Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välfärdsteknologi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välfärdsteknologi."— Presentationens avskrift:

1 Välfärdsteknologi

2 2-årigt uppdrag Beslut i vuxennämnden jan 2014: - ta fram en plan för ökad användning av välfärdsteknologi Förstudie med förslag till plan (april -15?) Införande i verksamheten - projektform?

3 Boel Bolwig Senaste 15 åren Strateg i Sociala nämndernas stab/förvaltning i Västerås Delaktig i ”Västerås’ resa inom området” 25 år inom Eskilstuna kommun

4 Välfärdsteknologi – enligt Wikepedia
är kunskapen om och användandet av teknik som kan bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för personer med äldre personer och deras anhöriga. Välfärdsteknologi kan även stödja eget boende och förebygga eller komplettera vård- och omsorgsbehov. Välfärdsteknologi kan också bidra till bättre resursutnyttjande och kvalitet inom välfärdssektorn samt vara samhällsekonomiskt lönsamt.

5 Begreppet välfärdsteknologi kan också användas i vidare mening och innefatta all teknik som på ett eller annat sätt förbättrar livet för de som är i behov av den. För exempelvis personer med funktionsnedsättning kan välfärdsteknologi innebära möjligheten att på lika villkor delta i ett demokratiskt samhälle

6 Välfärdsteknologi är ett paraplybegrepp för kunskap och användning av teknik inom följande områden:
Hjälpmedel som efter behovsbedömning kan förskrivas av hälso- och sjukvårds personal. Produkter och IKT-tjänster (Informations och Kommunikationsteknik)som finns på den öppna marknaden som underlättar vardagslivet för personer med funktionsnedsättning. Produkter och IKT-tjänster som erhålls genom bostadsanpassningsbidrag. Produkter och IKT-tjänster som erhålls genom kommunalt biståndsbeslut. Hjälpmedel, produkter och IKT-tjänster för personer med funktionsnedsättning i skola och utbildning. Hjälpmedel, produkter och IKT-tjänster för personer med funktionsnedsättning i arbete och sysselsättning. Produkter och IKT-tjänster som stödjer personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning. Produkter och IKT-tjänster som stödjer anhöriga till personer med funktionsnedsättning. (Wikepedia)

7 Innovationer inom Välfärdsteknologin

8 Videotillsyn dag/natt - Nattfrid
Tillsyn – direktsändning - på avtalade tider Ingen inspelning Ingen röstkontakt Kräver bredband

9 Meddelandehanterare Meddelande- och informationstjänst i TV:n
Kommunicerar via GSM- nätet Tar emot sms, mms och e-post Skickar röst- eller textmeddelanden

10 Mobil fjärrstyrd videotelefoni
Mobil fjärrstyrd bildtelefoni Styrs från inbjuden dator - kan vara både personal och familj Testas f.n. i Torshälla EU-proj.VictoryaHome

11 E-hemtjänstens fyra funktioner i Västerås
Text- och bildmeddelanden Fast bildtelefoni Mobil fjärrstyrd bildtelefon Tillsynskamera

12 E-hemtjänst -implementering av ett nytt arbetssätt

13 Vem kan få e-hemtjänst? Alla åldrar Eget önskemål
Hemtjänst eller boendestöd Ordinärt boende E-hemtjänst ger bättre stöd

14 Vinster för den enskilde
Integritet Trygghet Frihet Rättvisa Delaktighet

15 Införandet Råd från dem som börjat Tre roller för kommunen
Möjliggöra för medborgarna Samverka med innovatörer Använda välfärdsteknologi Involvera målgruppen/brukarna Ta fram metoder för e-hemtjänst Fråga HUR inte om Testa/inför i ett par hemtjänstgrupper Undvik genvägar

16 Frågor att ta ställning till framöver
Hur får man ”e-hemtjänst”? Biståndsbeslut? Riktlinjer Stödfunktion – befintlig verksamhet? Ekonomi; - avgifter för den enskilde ersättning till utföraren

17 Utvecklingsområden som berörs
användnings- områden tekniska lösningar upphandling utbildning behov avgifter juridik ersättningar arbetssätt

18 ”Du har öppnat en ny värld för mig!”

19 Genom teknik ge ökad möjlighet till aktivering/kommunikation
”You made my day!”

20


Ladda ner ppt "Välfärdsteknologi."

Liknande presentationer


Google-annonser