Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya avgifter inom hemtjänsten Varför? Hur mycket? Hur ser det ut i länet? Maxtaxan i koncentrat? Konsekvenser? Hur? När? Frågor?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya avgifter inom hemtjänsten Varför? Hur mycket? Hur ser det ut i länet? Maxtaxan i koncentrat? Konsekvenser? Hur? När? Frågor?"— Presentationens avskrift:

1 Nya avgifter inom hemtjänsten Varför? Hur mycket? Hur ser det ut i länet? Maxtaxan i koncentrat? Konsekvenser? Hur? När? Frågor?

2 Fem möjliga vägar för budget i balans Minska kostnaderna - Främjande, förebyggande och rehabiliterande (Handlingsplan klar våren 2015) - ”Jobba smartare” (teknik, utbildning, metoder, organisering, ständiga förbättringar) - ”Springa fortare” (Minskad ersättning till kärnverksamheten) Öka intäkterna - Större budgetram (avgörs av KF och utifrån ett helhetsperspektiv) - Avgifter (Uppdrag att göra översyn i september 2013)

3 Hur mycket pengar handlar det om? Avgiftsintäkter (helår) Idag (Differentierad)12 mnkr Nya avgifter (rak taxa)22 mnkr Ökade avgiftsintäkter10 mnkr (Kostnaderna för Hemtjänsten i Östersunds kommun låg 2014 på knappt 300 mnkr.)

4 Hur ser det ut i länet? Berg, Bräcke och Ragunda (Nivårelaterad taxa) 0-10 h (352 kr)10-24 h (1 057 kr)>24 h (1 783 kr) Härjedalen (Nivårelaterad taxa) 0-10 h (578 kr)10-24 h (1 157 kr)> 24 h (1 783 kr) Strömsund (Nivårelaterad taxa) 0-10 h (352 kr)< 10 h (1 783 kr) Krokom (Rak taxa) 101 kr/h (Omvårdnad)>18 h (1 783 kr) 200 kr/h (Service)> 9 h (1 783 kr) Östersund respektive Åre (Differentierad taxa) 100 kr resp 105 kr / månad (Omvårdnad)100 resp. 105 kr 190 kr resp 242 kr / timme (Service)>8 resp 6h (1783 kr)

5 Maxtaxan (tre begrepp) Förbehållsbelopp Ensamstående5 023:- Gift/sambo4 254:- Under 65 år6 000 (5 500):- Avgiftsutrymme Den disponibla inkomsten som överstiger förbehållsbeloppet när bostaden är betald. Högkostnadsskydd Oavsett storleken på inkomst eller pension betalar du aldrig mer än 1 783 kr per månad.

6 Konsekvenser för den enskilde InsatsAntal personerAvgiftshöjning Service, larm och omvårdnad ca 500 Ja, 800 kr/mån Omvårdnad (och larm) ca 600 Ja, max 1683 (1527) Serviceinsatser (enbart)ca 175Nej Trygghetslarm (enbart)ca 450 Nej Inget/litet avgiftsutrymme idagca 400 Nej Vilka drabbas hårdast? Det finns idag ungefär 200 personer - som idag har ett avgiftsutrymme som överstiger 1 783 kr / månad - och som beviljats mer än 18 timmar hemtjänst - och som enbart har personlig omvårdnad (och larm). Dessa personer får en avgiftsökning på 1 683 kr/månad ( 1 527) Risk för att enskilda avstår från (att söka) stöd pga avgiftshöjningen

7 Stegvis införande TidsperiodMaxtaxa (Personlig omvårdnad) 1/7-31/12 20151 000 kr/månad 1/1-30/6 20161 400 kr/månad From 1/7 20161 783 kr/månad

8 Tidplan 26/3VoN föreslås genomföra Medborgardialog 31/3+1/4Medborgardialog i Östersund och Lit 13/4Sista dag för synpunkter 22/4Föreslås VoN föreslå KF höja avgifterna 27/4Kommunstyrelsen 28/4Kommunfullmäktige

9 Frågor? Avgifterna? Rak eller nivårelaterad taxa? - Kronor/timme? - Antal nivåer och avgiftens storlek per nivå Stegvis införande? Övrigt? Rehabiliterande arbete? Finns det något stöd som bör ingå i personlig omvårdnad för att ge människor bästa möjliga förutsättningar för att kunna leva så självständigt som möjligt?

10 Exempel 1, Anna (8 000 kr kvar när hyran är betald, disponibel inkomst) IdagRak 100 kr/hNivå (Härjedalen) Disponibel ink.8 0008 0008 000 Förbehållsbelopp5 025 5 025 5 025 Avgiftsutrymme2 075 2 075 2 075 Larm+20 h PO- 256- 1 783- 1 313 Stor stegvis ökning upp till maxtaxa

11 Exempel 2, Erik (8 000 kr kvar när hyran är betald, disponibel inkomst) IdagRak 100 kr/hNivå (Härjedalen) Disponibel ink.8 0008 0008 000 Förbehållsbelopp5 025 5 025 5 025 Avgiftsutrymme2 075 2 075 2 075 Larm+8S+8PO- 1 783- 1 783- 1 783 Betalar maxtaxa idag och även med nya avgifter

12 Exempel 3, Ulla (5 223 kr kvar när hyran är betald, disponibel inkomst) IdagRak 100 kr/hNivå (Härjedalen) Disponibel ink.5 2235 2235 223 Förbehållsbelopp5 025 5 025 5 025 Avgiftsutrymme198 198 198 Larm+8S+8PO- 198- 198- 198 Skyddas av förbehållsbeloppet idag och även med nya avgifter.


Ladda ner ppt "Nya avgifter inom hemtjänsten Varför? Hur mycket? Hur ser det ut i länet? Maxtaxan i koncentrat? Konsekvenser? Hur? När? Frågor?"

Liknande presentationer


Google-annonser