Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rekommendationer för fortsatt arbete med de regionala digitala agendorna Skapa en förståelse bland inblandade aktörer för varandras olika logiker Arbeta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rekommendationer för fortsatt arbete med de regionala digitala agendorna Skapa en förståelse bland inblandade aktörer för varandras olika logiker Arbeta."— Presentationens avskrift:

1 Rekommendationer för fortsatt arbete med de regionala digitala agendorna Skapa en förståelse bland inblandade aktörer för varandras olika logiker Arbeta med att tydliggöra och kommunicera potentiella vinster med digitalisering för att mobilisera regionala, men framför allt kommunala aktörer Tydliggör vad den digitala agendan kan bidra med och hur Utforma den digitala agendan som ett ”levande” dokument Använd goda exempel för att skapa ett förändringstryck Nulägesanalys, Ramböll Management Consulting, på uppdrag av Digitaliseringskommissionen, mars 2014

2 Regionala digitala agendor, dec 2014 Ett ”levande dokument” med aktuella, konkreta och genomförbara insatser Underifrånperspektiv med utgångspunkt i kommunernas, näringslivets och akademins verksamheter, behov och sammanhang Involvera nyckelpersoner som brinner för digitaliseringsfrågorna och som kan driva på och skapa engagemang för frågorna regionalt och lokalt Kom överens om en långsiktig struktur och organisation som kan hålla ihop, driva på och stötta aktörer och följa upp hur arbetet går i relation till agendans ambitioner Ramböll på uppdrag av Digitaliseringskommissionen, dec 2014

3 Och mera…. Säkerställ en bred basfinansiering för samordnade utvecklingsinsatser Synliggör goda exempel inom länet för att skapa engagemang för digitaliseringsarbetet Engagera personer på ledningsnivå och politisk nivå med mandat och kapacitet att driva och stödja förändringsarbete, inte minst på kommunal nivå Ramböll, december 2014

4 14 - 20 mars 2016

5


Ladda ner ppt "Rekommendationer för fortsatt arbete med de regionala digitala agendorna Skapa en förståelse bland inblandade aktörer för varandras olika logiker Arbeta."

Liknande presentationer


Google-annonser