Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Organisations- Group Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Organisations- Group Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Organisations- Group Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012

2 3+. Rädsla är en bakomliggande faktor för hur gruppen fungerar eller leds. NYA VÄRDERINGAR ATT FOKUSERA PÅ Värderingar som visas i blått är viktiga för de individer som arbetar för organisationen och är efterfrågade inom Önskad kultur men syns inte som toppvärderingar för Nuvarande kultur. Hur kan du stödja din personal till att få dessa värderingar och styrkor att fungeras så att de och organisationen kan dra ytterligare fördel av dem?  Värderingar som matchar: 5 Värderingar som matchar: 2 kostnadsjakt, förvirring, hierarki 41%+. Krissituation som kräver ledarskapsförändringar för att undvika ett organisatoriskt misslyckande. Entropi: 24% National Assessment Sweden: Organisations- Group (1000) Begränsande värderingar: 3 Summary March 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre Likhet mellan Personlig & Nuvarande kultur 3 eller flera. De anställda kan helt fokusera på sitt arbete. 1-2. De anställda kan någorlunda fokusera på sitt arbete. 0. De anställda kan inte fokusera på sitt arbete. Titta på de blå värderingarna i Önskad kultur för vägledning, om möjligt. Likhet mellan Nuvarande & Önskad kultur 6 eller flera. Utmärkt, stark, hälsosam kultur. 4-5, bra. Gruppen är på rätt väg. 2-3, ok. Gruppen är någorlunda på rätt väg. Mer arbete krävs. 0-1, dålig. Gruppen är missnöjd eller frustrerad, vill ha ändringar eller få en ny inriktning. 0. Den här gruppens arbete är inte baserat på rädslor. 1-2. Det kan finnas en del bakomliggande rädslor som påverkar hur beslut tas eller hur människor leds.          0-10%. Hälsosam funktion. 11%-20%. Vissa problem som behöver noggrann granskning. 21%-30%. Viktiga problem som kräver omedelbar uppmärksamhet. 31%-40%. Allvarlig situation som kräver omedelbart ingripande och förändringar i ledarskapet.      Önskade kulturella värderingar som visas i svart är helt och hållet nya efterfrågningar. De visas inte inom Personlig eller Nuvarande kultur. I vilken utsträckning är dessa värderingar positiva nya efterfrågningar eller kanske en reaktion på något som händer eller som är ohälsosamt i den Nuvarande kulturen? Vilka mönster noterar du gällande dessa nya värderingar? Starta en dialog med de anställda för att få en djupare förståelse.

3 National Assessment Sweden: Organisations- Group (1000) lagarbete 3034(R) ansvar 2954(I) kostnadsjakt (L) 2651(O) resultatinriktat 2433(O) förvirring (L) 2303(O) humor/ glädje 2245(O) anställdas hälsa 2111(O) hierarki (L) 2073(O) engagemang 1995(I) samarbete 1935(R) anställdas hälsa 5171(O) erkännande av anställda 3432(R) lagarbete 3404(R) humor/ glädje 3275(O) ansvar 3044(I) engagemang 3045(I) anpassningsbarhet 2934(I) balans hem/arbete 2694(O) ekonomisk stabilitet 2651(O) kvalitet 2443(O) Values PlotMarch 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 2 CC - DC 5 PV - DC 2 Hälsoindex (PL) PV-10-0 CC - 7-3 DC-10-0 humor/ glädje 4505(I) familj 4472(R) ansvar 3744(I) tar ansvar 3504(R) ärlighet 3185(I) medkänsla 3117(R) positiv attityd 2805(I) rättvisa 2605(R) ständigt lärande 2344(I) omtanke 2282(R) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=5-5-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=2-2-3-0 IROS (L)=0-0-3-0IROS (P)=3-2-5-0 IROS (L)=0-0-0-0

4 CTS = 42-21-37 Entropi = 6% CTS = 29-22-49 Entropi = 24% Personliga värderingar CTS = 42-26-32 Entropi = 1% 1 2 7 6 5 4 3 National Assessment Sweden: Organisations- Group (1000) Values distribution March 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = För gruppens bästa T = Förändring S = Egenintresse

5 Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar National Assessment Sweden: Organisations- Group (1000) Positive Values distribution Copyright 2012 Barrett Values Centre March 15, 2012

6 National Assessment Sweden: Organisations- Group (1000) Common Good Transformation Self-Interest Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring För gruppens bästa CTS Copyright 2012 Barrett Values Centre March 15, 2012

7 Företagets behov Copyright 2012 Barrett Values CentreMarch 15, 2012 Önskade kulturella värderingar Nuvarande kulturella värderingar Finans Fitness Evolution Kundrelationer Kultur Samhällsinsatser Fitness Evolution Nuvarande kulturÖnskad kultur Finans kostnadsjakt (L)ekonomisk stabilitet Fitness resultatinriktat förvirring (L) hierarki (L) kvalitet Kundrelationer Evolution anpassningsbarhet Kultur lagarbete humor/ glädje samarbete erkännande av anställda lagarbete humor/ glädje balans hem/arbete Samhällsinsatser National Assessment Sweden: Organisations- Group (1000) Kundrelationer

8 Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. National Assessment Sweden: Organisations- Group (1000) Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Percent entropi 3 förvirring (230) hierarki (207) byråkrati (192) långa arbetstider (189) makt (140) håller på information (127) silomentalitet (22) 1107 out of 2415: 11% of total votes 2 intern konkurrens (128) skyller på varandra (128) manipulation (93) imperiebyggande (47) 396 out of 1034: 4% of total votes 1 kostnadsjakt (265) kortsiktighet (172) osäkra anställningar (159) kontroll (137) utnyttjande (91) försiktighet (89) 913 out of 1478: 9% of total votes Totalt 2416 out of 1000024% of total votes Entropy TableMarch 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar betydande problem som kräver kulturell och strukturell förändring samt ledarskapsträning. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra prestationen. Entropirapport

9 National Assessment Sweden: Organisations- Group (1000) VÄRDERING Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp anställdas hälsa211517306 erkännande av anställda136343207 balans hem/arbete119269150 långsiktighet41189148 coaching/ mentorskap68199131 öppen kommunikation92218126 medarbetartillfredsställelse45170125 anpassningsbarhet170293123 lyhördhet78184106 engagemang199304105 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre VÄRDERINGSHOPP


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Organisations- Group Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser