Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Matlagning i hemmet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Matlagning i hemmet."— Presentationens avskrift:

1 Matlagning i hemmet

2 Historik Maten levererades varm från köken Värma mat i vattenbad
Svårt att upprätthålla regler för varmhållning och hygien Värma mat i vattenbad Kylda matlådor Tred över hela landet Mycket kritik mot kylda matlådor Hur kan vi förbättra måltiderna för äldre?

3 Vad vill vi uppnå? Valfrihet Nykokt potatis! Bättre måltidsupplevelse
Ökat stöd till lokala handlare Finns möjlighet att påverka råvaror Kombinerar sin måltid efter eget tycke och smak

4 Hur går det till? Beslut ges till de som ej klarar att bereda enklare måltider eller behöver psykosocial stöttning för att uppnå en skälig kosthållning Veckoplanering gör brukare och undersköterska tillsammans Lunchen förbereds vid morgonbesöket Tiden är tight, krävs god planering Varierar i tidsåtgång beroende på vad som lagas

5 Så här kan det införas Kostombud utses i varje grupp inför införandet
Kostombuden utbildadas i livsmedelshygien och ingår i ett nätverk ledd av en dietist Bistånd arbetar fram riktlinjer för bedömning All personal utbildadas- både innan införandet och kontinuerligt

6 Går det att göra och vad kostar det?
Munkedals kommun Årets Seniorkommun 2014 Har infört Matlagning i hemmet som projekt 2012 och permanent 2014 Inga eller marginella kostnadsökningar. Ingen utökning av antalet som beviljas insatsen.

7 Utvärdering Munkedal Utvärdering utfördes i september 2013 och utvärderade perioden till Syfte Syftet med utvärderingen var att ta reda på; Vilka ekonomiska konsekvenser har projektet fått? Vad är brukarnyttan av projektet? Vad är medarbetarupplevelsen av projektet? Utförande Utvärderingen av projektet matglädje delas upp i tre delar: Ekonomisk konsekvens Brukarnytta Medarbetarupplevelse.

8 Ekonomisk konsekvens Inga eller marginella ökningar i kostnader kan ses jämfört med föregående period. Ingen ökad tidsåtgång för lunchbesök

9 Brukarnytta 100 % av de som tidigare haft matdistribution upplever förbättring Upplevda fördelar: Valfrihet, delaktighet, kvalité, måltidsupplevelse, det sociala, kontroll, och flexibilitet Upplevda nackdelar: Planering, personalens kompetens, tidsbrist, kvalité, näringsinnehåll och brist på hjälpmedel

10 Medarbetarperspektiv
Blandad bild, både positivt och negativt Personalen lyfter samma saker som brukarna: Vikten av god planering, kommunikation, tidsanvändning och personalens kompetens samt de positiva aspekterna för brukaren i form av ökad social tid, bättre matupplevelse och delaktighet. Kan se skillnader mellan olika hemtjänstgrupper i vilken utsträckning de lyckats implementera bra rutiner.

11 Lärdomar från Munkedal
Mycket stöttning till hemtjänstgrupperna med organisering vid införandet Bra upplägg av utbildning Tydlig information och bättre stöttning till brukares ansvar för utrustning Bra information till personal och brukare/ anhöriga INFÖRT DET TIDIGARE! (Nu gör vi det!)


Ladda ner ppt "Matlagning i hemmet."

Liknande presentationer


Google-annonser