Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Krav på privata aktörer i välfärden SOU 2015:7

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Krav på privata aktörer i välfärden SOU 2015:7"— Presentationens avskrift:

1 Krav på privata aktörer i välfärden SOU 2015:7

2 Utredningens uppdrag Krav som kan och bör ställas på ledning, styrelse och ägare i de välfärdsverksamheter som omfattas av krav på tillstånd eller godkännande (dvs. privat verksamhet) En långsiktig plan för verksamheten Tillståndsplikt för vissa ytterligare verksamheter

3 Bilden av sektorn Ingen säkerställd skillnad mellan privat och offentlig verksamhet i kvalitet Omfattningen på privata utförare varierar Större nationella koncerner har bildats Köp av privata utförare 100 miljarder kronor år 2013 Viss aningslöshet i avregleringen

4 Regleringen idag Skolväsendet: Skolinspektionen - grundskola och gymnasieskola, Kommuner - förskolor och vissa fritidshem Hälso- och sjukvården: Anmälningsplikt hos IVO Socialtjänsten: Vissa verksamheter har tillståndsplikt, t.ex. olika boenden

5 Utgångspunkter för utredningen
Brukaren/eleven i centrum Neutralt oavsett ägarform Värna de mindre aktörerna och mångfalden Främja en rättvis konkurrens

6 Verksamhet som omfattas av förslagen
All välfärdsverksamhet som idag är tillståndspliktig Tillståndsplikt föreslås även för verksamhet med hemtjänst Tillståndsplikt enligt socialtjänstlagen föreslås för all verksamhet enligt 7 kap. 1 § - oavsett hur den upphandlas. Det gäller: Hem för vård eller boende (HVB), Särskilda boendeformer eller bostäder med särskild service, Hem för viss annan heldygnsvård, eller Hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del av dygnet

7 Utökade krav vid prövningen - insikt, erfarenhet och lämplighet
Sökanden ska ha tillräcklig insikt och erfarenhet samt i övrigt bedömas lämplig att bedriva verksamheten. Om sökanden är en juridisk person ska bedömningen främst omfatta sökandens ägare och ledning.

8 Krav på ekonomiska förutsättningar för långsiktighet
Den som ansöker om att få bedriva verksamhet inom skolväsen­det för barn och unga eller tillståndspliktig verksamhet inom socialtjänsten ska ha ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten långsiktigt.

9 Kraven gäller fortlöpande
Kraven ska kvarstå efter det att godkännande eller tillstånd har beviljats. Huvudmän och utförare ska anmäla förändringar i personkretsen och ekonomiska förändringar som påverkar verksamhetens långsiktighet.

10 Tillståndsprövningen m.m. beläggs med en avgift
En avgift får tas ut vid ansökan om godkännande eller tillstånd och i samband med anmälningar om för­ändringar i personkretsen. Kostnadstäckning Avgifterna ska differentieras

11 Konsekvenser av utredningens förslag
Skolinspektionen och IVO Kommunerna Befintliga huvudmän och utförare av förskola, skola och socialtjänstverksamhet Företag och andra som vill bedriva välfärdsverksamhet

12 Sammanfattningsvis Bygger ut den tillståndsprövning som sker idag
Prövning utifrån kriterier i lag Fortsatt möjlighet till upphandling och införandet av valfrihetssystem inom socialtjänsten Värnar om de små aktörerna och mångfalden En modell – ytterligare verksamhetsområden kan omfattas


Ladda ner ppt "Krav på privata aktörer i välfärden SOU 2015:7"

Liknande presentationer


Google-annonser