Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Frittvalutredningen SOU 2008:15 LOV att välja – Lag om Valfrihetssystem brukaren i fokus maktförskjutning från politiker och tjänstemän till medborgare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Frittvalutredningen SOU 2008:15 LOV att välja – Lag om Valfrihetssystem brukaren i fokus maktförskjutning från politiker och tjänstemän till medborgare."— Presentationens avskrift:

1 Frittvalutredningen SOU 2008:15 LOV att välja – Lag om Valfrihetssystem brukaren i fokus maktförskjutning från politiker och tjänstemän till medborgare ökad valfrihet och ökat inflytande fler utförare och större mångfald

2 Frittvalutredningen

3 Uppdrag för särskild utredare Acko Ankarberg Johansson (kd) Att utreda förutsättningarna för att ge äldre och personer med funktionsnedsättning en utökad möjlighet att välja utförare av socialtjänstinsatser Skäl till utredning: ett oklart rättsläge; hur förhåller sig valfrihetsmodeller till upphandlingslagstiftningen? (direktiv 2007:38, 2007:149 och 2007:180)

4 Frittvalutredningen är avstämt mot svensk och EG-rättslig lagstiftning är enkelt att använda för brukare, kommuner och utförare säkrar insatser av god kvalitet främjar en mångfald av utförare I uppdraget ingår att lämna förslag på ett valfrihetssystem som

5 Frittvalutredningen Ny lag föreslås: lag om valfrihetssystem, LOV Ny bestämmelse i lag om offentlig upphandling, LOU LOU gäller inte om myndighet väljer att tillämpa LOV

6 Frittvalutredningen …innebär att kommunen kan välja mellan verksamhet i egen regi avtal med externa utförare efter upphandling enligt LOU avtal med externa utförare enligt LOV

7 Frittvalutredningen Oavsett om verksamheten bedrivs i egen regi eller av externa utförare, kommunen som huvudman ansvarar för att socialtjänsten bedrivs på ett tillfredsställande sätt i enlighet med gällande rätt enligt de mål och riktlinjer kommunfullmäktige bestämt (socialtjänstlagen och kommunallagen)

8 Frittvalutredningen Räcker inte LOU? Ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet eller lägsta pris antas Antalet utförare begränsas Leverantörerna ska viktas vilket försvårar brukarval

9 Frittvalutredningen Hälso- och sjukvården och LOV inom lämpliga delar, avgörs av sjukvårdshuvudmannen tillämpningen anpassas efter hälso- och sjukvårdens behov

10 Frittvalutredningen Varför inte t.ex. ett skolpengsystem? kommunen ”godkänner” inte utföraren är inte huvudman har inte inflytande över verksamheten har inte kontroll- eller uppföljningsansvar Ingrepp i den kommunala självstyrelsen

11 Frittvalutredningen

12 Lagens uppbyggnad 1 kap Lagens tillämpningsområde 2 kap Definitioner 3 kap Annonsering och tidsfrister 4 kap Tekniska specifikationer 5 kap Ansökan 6 kap Kommunikation och information 7 kap Uteslutning av sökande 8 kap Tilldelning av kontrakt 9 kap Information och val 10 kap Överprövning

13 Frittvalutredningen Planering remiss mars - april proposition i september den 1 januari 2009 föreslås LOV träda i kraft ansökan och utbetalning av 300 miljoner kr i stimulansbidrag under hösten fram till 31 december 2008

14 Frittvalutredningen Sekretariat Ellen Hausel-Heldahl Ellinor Englund Jörgen Preuss Eva Sjögreen


Ladda ner ppt "Frittvalutredningen SOU 2008:15 LOV att välja – Lag om Valfrihetssystem brukaren i fokus maktförskjutning från politiker och tjänstemän till medborgare."

Liknande presentationer


Google-annonser