Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Synliggör våra värderingar -

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Synliggör våra värderingar -"— Presentationens avskrift:

1 Synliggör våra värderingar - www.sverigestudien.se

2 Syftet med Sverigestudien
Detta är våra tolkningar av resultaten, välkommen att göra dina på sverigestudien.se Att synliggöra värderingarna hos Sveriges befolkning. Människor med kunskap om sina egna och sin omgivnings värderingar fattar mer medvetna, och därmed klokare beslut. Att använda resultatet – tre övergripande syften med studien 1.     Som ett underlag att skapa medvetenhet om vad som pågår i Sverige och hur vi ser på oss själva, våra arbetsplatser, våra kommuner och Sverige som samhälle      Som en agenda för vad som är viktigast att prata om, det som är angeläget i den önskade arbetsplats- och samhällskulturen      Som ett språk. Orden som valts har olika betydelse men olikheten är inget problem utan grunden att starta från. Använd dialogen för att tillsammans förstå och skapa förståelse för ordens innebörd.

3 Kort om mätningen För 6:e året i rad Genomfördes 3-22 mars 2014 Nordstat säkerställde ett statistiskt representativt underlag (c:a 2000 personer) Frågat om personliga värderingar, samt om nuvarande och önskade värderingar på arbetsplatsen och i samhället (både nation och kommun). Varje fråga besvaras genom att 10 ord väljs från en lista med totalt c:a 100 värderingar, egenskaper och beteenden. Antalet respondenter som valt de olika orden räknas och rangordnas därefter. För att lättare se mönster och analysera har varje ord grupperats i olika strukturer.

4 Trender - Personliga värderingar
Negativ Trend Positiv Trend Neutral Trend Begränsande ”Bubblare” i år Trender - Personliga värderingar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 = 9 = 8 = 9 = 8 = 7 ärlighet humor/glädje familj ansvar tar ansvar medkänsla positiv attityd vänskap självständighet rättvisa respekt ödmjukhet anpassningsbarhet ständigt lärande omtanke logik lyhördhet engagemang samarbete ambition ärlighet familj humor/glädje ansvar medkänsla tar ansvar självständighet positiv attityd rättvisa respekt vänskap ödmjukhet omtanke lyhördhet engagemang ständigt lärande ekonomisk stabilitet ambition anpassningsbarhet kreativitet familj humor/glädje ansvar tar ansvar ärlighet positiv attityd medkänsla rättvisa anpassningsbarhet omtanke självständighet vänskap ständigt lärande engagemang lyhördhet respekt ekonomisk stabilitet generositet kreativitet miljömedvetenhet humor/glädje familj ansvar tar ansvar ärlighet medkänsla positiv attityd rättvisa ständigt lärande omtanke vänskap anpassningsbarhet självständighet lyhördhet kreativitet respekt ekonomisk stabilitet ödmjukhet miljömedvetenhet generositet humor/ glädje familj ansvar ärlighet tar ansvar medkänsla positiv attityd rättvisa anpassningsbarhet självständighet ekonomisk stabilitet omtanke generositet ständigt lärande vänskap engagemang respekt kreativitet miljömedvetenhet effektivitet familj humor/ glädje ansvar tar ansvar ärlighet medkänsla ekonomisk stabilitet positiv attityd vänskap omtanke respekt rättvisa hälsa anpassningsbarhet självständighet trygghet balans hem/arbete ödmjukhet generositet miljömedvetenhet

5 Personligt perspektiv
Topp tio av personliga värderingar varierar fortfarande ytterst lite från år till år

6 Personligt perspektiv
Vi ser olika på ansvar. Män och kvinnor fortsatt olika 8.25

7 Organisatoriskt perspektiv
Likt på övergripande nivå, skillnader i skärningarna Fokus: Lägre energiläckage och mer externt fokus Förvirring faller från femte till nionde plats Tydliga skillnader mellan privat och offentlig sektor Utmaning: Offentlig sektor präglas fortfarande av byråkrati, kortsiktighet och förvirring Kunden är fortfarande försvunnen Positivt: Göra skillnad/något betydelsefullt ny som nuvarande värdering i offentlig sektor

