Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LOV - möjlighet att välja Nationell översikt  208 kommuner inför eller utreder LOV  Statliga stimulansbidrag finansierar  SoS prognos: Ja i 140 kommuner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LOV - möjlighet att välja Nationell översikt  208 kommuner inför eller utreder LOV  Statliga stimulansbidrag finansierar  SoS prognos: Ja i 140 kommuner."— Presentationens avskrift:

1 LOV - möjlighet att välja Nationell översikt  208 kommuner inför eller utreder LOV  Statliga stimulansbidrag finansierar  SoS prognos: Ja i 140 kommuner i sommar  Kundvalssystem i 65 kommuner (mars 2010)  Hemtjänsten vanligaste kundvalssektorn

2 LOV -möjlighet att välja Lagen om valfrihet - LOV Gäller från 1 januari 2009 Frivillig för kommuner Obligatoriskt i primärvård från 1 januari 2010 Alternativ till upphandling enligt LOU

3 LOV -möjlighet att välja Vad innebär LOV? Kommunen beslutar vilka tjänster som omfattas av valfrihetssystemet Kommunen tecknar kontrakt med alla godkända leverantörer som uppfyller kraven enligt skall-krav som vi ställer.

4 LOV -möjlighet att välja Fyra kommuner samverkar  Unikt samverkansprojekt mellan Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum  Politiskt samverkansuppdrag i grunden  Sammanlagd befolkning: Drygt 46 000 inv  Finansieras med statliga medel

5 LOV -möjlighet att välja Vad kan man konkurrera om?  Hög kvalitet och nöjda kunder  Men inte priset - som fastställs av Omsorgsnämnd  Brukarna betalar samma avgift oavsett vem som utför, maxtaxa gäller.  Alla aktörer, inklusive kommunens egen regi, får samma timpeng av Omsorgsnämnden för att utföra jobbet.

6 LOV -möjlighet att välja Vilka yrkesgrupper berörs aktivt av LOV?  Biståndsbedömare  Systemadministratör  MAS och Sjuksköterskor  Rehabpersonal  Avgiftshandläggare  Ekonomikontor och upphandlare  Informationsansvarig  Näringslivsansvarig

7 LOV – möjlighet att välja Gemensamt NoBo Styrgrupp Projektgrupp Referensgrupper Politiker KHR/ KPR Brukare Facklig grupp Yrkesprofessioner Företag Interna aktiviteter Inventering av: Organisation Styrdokument Datasystem Dokumentation Kvalitet – hur har vi koll? Avgiftshandläggning Förbereda förfrågningsunderlag

8 LOV -möjlighet att välja Kf-beslut  Sotenäs, Munkedal och Tanum  Tillämpar LOV från 2011  Tjänstledigt upp till 12 mån för anställda Uppdrag för ON  fastställa verksamhetsområden  fastställa ersättning för företag och egenregin  godkänna externa leverantörer  ON gör uppföljning inför Kf i december

9 LOV -möjlighet att välja Risk och sannolikhetsanalys  Arbete pågår för alla kommuner  Presenteras för alla dialoggrupper under våren Belyser följande perspektiv:  Brukare  Personal  Företagare  Egenregin  Administration  Ekonomi

10 LOV -möjlighet att välja Vilka områden föreslås? 2011:  Hemtjänst i form av: Service och/eller Omvårdnad inkl. delegerad HSL  Ledsagning och avlösning i hemmet 2012:  Boendestöd i psykiatrin Daglig verksamhet LSS  Familjerådgivning

11 LOV -möjlighet att välja Så här går det till:  Invånaren ansöker om hjälp  Bistånd beviljar  Brukaren får en kundvalskatalog  Brukaren väljer företag  Bistånd kontaktar företaget  Företaget utför jobbet hos brukaren  All kringpersonal/anhöriga har nu en fått en ny samarbetspartner  Brukaren kan välja annan utförare när som helst och hur ofta som helst

12

13 LOV -möjlighet att välja Lokala aktiviteter  Mer än 60 informationstillfällen under 2009/2010  Löpande info på kommunernas hemsidor  Lokala beslut att tillämpa LOV klara i juni 2010  Omfattande införandeprocess planeras  Driftstart av valfrihetssystem 2011


Ladda ner ppt "LOV - möjlighet att välja Nationell översikt  208 kommuner inför eller utreder LOV  Statliga stimulansbidrag finansierar  SoS prognos: Ja i 140 kommuner."

Liknande presentationer


Google-annonser