Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Övriga Sverige - Community Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 18, 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Övriga Sverige - Community Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 18, 2016."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Övriga Sverige - Community Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 18, 2016

2 National Assessment Sweden: Övriga Sverige - Community Perspective (364) arbetslöshet (L) 1271(O) byråkrati (L) 1213(O) förvirring (L) 1033(O) bevarande av naturen 1026(S) kortsiktighet (L) 991(O) miljömedvetenhet 996(S) osäkerhet om framtiden (L) 981(I) mångfald 974(R) utbildningsmöjligheter 973(O) tradition (L) 952(O) arbetstillfällen 2411(O) ekonomisk stabilitet 1841(I) ansvar för kommande generationer 1317(S) långsiktighet 1207(S) bevarande av naturen 1086(S) demokratiska processer 1084(R) miljömedvetenhet 1056(S) medborgarinflytande (invånare) 1024(O) utbildningsmöjligheter 943(O) pålitlig samhällsservice 823(O) Values Plot March 18, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 0 CC - DC 3 PV - DC 1 Kulturentropi: Nuvarande kultur 42% familj 2082(R) humor/ glädje 1635(I) ärlighet 1355(I) ansvar 1324(I) ekonomisk stabilitet 1141(I) tar ansvar 1024(R) hälsa 1001(I) positiv attityd 1005(I) balans hem/arbete 974(I) medkänsla 937(R) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=7-3-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=0-1-1-2 IROS (L)=1-0-5-0IROS (P)=1-1-4-4 IROS (L)=0-0-0-0

3 National Assessment Sweden: Övriga Sverige - Community Perspective (364) Personliga värderingar Values Distribution March 18, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse CTS = 40-19-41CTS = 23-18-59 CTS = 38-23-39 Kulturentropi = 6% Kulturentropi = 42% Kulturentropi = 4%

4 National Assessment Sweden: Övriga Sverige - Community Perspective (364) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2016 Barrett Values Centre March 18, 2016

5 National Assessment Sweden: Övriga Sverige - Community Perspective (364) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Observera att små procentvariationer inom nivåerna/kategorierna av total kulturell entropi på diagrammen kan ske som resultat till avrundning av siffror till det närmaste hela. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Kulturentropi % 3 byråkrati (121) förvirring (103) resursslöseri (93) centralstyrning (74) håller inne information (73) makt (65) hierarki (58) konkurrens (49) 17% av det totala antalet röster 2 tradition (95) skyller på varandra (94) konflikt/ aggression (29) diskriminering (25) imperiebyggande (23) hat (22) 8% av det totala antalet röster 1 arbetslöshet (127) kortsiktighet (99) osäkerhet om framtiden (98) kostnadsjakt (82) våld och brott (67) försiktighet (49) kontroll (36) manipulation (32) korruption (26) miljöförstöring (16) 17% av det totala antalet röster Totalt 1556 utav 3640 42% av det totala antalet röster Cultural Entropy Table March 18, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar inhemska problem som kan leda till demonstrationer, våldsamma oroligheter och/eller allvarligt ekonomiskt sönderfall och som indikerar ett behov av politisk förändring och/eller regeringsskifte. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra individuellt och socialt välbefinnande. Kulturentropi rapport

6 National Assessment Sweden: Övriga Sverige - Community Perspective (364) Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp arbetstillfällen50241191 ekonomisk stabilitet51184133 ansvar för kommande generationer3313198 långsiktighet3312087 medborgarinflytande (invånare)3510267 effektivitet36764 demokratiska processer5610852 pålitlig samhällsservice308252 gemensamma värderingar96051 kvalitet237148 lyhördhet105848 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 18, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre Värderingshopp

7 National Assessment Sweden: Övriga Sverige - Community Perspective (364) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values Distribution Copyright 2016 Barrett Values Centre March 18, 2016 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Nivå 4Nivå 5Nivå 6Nivå 7 Önskade kulturella värderingar arbetstillfällen ekonomisk stabilitet utbildningsmöjligheter pålitlig samhällsservice demokratiska processer medborgarinflytande (invånare) bevarande av naturen miljömedvetenhet ansvar för kommande generationer långsiktighet Värderingshopplyhördhet effektivitet kvalitet gemensamma värderingar Detta diagram visar andelen positiva värden på olika nivåer. Tabellen visar de mest önskade kulturvärderingarna och värderingsskiftningar på nivåer där mer fokus har begärts. Positiv distribution av värderingar


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Övriga Sverige - Community Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 18, 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser