Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Näringsdepartementet Attraktionskraft www.regeringen.se/attraktionskraft Christina Nylén, Enheten för regional tillväxt, Näringsdepartementet 21/9-12 Harlösa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Näringsdepartementet Attraktionskraft www.regeringen.se/attraktionskraft Christina Nylén, Enheten för regional tillväxt, Näringsdepartementet 21/9-12 Harlösa."— Presentationens avskrift:

1 Näringsdepartementet Attraktionskraft www.regeringen.se/attraktionskraft Christina Nylén, Enheten för regional tillväxt, Näringsdepartementet 21/9-12 Harlösa

2 Näringsdepartementet Attraktionskraft Utgångspunkter Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för att regioner och kommuner ska bli konkurrenskraftiga och bidra till den nationella tillväxten. Näringspolitikens mål: Att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag, för att därigenom bryta utanförskapet Regionala tillväxtpolitikens mål:Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft

3 Näringsdepartementet Attraktionskraft Sveriges hållbara tillväxt är inte enbart beroende av näringslivets villkor, den är också beroende av de miljöer människor bor och verkar i + Hållbar ekonomisk tillväxt + Attraktionskraft + Framtidstro och inflyttning + Kapacitet att erbjuda attraktiva boendemiljöer + Villkor för näringslivet

4 Näringsdepartementet Attraktionskraft Några basfunktioner som gör en ort attraktiv bra infrastruktur (vägar, kommunikationer, IT) god service (skolor, vårdcentral, barnomsorg, affär, bensinstation, bankomat) närhet till arbetsmarknaden attraktivt boende (gärna nära vatten) goda sociala strukturer (kyrka, idrottsklubbar, ideella organisationer, eldsjälar) Källa: Tillväxtanalys

5 Näringsdepartementet Attraktionskraft Regeringens dialogplattform 2012-2014 Attraktionskraft Sverige En sektorsövergripande arena där regeringen gemensamt med aktörer lokalt, regionalt och nationellt, ska kunna tydliggöra och ut­veckla frågor centrala för attraktivitet, möjliggöra erfa­ renhetsutbyte, innovativa lösningar och goda exempel. Statens ansvar att skapa förutsättningar och verktyg behöver mötas upp med lokal och regional drivkraft att ta tillvara och utveckla sina unika möjligheter att skapa attraktivitet.

6 Näringsdepartementet Attraktionskraft Attraktionskraft Sverige Vision: Sverige ska vara världens bästa land att vistas, verka och växa i. Det sker genom att människor, företag, kommuner och regioner skapar attraktiva miljöer och formar sin framtid utifrån sina unika förutsättningar. Lanserades av näringsministern i april 2012. Fastställs i budgetpropositionen 2013 att regeringen genomför Attraktionskraft Sverige.

7 Näringsdepartementet Attraktionskraft Attraktionskraft Sverige Fokus är såväl möjligheterna att bo och leva som att be­söka och uppleva. De områden som regeringen kommer att lyfta i dialog är följande: service kultur och fritid digital kapacitet och digital tillgänglighet destinationer och upplevelser samt boendemiljöer

8 Näringsdepartementet Attraktionskraft Attraktionskraft Sverige förutsättningar Attraktionskraft Sverige tar avstamp i regeringens befintliga politik. Verka för att få bättre utväxling på de befintliga resurser som satsas. Inga nya medel från regeringen. Sker departementsöverskridande och i gemensamt med offentliga och privata aktörer.

9 Näringsdepartementet Attraktionskraft Jämställdhet och mångfald i Attraktionskraft Sverige Attraktiva samhällen - öppna, tillåtande - jämställdhet och mångfald en del av detta. Fokus ur demografiskt perspektiv – bl.a det nordiska arbetet 2013. Regionala handlingsplaner – breda fokus Urban utvecklingspolitik Gör det gemensamt – civila samhället centralt Behov av exempel att sprida. (t.ex. Winnet VGR http://www.jamstalldhetskarta.se/)ttp://www.jamstalldhetskarta.se/

10 Näringsdepartementet Attraktionskraft Preliminära planer för aktiviteter inom Attraktionskraft Sverige? Tre större departementsöverskridande tillväxtseminarier 2013 tillsammans med samverkansaktörer och andra intresserade. Fokus på attraktiva livs och boendemiljöer. Insamling av goda exempel via webbsidan, hör av er! Medverka i övriga dialoger och seminarier lokalt och regionalt på inbjudan av olika organisationer och aktörer. Fortsatt arbete för gemensamt engagemang och aktiviteter med samverkansaktörer. Aktiviteterna och dialogerna är fortfarande under utveckling


Ladda ner ppt "Näringsdepartementet Attraktionskraft www.regeringen.se/attraktionskraft Christina Nylén, Enheten för regional tillväxt, Näringsdepartementet 21/9-12 Harlösa."

Liknande presentationer


Google-annonser