Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utredningen om ägarprövning och mångfald vid offentliga finansierade välfärdstjänster Krav på privata aktörer i välfärden SOU 2015:7.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utredningen om ägarprövning och mångfald vid offentliga finansierade välfärdstjänster Krav på privata aktörer i välfärden SOU 2015:7."— Presentationens avskrift:

1 Utredningen om ägarprövning och mångfald vid offentliga finansierade välfärdstjänster Krav på privata aktörer i välfärden SOU 2015:7

2 Utredningen om ägarprövning och mångfald vid offentliga finansierade välfärdstjänster Utredningens uppdrag Krav som kan och bör ställas på ledning, styrelse och ägare i de välfärdsverksamheter som omfattas av krav på tillstånd eller godkännande (dvs. privat verksamhet) En långsiktig plan för verksamheten Tillståndsplikt för vissa ytterligare verksamheter

3 Utredningen om ägarprövning och mångfald vid offentliga finansierade välfärdstjänster Bilden av sektorn Ingen säkerställd skillnad mellan privat och offentlig verksamhet i kvalitet Omfattningen på privata utförare varierar Större nationella koncerner har bildats Köp av privata utförare 100 miljarder kronor år 2013 Viss aningslöshet i avregleringen

4 Utredningen om ägarprövning och mångfald vid offentliga finansierade välfärdstjänster Regleringen idag Skolväsendet: Skolinspektionen - grundskola och gymnasieskola, Kommuner - förskolor och vissa fritidshem Hälso- och sjukvården: Anmälningsplikt hos IVO Socialtjänsten: Vissa verksamheter har tillståndsplikt, t.ex. olika boenden

5 Utredningen om ägarprövning och mångfald vid offentliga finansierade välfärdstjänster Utgångspunkter för utredningen Brukaren/eleven i centrum Neutralt oavsett ägarform Värna de mindre aktörerna och mångfalden Främja en rättvis konkurrens

6 Utredningen om ägarprövning och mångfald vid offentliga finansierade välfärdstjänster Verksamhet som omfattas av förslagen All välfärdsverksamhet som idag är tillståndspliktig Tillståndsplikt föreslås även för verksamhet med hemtjänst Tillståndsplikt enligt socialtjänstlagen föreslås för all verksamhet enligt 7 kap. 1 § - oavsett hur den upphandlas. Det gäller: Hem för vård eller boende (HVB), Särskilda boendeformer eller bostäder med särskild service, Hem för viss annan heldygnsvård, eller Hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del av dygnet

7 Utredningen om ägarprövning och mångfald vid offentliga finansierade välfärdstjänster Utökade krav vid prövningen - insikt, erfarenhet och lämplighet Sökanden ska ha tillräcklig insikt och erfarenhet samt i övrigt bedömas lämplig att bedriva verksamheten. Om sökanden är en juridisk person ska bedömningen främst omfatta sökandens ägare och ledning.

8 Utredningen om ägarprövning och mångfald vid offentliga finansierade välfärdstjänster Krav på ekonomiska förutsättningar för långsiktighet Den som ansöker om att få bedriva verksamhet inom skolväsen­det för barn och unga eller tillståndspliktig verksamhet inom socialtjänsten ska ha ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten långsiktigt.

9 Utredningen om ägarprövning och mångfald vid offentliga finansierade välfärdstjänster Kraven gäller fortlöpande Kraven ska kvarstå efter det att godkännande eller tillstånd har beviljats. Huvudmän och utförare ska anmäla förändringar i personkretsen och ekonomiska förändringar som påverkar verksamhetens långsiktighet.

10 Utredningen om ägarprövning och mångfald vid offentliga finansierade välfärdstjänster Tillståndsprövningen m.m. beläggs med en avgift En avgift får tas ut vid ansökan om godkännande eller tillstånd och i samband med anmälningar om för­ändringar i personkretsen. Kostnadstäckning Avgifterna ska differentieras

11 Utredningen om ägarprövning och mångfald vid offentliga finansierade välfärdstjänster Konsekvenser av utredningens förslag –Skolinspektionen och IVO –Kommunerna –Befintliga huvudmän och utförare av förskola, skola och socialtjänstverksamhet –Företag och andra som vill bedriva välfärdsverksamhet

12 Utredningen om ägarprövning och mångfald vid offentliga finansierade välfärdstjänster Sammanfattningsvis Bygger ut den tillståndsprövning som sker idag Prövning utifrån kriterier i lag Fortsatt möjlighet till upphandling och införandet av valfrihetssystem inom socialtjänsten Värnar om de små aktörerna och mångfalden En modell – ytterligare verksamhetsområden kan omfattas


Ladda ner ppt "Utredningen om ägarprövning och mångfald vid offentliga finansierade välfärdstjänster Krav på privata aktörer i välfärden SOU 2015:7."

Liknande presentationer


Google-annonser