Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medicinsk Vårdplan. Bakgrund Utifrån den nationella satsningen” Bättre liv för sjuka äldre” I Skaraborg har Vårdsamverkan och Ledningskraftsteamet beslutat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medicinsk Vårdplan. Bakgrund Utifrån den nationella satsningen” Bättre liv för sjuka äldre” I Skaraborg har Vårdsamverkan och Ledningskraftsteamet beslutat."— Presentationens avskrift:

1 Medicinsk Vårdplan

2 Bakgrund Utifrån den nationella satsningen” Bättre liv för sjuka äldre” I Skaraborg har Vårdsamverkan och Ledningskraftsteamet beslutat om införandet av medicinsk vårdplan som en särskilt prioriterad insats.

3 Målsättning Genom införandet av ett standardiserat arbetssätt bidrar medicinsk vårdplanering till en säker, trygg och välplanerad vård. Ett standardiserat dokument som innehåller en individuell vårdplan underlättar i ett akut skede för såväl kommunens sköterskor, primärvårdens läkare och slutenvårdens personal att göra rätt bedömningar

4 Genomförande Gemensamt med den enskilde, närstående, behandlingsansvarig läkare, sjuksköterska, rehabpersonal och omvårdnadspersonal planeras vårdens inriktning. Samtidigt görs också en läkemedelsgenomgång. Målgruppen är personer med kommunal hemsjukvård i särskilt boende. I ordinärt boende prioriteras personer med omfattande vårdbehov. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska i kommunen initierar till den medicinska vårdplanen.

5 Implementering av arbetssättet Information till 400 personer under våren -14 från VåC och Kommunal verksamhet Information till Jour verksamheter, ambulansen och akuten. Information på SkaS Läkarkoordinatorer med särskilt uppdrag Mäter antal medicinska vårdplaner i mål och mått två gånger/år.

6 God och nära vård, rehabilitering och omsorg - Medicinska vårdplaner Ett arbetssätt som bidrar till en säker, trygg och välplanerad vård. Gemensamt med den enskilde, närstående, behandlingsansvarig läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och omvårdnadspersonal planeras vårdens inriktning. Samtidigt görs en genomgång av läkemedelsbehandlingen. Ett standardiserat dokument som innehåller en individuell vårdplan underlättar i ett akut skede för såväl kommunens sjuksköterskor, primärvårdens läkare och slutenvården att göra rätt bedömningar.

7


Ladda ner ppt "Medicinsk Vårdplan. Bakgrund Utifrån den nationella satsningen” Bättre liv för sjuka äldre” I Skaraborg har Vårdsamverkan och Ledningskraftsteamet beslutat."

Liknande presentationer


Google-annonser