Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja Facklig dialoggrupp LOV i norra Bohuslän Välkomna till Vann.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja Facklig dialoggrupp LOV i norra Bohuslän Välkomna till Vann."— Presentationens avskrift:

1 Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja Facklig dialoggrupp LOV i norra Bohuslän Välkomna till Vann 10 maj 2010

2 Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja Syftet med den fackliga dialoggruppen •Ge synpunkter som förhindrar problem i genomförandet av LOV •Analysera möjligheter och hot med kommunalt valfrihetssystem •Gemensamma krav på utförare •Förbereda facklig samverkan inför beslut

3 Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja Nationell översikt • 208 kommuner inför eller utreder LOV • Statliga stimulansbidrag finansierar tom 2010 • SoS prognos: Ja i 140 kommuner i sommar • Kundvalssystem i 65 kommuner (mars 2010) • Hemtjänsten vanligaste kundvalssektorn • Ca 500 företag bedriver äldreomsorg i Sverige LOV att välja

4 LOV -möjlighet att välja En liten omvärldsspaning  64 nya vårdcentraler i VG-regionen 2010  Valfrihet för arbetssökande och nyanlända invandrare under 2010  Statlig utredning: Fritt val av hjälpmedel  Kraftfullare Lex Sarah för all socialtjänst  Värdigt liv i äldreomsorgen m.m. (prop 2009/10: 116)

5 Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja LOV-kommuner i Västra Götaland •Borås – hemtjänst + daglig verksamhet LSS •Kungälv – hemtjänst •Uddevalla – hemtjänst •Stenungsund – hemtjänst (service) •Åmål – hemtjänst •Bollebygd – hemtjänst •Partille – hemtjänst •Lerum – hemtjänst •Alingsås – hemtjänst •Härryda - hemtjänst

6 LOV -möjlighet att välja Kf-beslut  Sotenäs, Munkedal och Tanum  Tillämpar LOV från 2010  Tjänstledigt upp till 12 mån för anställda Uppdrag för ON  fastställa verksamhetsområden  fastställa ersättning för företag och egenregin  godkänna externa leverantörer  ON gör uppföljning inför Kf i december Lysekil  Ärendet återremitterat till KS  Risk och sannolikhetsanalys  Beslut KS 2 Juni / Kf 24 juni

7 LOV i Lysekil Beredning av återremiss i KS 2 juni Beslut i Kf 24 juni Rapport om utvecklingen i andra LOV-kommuner Redovisning av risk- och sannolikhetsanalys Avgränsbara LOV-områden föreslås Ny politisk organisation kan påverka beslut om ansvarig nämnd Tjänstledighet i ett år eller 18 månader?

8 LOV -möjlighet att välja Risk och sannolikhetsanalys  Beslutsunderlag i alla kommuner  Processad i alla dialoggrupper under april Belyser 23 händelser (risker) ur fem perspektiv:  Brukare  Utförare  Personal  Kommunal ekonomi  Kommunal organisation

9 LOV -möjlighet att välja Vilka LOV-områden föreslås? Hösten 2010:  Hemtjänst i form av:  Service och/eller  Omvårdnad inkl. delegerad hälso- och sjukvård  Ledsagning och avlösning i hemmet Under 2011/12:  Boendestöd och sysselsättning i psykiatrin Daglig verksamhet LSS Under 2012:  Familjerådgivning

10 Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja Viktiga förutsättningar LOV i hemtjänst •Kommunen ansvarar för alla insatser nattetid och besvarar trygghetslarm •Ersättning för högst beviljad tid •Bedömd insatstid anges i biståndsbeslutet •Brukaren/kunden signerar tidrapport •Icke-valsalternativ enligt rullande schema

11 Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja Ekonomiska utgångspunkter •Kommunens självkostnadspris i grunden •Samma ersättning för privat och offentlig utförare (exkl. momskompensation) •Olika priser tätort och landsbygd = OK •Olika priser service och omvårdnad = OK •Årlig omräkning med stöd av index •Ekonomgruppen NoBo samverkar

12 Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja Ersättningsnivåer hemtjänst •Baseras på kostnader i egen regi 2010 •Varje kommun unik •Kringtid är ekonomernas knäckfråga •Öppen redovisning av beräkningsunderlag •ON fastställer pris okt –dec 2010 •Från 2011 nya timpriser, med stöd av OPI •Initialt störst effekt för egen regi

13 Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja Ett bra förfrågningsunderlag för hemtjänst •Görs i samverkan mellan upphandlare och projektansvariga •Goda exempel finns på valfrihetswebben •Synkronisering över kommungränserna •Enhetliga krav på utförare •Geografisk områdesindelning är viktig •Kapacitetstak tillåts

14 Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja Kollektivavtal •Skriftlig överenskommelse mellan en facklig organisation och en enskild arbetsgivare eller ett arbetsgivareförbund om anställningsvillkor •På kommunsidan = 13 olika delavtal •Krav på kollektivavtal strider mot upphandlingsregler i både LOU och LOV

15 LOV -möjlighet att välja LOV-exempel Munkedals kommun  Samma ersättning offentligt och privat  Högre ersättning för omvårdnad än service  Högre ersättning för insatser på landsbygd än i tätort Lokala förutsättningar  Ersättning för tätort = Munkedals samhälle  Ersättning för landsbygd = övriga kommunen  Kommunens ansvar: alla insatser nattetid + larm  Valbara geografiska områden för nya utförare: Munkedal, Svarteborg, Sörbygden

16 Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja Förslag till ON-beslut i juni •Fastställer förfrågningsunderlag för hemtjänst •Fastställer ersättningsformer och timpris t.o.m. 2010-12-31 •Ger förvaltningschefen i uppdrag att slutligt redigera förfrågningsunderlaget •Ger förvaltningschefen delegation att godkänna externa utförare som uppfyller nämndens krav

17 Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja Tidplan för Munkedal, Sotenäs och Tanum •Juni Omsorgsnämnden fattar beslut •Juni - September Förfrågningsunderlaget läggs ut på Valfrihetswebben •Oktober Godkända företag kan starta LOV- verksamhet Brukarna kan börja välja utförare

18 Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja Fortsatt facklig samverkan •Vid beslut om att godkänna ny utförare •Vid information till kommunens anställda •Vid information för blivande tjänstlediga •Inför ändringar i valfrihetssystemet

19 Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja Strategi 2011 vård & omsorg •Vill politiker och chefer ha fortsatt organiserad samverkan över kommungränserna? •Personell egeninsats lika för alla •Kvalitetsledning, valfrihet och beställarkompetens, uppföljning och kompetensutveckling •Virtuell kontorsmiljö och modern teknik •Uppdragshandling från politikerna i höst?


Ladda ner ppt "Klicka här för att ändra format LOV att välja Klicka här för att ändra format LOV att välja Facklig dialoggrupp LOV i norra Bohuslän Välkomna till Vann."

Liknande presentationer


Google-annonser