vi värderar mer egenintresse

17 Ladda ner rapporten på www.sverigestudien.se Fortsätt dialogen på: #sverigestudien @sverigestudien


Ladda ner ppt "Synliggör våra värderingar -"

Liknande presentationer


Google-annonser