Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppdrag från KF och KS 2012-2015 Upphandling av verksamhetssystem Översyn avgifter inom vård och omsorg Serviceinsatser i tid ” Utredningarna behandlades.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppdrag från KF och KS 2012-2015 Upphandling av verksamhetssystem Översyn avgifter inom vård och omsorg Serviceinsatser i tid ” Utredningarna behandlades."— Presentationens avskrift:

1

2 Uppdrag från KF och KS 2012-2015 Upphandling av verksamhetssystem Översyn avgifter inom vård och omsorg Serviceinsatser i tid ” Utredningarna behandlades parallellt som två olika ärenden men var beroende av varandra. Krävdes beslut i KF vid samma möte. 2015 - Förslag till riktlinjer enligt Socialtjänstlagen

3 Nytt verksamhetssystem och nya avgifter från 2015 Service - Avgift per biståndsbedömd timme istället för andel av nettoinkomst (223 kr/ timme) Omvårdnad – Fast avgift per månad oavsett behov (223 kr/ månad) Särskilt boende – maxtaxa Hälso- och sjukvårdsavgift i ordinärt boende – Avgift per besök (223 kr/besök)

4 Infört från 2015 Bistånd - Serviceinsatser i tid Städ: Stöd och hjälp med att städa bostaden. Fönsterputsning ingår i serviceinsatsen. Biståndsbeslut om endast fönsterputsning ska ej ges. Tvätt: Stöd och hjälp med att tvätta och torka kläder Inköp: Stöd och hjälp med att skaffa varor och tjänster. I insatsen ingår uträttande av nödvändiga ärenden t.ex. inköp av varor på apotek och hämta postförsändelser. I insatsen ingår också bankärenden men utförs endast då brukaren själv deltar. Bakom varje serviceinsats finns en schablontid.

5 Ett nytt sätt att arbeta-serviceinsatser Modellen innebär att alla serviceinsatser i hemtjänst omvandlas i tid. Brukaren får ett visst antal timmar beviljade då serviceinsatserna ska utföras. Tanken är att större flexibilitet och öppenhet inför brukarens behov ska ge bättre möjligheter för brukaren att påverka sin vardag.

6 Personalens arbetssätt För dig som arbetar inom hemtjänsten innebär den nya modellen att ditt sätt att arbeta förändras något. Tidigare låg fokus på att utföra en eller flera beslutade serviceinsatser hos brukaren. Nu handlar det istället om att du tillbringar en viss beslutad tid tillsammans med brukaren. Under den tiden ska du hjälpa brukaren med de beslutade serviceinsatserna.

7 Olika möjlighet att tillfälligt ändra planerade insatser Hemma hos brukare, ändra serviceinsats när personalen kommer. Möjlighet att signalera 3 dagar i förväg om att ändra service insats till annan beviljad service insats (som kan kräver mer planering eller särskild personal) Möjlighet att hemma hos brukaren, att vid enstaka tillfällen, ändra till helt annan ej beslutad serviceinsats Möjlighet att vid enstaka tillfällen ändra till en ”Spontan social aktivitet” (istället för planerad serviceinsats)

8 Implementering och uppföljning Broschyr / information / utbildning Från egen insatskatalog till ICF med nya schablontider. Malmö stads arbetar enligt den nationella modellen ”Äldres Behov I Centrum (ÄBIC), i Malmö stad benämnd Behov i Centrum (BIC).” Timmar och icke timmar, hur skilja mellan service och omvårdnad hemma hos brukaren? Uppföljning- har brukare blivit nöjdare, utnyttjat möjligheten att byta? Utvärdering

9 Från och med 2015 Uppdrag från KS april 2015: Förslag till riktlinjer enligt Socialtjänstlagen

10 Bakgrund  Stora och omotiverade variationer i tillämpning av SoL inom och mellan stadsområden – Rättssäkerhet och likställighet  Hög omsättning på biståndshandläggare och många med begränsad handläggningserfarenhet  Tradition av generellt generös tillämpning av SoL – Påverkar ekonomin

11 Uppdraget  Syfte: Skapa likvärdiga bedömningar inom ramen för socialtjänstlagen och på så sätt säkerställa kvalitén i besluten avseende rättsäkerhet och transparens för brukaren.  Kortfattat dokument (10 sidor) som utgår från upplägg och terminologi i ÄBIC.  Anger riktmärke: ”i normalfallet” och har ett ökat fokus på sociala aspekter. Finns mer generös hållning och begränsningar (dock fortfarande skälig levnadsnivå).  Tidplan: Till kommunstyrelsen 18 nov – beslut om remiss - åter till kommunstyrelsen 6 april


Ladda ner ppt "Uppdrag från KF och KS 2012-2015 Upphandling av verksamhetssystem Översyn avgifter inom vård och omsorg Serviceinsatser i tid ” Utredningarna behandlades."

Liknande presentationer


Google-annonser