Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regeländringar i sjukförsäkringen December 2010 Sida 1 Sjukförsäkringen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regeländringar i sjukförsäkringen December 2010 Sida 1 Sjukförsäkringen."— Presentationens avskrift:

1 Regeländringar i sjukförsäkringen December 2010 Sida 1 Sjukförsäkringen

2 Regeländringar i sjukförsäkringen December 2010 Sida 2 Regler i sjukförsäkringen Tidsbegränsning av sjukpenning Rehabiliteringskedja för bedömning av arbetsförmåga Kriterier för rätten till sjukersättning och aktivitetsersättning Tidsbegränsad sjukersättning Arbetslivsintroduktion Särskilda regler för arbete och studier för personer med sjukersättning tills vidare

3 Regeländringar i sjukförsäkringen December 2010 Sida 3 Stöd i bedömningen Medicinska underlag Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – Övergripande principer – Specifika rekommendationerna Utlåtande från arbetsgivare – Begärs via den sjukskrivna/anställda – Liknande uppgifter som i ”rehabiliteringsutredningen” – Begärs enbart om uppgifterna behövs

4 Regeländringar i sjukförsäkringen December 2010 Sida 4 Sjukpenning på normalnivå Ersättningsnivå 80% 364 dagar Sjukpenning på fortsättningsnivå Ersättningsnivå 75% 550 dagar Lön A-kassa Sjukpenning Arbetslivs- introduktion Aktivitetsstöd/ utvecklingsersättning 3 månader Aktivitetsstöd/ utvecklings- ersättning I vissa undantagsfall kan fler dagar med sjuk- penning på fortsättnings- nivå betalas ut. Vid allvarliga sjukdomar kan fler dagar med sjukpenning på normalnivå betalas ut. FörsäkringskassanArbetsförmedlingen Tidsbegränsning av sjukpenning Sjukpenning i högst 364 dagar under en ramtid på 450 dagar.

5 Regeländringar i sjukförsäkringen December 2010 Sida 5 Allvarlig sjukdom Obegränsad tid Fler dagar med sjukpenning på normalnivå Sjukpenning på normalnivå Ersättningsnivå 80% 364 dagar Sjukpenning på fortsättningsnivå Ersättningsnivå 75% 550 dagar Lön A-kassa Sjukpenning Arbetslivs- introduktion Aktivitetsstöd/ utvecklingsersättning 3 månader Aktivitetsstöd/ utvecklings- ersättning I vissa undantagsfall kan fler dagar med sjuk- penning på fortsättnings- nivå betalas ut. Vid allvarliga sjukdomar kan fler dagar med sjukpenning på normalnivå betalas ut. FörsäkringskassanArbetsförmedlingen

6 Regeländringar i sjukförsäkringen December 2010 Sida 6 Sjukpenning på normalnivå Ersättningsnivå 80% 364 dagar Sjukpenning på fortsättningsnivå Ersättningsnivå 75% 550 dagar Lön A-kassa Sjukpenning Arbetslivs- introduktion Aktivitetsstöd/ utvecklingsersättning 3 månader Aktivitetsstöd/ utvecklings- ersättning I vissa undantagsfall kan fler dagar med sjuk- penning på fortsättnings- nivå betalas ut. Vid allvarliga sjukdomar kan fler dagar med sjukpenning på normalnivå betalas ut. FörsäkringskassanArbetsförmedlingen Max 550 dagar Begränsning av antalet dagar gäller inte vid arbetsskada Sjukpenning på fortsättningsnivå

7 Regeländringar i sjukförsäkringen December 2010 Sida 7 Sjukpenning på normalnivå Ersättningsnivå 80% 364 dagar Sjukpenning på fortsättningsnivå Ersättningsnivå 75% 550 dagar Lön A-kassa Sjukpenning Arbetslivs- introduktion Aktivitetsstöd/ utvecklingsersättning 3 månader Aktivitetsstöd/ utvecklings- ersättning I vissa undantagsfall kan fler dagar med sjuk- penning på fortsättnings- nivå betalas ut. Vid allvarliga sjukdomar kan fler dagar med sjukpenning på normalnivå betalas ut. FörsäkringskassanArbetsförmedlingen Fler dagar med sjukpenning på fortsättningsnivå Obegränsad tid.

