Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lära Använda Testa 1 september 2013 – 31 augusti 2014 Offentliga tjänster - Lokalt - Regionalt - Nationellt Internetfonden – Regionförbundet Kalmar län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lära Använda Testa 1 september 2013 – 31 augusti 2014 Offentliga tjänster - Lokalt - Regionalt - Nationellt Internetfonden – Regionförbundet Kalmar län."— Presentationens avskrift:

1 Lära Använda Testa 1 september 2013 – 31 augusti 2014 Offentliga tjänster - Lokalt - Regionalt - Nationellt Internetfonden – Regionförbundet Kalmar län – Regionförbundet Östsam – Kalmar kommun – Mjölby kommun Användarens fokus e-serviceverkstäder

2 Kontakt- center Bibliotek Service- kontor Medborgar- kontor

3 Att bo och leva Knivsta där framtiden bor (Knivsta) Här får du livstid (Fagersta) Världsvan och hemkär (Mjölby) Attraktiva Kalmar (Kalmar) …en bra stad att leva i för människor i alla livets skeenden (Karlstad) …en kreativ miljö för människor och företag (Lidingö) …här är det bra att bo och leva (Aneby)

4 Finns behovet? Vems är ansvaret? Kalmar 560 deltagare 2014 Mjölby 350 deltagare 2014 70% av internetrelaterade frågor till biblioteken handlar om andra verksamheters e-tjänster. 43% söker aldrig myndighets- information Över 1 miljon över 16 år kan inte använda internet. Övervägande 65+ Under 6 veckor hade It-guide 1 200 besökare i Örebro och Eskilstuna

5

6 Vad handlar det om? Vem som helst kan vid något tillfälle behöva hjälp Vilka behov och vilka förutsättningar har användarna? Hur och var vill kommunen möta och kommunicera med sina medborgare? Hur tänker vi när vi skapar e-tjänster? Hur kan tillgängligheten till offentlig service och tjänster ökas? Vilka aktörer måste samverka för att få en bra och effektiv service på användarnas villkor?

7 Att överskrida traditionella ansvarsområden och nivåer Att hålla användarens perspektiv Att hitta hållbara arbetsformer Att tydliggöra ansvar Att överskrida traditionella ansvarsområden och nivåer Att hålla användarens perspektiv Att hitta hållbara arbetsformer Att tydliggöra ansvar Utmaningar

8 Hur arbetar vi i vår kommun med dessa frågor idag? Hur och var möter vi våra medborgare? Finns användarens perspektiv med t ex i vår kommunala IT-strategi? Finns behov av en förändring och i så fall hur? Hur kan samarbete mellan kommuner och regionförbundet utformas i denna fråga? Hur arbetar vi i vår kommun med dessa frågor idag? Hur och var möter vi våra medborgare? Finns användarens perspektiv med t ex i vår kommunala IT-strategi? Finns behov av en förändring och i så fall hur? Hur kan samarbete mellan kommuner och regionförbundet utformas i denna fråga?

9 Vad vi har lärt oss Det offentliga samhället har ansvar för tillgängligheten och användbarheten Användarstöd behövs för att öka delaktigheten och skapa tillit till tjänsterna Digital delaktighet och tillgängliga tjänster = ledningsansvar Gemensamt användarfokus är nödvändigt Innan en e-tjänst byggs – gör analyser Alla anställda ska kunna Det offentliga samhället har ansvar för tillgängligheten och användbarheten Användarstöd behövs för att öka delaktigheten och skapa tillit till tjänsterna Digital delaktighet och tillgängliga tjänster = ledningsansvar Gemensamt användarfokus är nödvändigt Innan en e-tjänst byggs – gör analyser Alla anställda ska kunna

10 Tydligt uppdrag att samverka Tydlig ledning Förankra i styrdokument Processer tar tid Gamla klassiker ger stabilitet!

11 Rekommendationer Digital delaktighet och tillgängliga tjänster är ett ledningsansvar Sätt ihop en tvärgrupp med dem som arbetar strategiskt och dem som möter användare direkt Ge gruppen ett tydligt uppdrag att samverka över förvaltningsgränserna Gör behovsanalys, användaranalys och intressentanalys före e-tjänst Skriv in ansvaret för användarstöd i styr- och policydokument

12 Rekommendationer Knyt nyckelpersoner till arbetet, kommunalt och regionalt Marknadsför och rusta den fysiska platsen/platserna dit man kan vända sig Vidareutveckla dialogen med användarna Utveckla kompetensen inom kommunen så alla kan guida användare i sina e-tjänster Beakta integritet och säkerhet i alla tjänster så att de ses som första alternativ vid kontakt

13 Samarbeta under Digidels medborgarvecka 6-12 oktober!


Ladda ner ppt "Lära Använda Testa 1 september 2013 – 31 augusti 2014 Offentliga tjänster - Lokalt - Regionalt - Nationellt Internetfonden – Regionförbundet Kalmar län."

Liknande presentationer


Google-annonser