8 Organisatoriskt perspektiv
De regionala skillnaderna är tydliga Fokus: Den positiva utvecklingen drivs av Storstockholm, Storgöteborg går åt motsatt håll Skillnaderna stämmer med andra nyligen genomförda undersökningar Utmaning: Vad krävs för att förändra organisationskulturen i Göteborg? Positivt: Storstockholm visar en oväntad kombination mellan ord som resultatinriktat och balans hem/arbete 8.30

9 Nationellt perspektiv
Sverige ser ljusare på samhället Fokus: Arbetslöshet, byråkrati och yttrandefrihet vanligaste orden för att beskriva Sverige i dag Arbetstillfällen, ekonomisk stabilitet och ansvar för kommande generationer efterfrågas mest Utmaning: Energiläckaget sjunker i hela Sverige förutom i Storgöteborg Positivt: Mänskliga rättigheter, jämlikhet och demokratiska processer ökar

10 Nationellt perspektiv
Frustrationen är en kraft att ta vara på Önskelista på nationell nivå: Önskelistan består, små förändringar sedan 2013 Arbetstillfällen dominerar önskade värderingar för alla regioner och grupper 8.35

11 Kommunalt perspektiv Små men tydliga förändringar
Nuvarande Värderingar Kommun Fokus: Arbetslöshet klättrar förbi kostnadsjakt och miljömedvetenhet med kommunen i åtanke (nationen 50 %) Samma 20 ord väljs mest: utbildningsmöjligheter och ekonomisk stabilitet faller, förvirring ökar. Positivt: Stolthet över att leva/bo/verka i kommunen/stadsdelen ökar och tar plats bland de tio mest valda orden Utmaning: Ta till vara på medborgarnas vilja att ha in- flytande och vara med och påverka där man bor Sju av tio ord är potentiellt begränsande övergripande entropi kvar på 41% Arbetslöshet klättrar förbi kostnadsjakt och miljömedvetenhet som det ord som används mest när invånarna får beskriva sin kommun, men är ändå mindre i fokus när man har kommunen i åtanke än nationen (50 %) Alla ord är samma på topp tjugo

12 Kommunalt perspektiv Skillnader och likheter mellan regionerna – Göteborg och Stockholm utmärker sig Makt och skyller på varandra bara i Storgöteborg Stockholm är ensamma om ekonomisk stabilitet och arbetstillfällen Resursslöseri, kostnadsjakt, byråkrati och kortsiktighet i alla regioner Göteborgarna skiljer sig också genom att välja familj och utbildningsmöjligheter men inte mångfald Makt och skyller på varandra bara i Storgöteborg Stockholm är ensamma om ekonomisk stabilitet och arbetstillfällen Energiläckaget högst i Göteborg Göteborgarna skiljer sig också genom att välja familj och utbildningsmöjligheter för att beskriva kommunen man bor i. 4 PB-ord återkommer i alla regioner, som handlar om organisatorisk ineffektivitet resursslöseri, kostnadsjakt, byråkrati och kortsiktighet, Större fokus på arbetslöshet utanför Gbg Och Sthlm Alla utom Storgöteborg har mångfald bland topp tio

13 Kommunperspektivet Arbetstillfällen är vad vi mest önskar mer av Det vi mest vill ha mer av i kommunen tyder på en önskan om; mer trygghet och hållbarhet delaktighet och en vilja att påverka I kommunen önskar vi mer trygghet i form av arbetstillfällen, ekonomisk stabilitet och pålitlig samhällsservice Önskan om mer långsiktighet förstärks av ansvar för kommande generation Mycket indikerar också en önskan om delaktighet och vilja att påverka – demokratiska processer, medborgarinflytande, lyhördhet, anpassningsbarhet

14 Värt att prata om… Vilka samband syns och vad lär vi oss av dem?
Antidepressiva mediciner  2013 (dygnsdoser per tusen invånare) Vilka samband syns och vad lär vi oss av dem? Företagsklimat i Sveriges Kommuner 2013

15 Vårt fokus förflyttas Vi värderar mer egenintresse Nivåer Faser
Ömsesidigt beroende Oberoende Beroende

16 Ladda ner rapporten på www.sverigestudien.se
Fortsätt dialogen på: #sverigestudien @sverigestudien


Ladda ner ppt "Synliggör våra värderingar -"

Liknande presentationer


Google-annonser