Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ST-läkarutbildning 23 april 2015 En enklare och bättre sjukförsäkringsprocess Försäkringskassan Småland Nordväst Camilla Nohammar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ST-läkarutbildning 23 april 2015 En enklare och bättre sjukförsäkringsprocess Försäkringskassan Småland Nordväst Camilla Nohammar"— Presentationens avskrift:

1 ST-läkarutbildning 23 april 2015 En enklare och bättre sjukförsäkringsprocess Försäkringskassan Småland Nordväst Camilla Nohammar camilla.nohammar@forsakringskassan.se

2 ST-läkarutbildning 23 april 2015 Samverkan hälso- och sjukvården Viktig aktör i sjukskrivningsprocessen! Samverkan på olika nivåer! Olika former av stöd och insatser (t.ex. Kundcenter för partner 0771-17 90 00, personlig handläggare, samverkansansvarig) Enkla kontaktvägar och tydlig struktur via rehabiliteringssamordnare och FK-koordinator Försäkringsmedicinska utbildningar, dialog kring läkarintyg/LUH, dialog om förbättring och kvalitet i sjukskrivningsprocessen (utifrån behov), inbjudan gruppkonsultation m.m. Nytt arbetssätt - Differentierat intygande

3 ST-läkarutbildning 23 april 2015 Sjukförsäkringen fungerar väl… 97 av 100 som ansöker om sjukpenning får det 85 procent får den utbetalad inom 30 dagar 65 procent är tillbaka i arbete inom två månader Sjukfrånvaro enligt europeisk nivå …trots det är förtroendet lågt för Försäkringskassan och sjukförsäkringen

4 ST-läkarutbildning 23 april 2015 Några insikter: Standardiserat arbetssätt. T.ex. lika för alla oavsett behov Läkarintyget som verktyg stödjer inte fullt ut en differentiering utifrån individens behov Det tar för lång tid för ”aktörerna” att komma i kontakt med varandra

5 ST-läkarutbildning 23 april 2015 En enklare och bättre sjukförsäkringsprocess

6 ST-läkarutbildning 23 april 2015 ”Rätt information - rätt insats” Differentierat intygande

7 ST-läkarutbildning 23 april 2015 Syfte  Öka kvaliteten i sjukskrivningsprocessen genom ett tidigt och medvetet ställningstagande från läkaren kring behov av insatser för återgång i arbete  Bidra till ett mer effektivt flöde för de kortare och mindre komplexa sjukfallen.

8 ST-läkarutbildning 23 april 2015  att patienten bedöms kunna återgå i sitt ordinarie arbete (el vara forts arbetslös) utan insatser/stöd från FK  att sjukskrivningen inte överskrider rekommendationer i Försäkringsmedicinskt beslutsstöd  att sjukfallet, med hög sannolikhet förväntas pågå i max 2 mån Läkaren identifierar lämpliga sjukfall Om inte alla kriterierna är uppfyllda lämnar läkaren all information som normalt krävs i ett läkarintyg Tre kriterier ska vara uppfyllda; Finns behov av tidiga och aktiva insatser från andra aktörer, ska detta anges särskilt i ruta 13

9 ST-läkarutbildning 23 april 2015 Fyll i e i ruta 4 och 5 då det är ett e-intyg Diagnos e e x Diagnos nr Skriv kort om orsaken till att man inte kan arbeta eller fortsätta söka arbete.

10 ST-läkarutbildning 23 april 2015 arbetsuppgifter/arbetslös Period och omfattning max 2 mån! Enl rek i Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

11 ST-läkarutbildning 23 april 2015 Nästa steg En nationell införandeplan tas fram i samråd med SKL och landstingen/regionerna Inga förändringar i kriterierna Inga diagnosgrupper ska explicit uteslutas. I praktiken kommer dock inte tillstånd som t.ex. smärtsyndrom eller utmattningssyndrom vara sjukskrivningsfall där ”enkla” intyg används. Utvecklingspotential att använda fler ”enkla” läkarintyg


Ladda ner ppt "ST-läkarutbildning 23 april 2015 En enklare och bättre sjukförsäkringsprocess Försäkringskassan Småland Nordväst Camilla Nohammar"

Liknande presentationer


Google-annonser