8 Regeländringar i sjukförsäkringen December 2010 Sida 8 Rehabiliteringskedjan – bedömning av arbetsförmågan Sjukpenning betalas ut om man inte kan klara de vanliga arbets- uppgifterna. Sjukpenning betalas ut om man inte kan klara någon arbets- uppgift hos nuvarande arbetsgivare.** Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden. Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbets- uppgifter hos arbetsgivaren. Arbetsuppgifter söks även på hela arbets- marknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.* Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen för återgång i någon form av arbete. *Den sjukskrivne har rätt tilltjänstledighet för att söka och pröva annat arbete ** Vid särskilda skäl eller om oskäligt kan detta gälla längre än 180 dagar. 0 90 180365

9 Regeländringar i sjukförsäkringen December 2010 Sida 9 Sjukskrivningsperioder läggs samman Fastställa var i rehabiliteringskedjan bedömningen ska göras Längd på arbetsperiod Ny sjukanmälan Längd på sjukperiod Fastställa dag i rehabiliteringskedjan

10 Regeländringar i sjukförsäkringen December 2010 Sida 10 Rehabilitering Begränsning enligt tidsgränser i rehabiliteringskedjan Tidsgränser – 3 månader och 1 år Begränsning på grund av tidsgränser i antal dagar

11 Regeländringar i sjukförsäkringen December 2010 Sida 11 Kriterier för att få sjukersättning Stadigvarande nedsatt arbetsförmåga Alla rehabiliteringsmöjligheter uttömda Särskilda skäl ska inte beaktas Arbetsförmågan nedsatt i förhållande till hela arbetsmarknaden

12 Regeländringar i sjukförsäkringen December 2010 Sida 12 Kriterier för att få aktivitetsersättning Nedsatt arbetsförmåga under minst ett år Möjliga rehabiliteringsmöjligheter har genomförts Arbetsförmågan nedsatt i förhållande till hela arbetsmarknaden

13 Regeländringar i sjukförsäkringen December 2010 Sida 13 Tidsbegränsad sjukersättning Tidsbegränsad sjukersättning har upphört Övergångsbestämmelser för dem som hade beslut om ersättningen innan 1 juli 2008 Sammanlagt kan högst ytterligare högst 18 månader beviljas, längst till och med december 2012

14 Regeländringar i sjukförsäkringen December 2010 Sida 14 Vad händer när sjukpenningen eller sjukersättningen tar slut? Erbjudande om överlämningsmöte med Arbetsförmedlingen Erbjudande om att delta i arbetslivsintroduktion Fortsättning

15 Regeländringar i sjukförsäkringen December 2010 Sida 15 Ersättning efter maximal tid i sjukförsäkringen Fler dagar med sjukpenning på fortsättningsnivå Fler dagar med sjukpenning på normalnivå vid allvarlig sjukdom Sjukersättning eller aktivitetsersättning Få tillbaka tidigare sjukpenninggrundande inkomst (SGI) efter period med sjukersättning eller aktivitetsersättning Nya sjukpenningdagar

16 Regeländringar i sjukförsäkringen December 2010 Sida 16 Arbetslivsintroduktion Arbetsförmedlingen ansvarar för Individanpassad utredning och kartläggning Maximalt tre månader Ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning Därefter finns Arbetsförmedlingens ordinarie insatser – Plats i jobb- och utvecklingsgarantin eller andra program – Jobbgarantin för ungdomar – Lönebidrag, Samhall, trygghets- och utvecklingsanställningar

17 Regeländringar i sjukförsäkringen December 2010 Sida 17 Vad händer vid avbrott på grund av sjukdom? Aktivitetsstödet betalas ut under kortare sjukfrånvaro – Försäkringskassan beslutar Efter frånvaro i 30 dagar skrivs man ut från arbetslivsintroduktionen eller annat program – Arbetsförmedlingen beslutar Möjlighet att ansöka om ersättning från sjukförsäkringen

18 Regeländringar i sjukförsäkringen December 2010 Sida 18 Arbeta och studera utan att förlora rätten till sjukersättning Gäller personer med sjukersättning tills vidare Enligt reglerna före juli 2008 Möjlighet att arbeta, studera, engagera sig ideellt mm utan att förlora rätten till sjukersättning Fribelopp upp till viss nivå – därefter minskning av ersättningen i förhållande till inkomsten

19 Regeländringar i sjukförsäkringen December 2010 Sida 19 Vad innebär reglerna för arbetsgivare? Arbetsgivaren ansvarar så länge det finns ett anställningsförhållande – Arbetsanpassning och rehabilitering – Det gäller även om den anställda har kontakt med Arbetsförmedlingen Sammanläggning av sjukperioder kan innebära krav på omplacering tidigt i en ny sjukperiod Fortsättning…

20 Regeländringar i sjukförsäkringen December 2010 Sida 20 Vad innebär reglerna för arbetsgivare? …Fortsättning Anställda som fått maximal tid med ersättning från sjukförsäkringen kan vilja komma tillbaka i tjänst Anställda med sjukersättning tills vidare kan enligt särskilda regler arbeta utan att rätten till sjukersättning påverkas

21 Regeländringar i sjukförsäkringen December 2010 Sida 21 Sammanfattning Tidsbegränsning av sjukpenning Rehabiliteringskedja för bedömning av arbetsförmåga Kriterier för rätten till sjukersättning och aktivitetsersättning Tidsbegränsad sjukersättning Arbetslivsintroduktion Särskilda regler för arbete och studier för personer med sjukersättning tills vidare


Ladda ner ppt "Regeländringar i sjukförsäkringen December 2010 Sida 1 Sjukförsäkringen."

Liknande presentationer


Google-annonser