Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En enklare och bättre sjukförsäkringsprocess

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En enklare och bättre sjukförsäkringsprocess"— Presentationens avskrift:

1 En enklare och bättre sjukförsäkringsprocess
Försäkringskassan Småland Nordväst Camilla Nohammar

2 Samverkan hälso- och sjukvården
Viktig aktör i sjukskrivningsprocessen! Samverkan på olika nivåer! Olika former av stöd och insatser (t.ex. Kundcenter för partner , personlig handläggare, samverkansansvarig) Enkla kontaktvägar och tydlig struktur via rehabiliteringssamordnare och FK-koordinator Försäkringsmedicinska utbildningar, dialog kring läkarintyg/LUH, dialog om förbättring och kvalitet i sjukskrivningsprocessen (utifrån behov), inbjudan gruppkonsultation m.m. Nytt arbetssätt - Differentierat intygande

3 Sjukförsäkringen fungerar väl…
97 av 100 som ansöker om sjukpenning får det 85 procent får den utbetalad inom 30 dagar 65 procent är tillbaka i arbete inom två månader Sjukfrånvaro enligt europeisk nivå …trots det är förtroendet lågt för Försäkringskassan och sjukförsäkringen

4 Några insikter: Standardiserat arbetssätt. T.ex. lika för alla oavsett behov Läkarintyget som verktyg stödjer inte fullt ut en differentiering utifrån individens behov Det tar för lång tid för ”aktörerna” att komma i kontakt med varandra

5 En enklare och bättre sjukförsäkringsprocess

6 Differentierat intygande
”Rätt information - rätt insats”

7 Syfte Öka kvaliteten i sjukskrivningsprocessen genom ett tidigt och medvetet ställningstagande från läkaren kring behov av insatser för återgång i arbete Bidra till ett mer effektivt flöde för de kortare och mindre komplexa sjukfallen.

8 Läkaren identifierar lämpliga sjukfall
Tre kriterier ska vara uppfyllda; att patienten bedöms kunna återgå i sitt ordinarie arbete (el vara forts arbetslös) utan insatser/stöd från FK att sjukskrivningen inte överskrider rekommendationer i Försäkringsmedicinskt beslutsstöd att sjukfallet, med hög sannolikhet förväntas pågå i max 2 mån Om inte alla kriterierna är uppfyllda lämnar läkaren all information som normalt krävs i ett läkarintyg Finns behov av tidiga och aktiva insatser från andra aktörer, ska detta anges särskilt i ruta 13

9 e e x Diagnos Fyll i e i ruta 4 och 5 då det är ett e-intyg
Diagnos nr Skriv kort om orsaken till att man inte kan arbeta eller fortsätta söka arbete. Fyll i e i ruta 4 och 5 då det är ett e-intyg x e e

10 arbetsuppgifter/arbetslös
Period och omfattning max 2 mån! Enl rek i Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

11 Nästa steg En nationell införandeplan tas fram i samråd med SKL och landstingen/regionerna Inga förändringar i kriterierna Inga diagnosgrupper ska explicit uteslutas. I praktiken kommer dock inte tillstånd som t.ex. smärtsyndrom eller utmattningssyndrom vara sjukskrivningsfall där ”enkla” intyg används. Utvecklingspotential att använda fler ”enkla” läkarintyg


Ladda ner ppt "En enklare och bättre sjukförsäkringsprocess"

Liknande presentationer


Google-annonser